Apr 17, 2019

Vilket ansvar har en bostadsrättshavare för en vattenskada om denna uppstått på grund av läckage från exempelvis en kran i köket vilket orsakat vattenskador i golv?


Fördelningen av ansvar vid vattenskador beror till stor del på hur vattenskadan har uppstått samt hur en bostadsrättshavare agerat vid den uppkomna skadan. Utredningen kan därför se olika ut från fall till fall. Med utgångspunkt från scenariot som beskrivs i frågan kan följande resonemang föras.

Enligt 7 kap. 4 § Bostadsrättslagen åligger det föreningen att, sedan tillträde medgetts, hålla huset, marken och lägenheten i gott skick i den mån inte ansvaret enligt 7 kap. 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Av paragrafen framgår att föreningen har huvudansvaret för lägenhetens skick, om inte annat har bestämts i Föreningens stadgar. I stadgarna anges som regel att medlemmen ansvarar för ”lägenhetens inre”. Från huvudregeln att det är bostadsrättshavaren som svarar för det inre underhållet görs undantag för reparation av lägenhetens ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten. Det sagda gäller under förutsättning av dels att det är en ledning som föreningen har försett lägenheten med, dels att ledningen tjänar fler än en lägenhet (så kallad tappvattenledning). Tidigare användes begreppet ”stamledningar”. Ansvaret för en sådan ledning har alltså alltid Föreningen och det följer av lagen och kan inte skrivas över på medlemmen i stadgarna. Medlemmen kan aldrig heller åläggas ett ansvar för annat i stadgarna än lägenheten.

Innebörden av bostadsrättshavarens underhållsansvar är att denne dels ska vidta de reparationer som behövs, dels bekosta åtgärderna. Om en kran således läckt på grund av slitage eller bristande underhåll, och läckaget således inte härrör från en vattenledningsskada, så anses det falla under bostadsrättshavarens underhållsansvar. Underhållsansvaret omfattar endast lägenheten och inte om en skada uppstått utanför lägenheten.

Om bostadsrättshavaren t.ex. inte uppmärksammat läckaget trots att det varit synbart och läckaget därför pågått en längre tid kan bostadsrättshavaren även ansvara för vattenskadan i sin helhet på grund av oaktsamhet. Har skadan drabbat huset och lägenheterna runt omkring kan bostadsrättshavaren bli skyldig att ersätta skadan på skadeståndsrättslig grund.

Ytterligare en del i utredningen för ansvar vid uppkomna vattenskador är hur kostnader för utredningar och reparationer ska fördelas mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen.Kostnader kan även regleras via ersättning från försäkringsbolag.

För besvarande av frågor kring fördelning av ansvar vid vattenskador samt utredning kring kostnadsfördelning och framställande av ersättningskrav för skador – kontakta en av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum jurister!

Daniel Feinbaum 08-775 72 16 | daniel.feinbaum@sbc.se

Besök- SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

 • Aug 23, 2019

  Allt för er BRF under ett och samma tak

  Nyheter Som läsare av BRF-nytt vill vi bjuda in er bostadsrättsförening till Fastighetsmässan i Göteborg 4-5 september! Behöver ni hjälp med ekonomin? Det dagliga underhållet eller utvecklingen av föreningens fastighet? Oavsett vilka behov ni har finns alla lösningar på Fastighetsmässan.
  63
 • Aug 22, 2019

  Skapa säkra lekplatser

  Lagar & Regler Kan föreningen bli ansvarig om ett barn skadar sig på föreningens lekplats? Frågan är inte helt lätt att besvara. Visst finns det riktlinjer i lagstiftningen att förhålla sig till, men ansvaret är vidare än så. Inte minst ligger en stor del på föräldrarna.
  53
 • Aug 22, 2019

  Första spadtaget för Brf Navet i Hyllie

  Nyheter Den 27 augusti är det dags att ta det första spadtaget för 86 bostadsrätter i Brf Navet i Hyllie, Malmö. Projektet innehåller både lägenheter och tio unika townhouse. Med och tar det första spadtaget är Anders Jeppsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Syd, Thomas Westman, byggande styrelse och Ulf Sterner, regionchef, Veidekke.
  44
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Skapa säkra lekplatser

  Kan föreningen bli ansvarig om ett barn skadar sig på föreningens lekplats? Frågan är inte helt lätt att besvara. Visst finns det riktlinjer i lagstiftningen att förhålla sig till, men ansvaret är vidare än så. Inte minst ligger en stor del på föräldrarna.
  53
 • Lagar & Regler

  Andrahandsuthyrning eller inneboende?

  Uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand regleras i 7 kap. 10 och 11 §§ bostadsrättslagen.
  72
 • Hållbarhet, hantverk och design från Bovallstrand

  Vårt dörrbyggeri ligger i Bovallstrand, i det yttersta kustbandet på Sotenäs i Bohuslän. Det har satt sina spår i hur vi tillverkar och behandlar våra trädörrar. Västkustens hårda klimat, med både saltstänk och starka vindar, ställer höga krav på både husens och dörrens konstruktion samt det trä som används.
  156

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  1045
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  1285
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  1166