Apr 17, 2019

Vilket ansvar har en bostadsrättshavare för en vattenskada om denna uppstått på grund av läckage från exempelvis en kran i köket vilket orsakat vattenskador i golv?


Fördelningen av ansvar vid vattenskador beror till stor del på hur vattenskadan har uppstått samt hur en bostadsrättshavare agerat vid den uppkomna skadan. Utredningen kan därför se olika ut från fall till fall. Med utgångspunkt från scenariot som beskrivs i frågan kan följande resonemang föras.

Enligt 7 kap. 4 § Bostadsrättslagen åligger det föreningen att, sedan tillträde medgetts, hålla huset, marken och lägenheten i gott skick i den mån inte ansvaret enligt 7 kap. 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Av paragrafen framgår att föreningen har huvudansvaret för lägenhetens skick, om inte annat har bestämts i Föreningens stadgar. I stadgarna anges som regel att medlemmen ansvarar för ”lägenhetens inre”. Från huvudregeln att det är bostadsrättshavaren som svarar för det inre underhållet görs undantag för reparation av lägenhetens ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten. Det sagda gäller under förutsättning av dels att det är en ledning som föreningen har försett lägenheten med, dels att ledningen tjänar fler än en lägenhet (så kallad tappvattenledning). Tidigare användes begreppet ”stamledningar”. Ansvaret för en sådan ledning har alltså alltid Föreningen och det följer av lagen och kan inte skrivas över på medlemmen i stadgarna. Medlemmen kan aldrig heller åläggas ett ansvar för annat i stadgarna än lägenheten.

Innebörden av bostadsrättshavarens underhållsansvar är att denne dels ska vidta de reparationer som behövs, dels bekosta åtgärderna. Om en kran således läckt på grund av slitage eller bristande underhåll, och läckaget således inte härrör från en vattenledningsskada, så anses det falla under bostadsrättshavarens underhållsansvar. Underhållsansvaret omfattar endast lägenheten och inte om en skada uppstått utanför lägenheten.

Om bostadsrättshavaren t.ex. inte uppmärksammat läckaget trots att det varit synbart och läckaget därför pågått en längre tid kan bostadsrättshavaren även ansvara för vattenskadan i sin helhet på grund av oaktsamhet. Har skadan drabbat huset och lägenheterna runt omkring kan bostadsrättshavaren bli skyldig att ersätta skadan på skadeståndsrättslig grund.

Ytterligare en del i utredningen för ansvar vid uppkomna vattenskador är hur kostnader för utredningar och reparationer ska fördelas mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen.Kostnader kan även regleras via ersättning från försäkringsbolag.

För besvarande av frågor kring fördelning av ansvar vid vattenskador samt utredning kring kostnadsfördelning och framställande av ersättningskrav för skador – kontakta en av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum jurister!

Daniel Feinbaum 08-775 72 16 | daniel.feinbaum@sbc.se

Besök- SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

 • Jan 24, 2020

  Hjälp till att stoppa åldringsbrotten

  Nyheter Vågen av brott mot äldre där gärningsmännen utger sig för att vara poliser, mäklare eller från kreditföretag fortsätter. Polisen försöker på alla sätt stoppa dessa brott och behöver din hjälp. För att sprida information om bedragarnas tillvägagångssätt och förslag på hur man kan skydda sig har polisen tagit fram ett informationsblad som du kan sätta upp i trapphusen eller sprida på annat sätt.
  20
 • Jan 24, 2020

  Modulbyggd GSM porttelefon (4G)

  Produktnyheter Nu är det möjligt att beställa porttelefonen precis så som kunden vill ha den. Välj vilka moduler porttelefonen ska innehålla med en rad olika möjligheter.
  17
 • Jan 23, 2020

  Individuell mätning och debitering - IMD

  Lagar & Regler I det här avsnittet intervjuar Johan Flodin Mikael Gustafsson, utvecklingschef på Energieffektiviseringsföretagen och Therese Rydstedt, energiexpert på SABO, om individuell mätning och debitering i bostadsrättsföreningar.
  45
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Individuell mätning och debitering - IMD

  I det här avsnittet intervjuar Johan Flodin Mikael Gustafsson, utvecklingschef på Energieffektiviseringsföretagen och Therese Rydstedt, energiexpert på SABO, om individuell mätning och debitering i bostadsrättsföreningar.
  45
 • Så får du bort istappar och minskar risken för takras Lagar & Regler

  Så får du bort istappar och minskar risken för takras

  Nu svänger temperaturen kraftigt på flera håll i landet. Flera minusgrader ena dagen och plusgrader nästa gör att istappar växer till och risken för snöras ökar. Här reder vi ut vad som gäller kring snö och is och tipsar om hur du får bort farliga istappar och minskar risken för snöras.
  673
 • Individuell mätning och debitering - IMD

  Lagar & Regler I det här avsnittet intervjuar Johan Flodin Mikael Gustafsson, utvecklingschef på Energieffektiviseringsföretagen och Therese Rydstedt, energiexpert på SABO, om individuell mätning och debitering i bostadsrättsföreningar.
  45

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  1482
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  1861
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  1430