Oct 11, 2019

Vikten av att ha en bra underhållsplan


Hur vet styrelsen att man tar ut rätt månadsavgift?

Det kan verka vara en enkel fråga, men faktum är att många föreningar har för låga avgifter. Förutom det uppenbara såsom räntor och driftskostnader ska månadsavgiften (årsavgiften) även täcka det planerade underhållet. Och för att veta vad det planerade underhållet kostar behöver man en underhållsplan. De flesta föreningar kanske har en underhållsplan, men den kan se väldigt olika ut. En vanlig variant är den hemmasnickrade Excel-filen där man har listat ett antal underhållspunkter som man tror kommer att behövas de närmaste fem åren.

En bra underhållsplan behöver till att börja med bygga på en professionell bedömning av varje byggnadsdel, med en teknisk beskrivning av material och utförande, ålder samt beräknad teknisk livslängd. En beskrivning av vilken underhållsåtgärd som är aktuell är nödvändig för att styrelsen ska veta vad dom ska upphandla när det är dags. En bra underhållsplan fungerar dessutom som en
dokumentation av föreningens byggnad. När nya styrelseledamöter tillträder blir det enkelt att sätta sig in i vad som har gjorts och vad som är planerat framöver.

En teknisk beskrivning är dock inte tillräckligt för en bra underhållsplan. Det behövs också en mängdberäkning och kostnad för varje underhållspunkt. Dessa ska sedan summeras för varje år. Den totala kostnaden per år behövs för att styrelsen ska kunna ha en bra överblick för budgetarbetet, såväl för det kommande budgetåret som för de närmsta åren. Underhållsplanen behöver dessutom hållas vid liv genom regelbundna uppdateringar.

Hur lång behöver då en underhållsplan vara?

För att få en rättvis genomsnittlig årskostnad behöver man få med de stora underhållen i planen. Dessa är framförallt stambyte, men även fasad, tak och fönsterbyte är kostsamma åtgärder. För en förening med lite äldre hus kan en plan på 30 år vara lämplig. En nyproducerad byggnad har dock väldigt lite underhållsbehov i början. Här är det relevant att utöka tiden till 50 år för att få en mer rättvisande bild av underhållskostnaderna över tid.

Även om en bra underhållsplan är grunden för en sund ekonomi behöver den också kompletteras med en flerårsbudget. På så sätt vet man att man tar ut rätt månadsavgift för att täcka de kostnader som kommer under en överskådlig tid. Styrelsearbetet blir så mycket enklare på så sätt!

Jonas Nyman
Underhållsplanerare

08-501 150 22 | jonas.nyman@sbc.se

 • Oct 11, 2019

  Vikten av att ha en bra underhållsplan

  Lagar & Regler Hur vet styrelsen att man tar ut rätt månadsavgift?
  60
 • Oct 11, 2019

  Bonden flyttar in – Det luktar mat här!

  Nyheter Något jag tror skulle vara rätt utmanande för mig som villaboende på landet är det här med doften av andra människors mat. När jag möts av matos från ett annat hem än mitt eget är det oftast för att jag är inbjuden att sitta till bords. Det känns rätt främmande faktiskt, att tänka att jag skulle kunna bo i en lägenhet och känna doften av vad andra ska äta. Utan mig!
  44
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vikten av att ha en bra underhållsplan

  Hur vet styrelsen att man tar ut rätt månadsavgift?
  60
 • Ekonomi

  Så kan du skydda din bostadsrättsförening mot ekonomisk brottslighet

  Det har rapporterats flitigt i media om Brf Ida i Malmö som har förlorat uppemot 250 miljoner kronor i en jättelik bedrägerihärva riktad mot föreningen. Hur skyddar sig en förening bäst mot ekonomiska brott? Det är viktigt att det finns kunskap i styrelsen om hur en bostadsrättsförening kan säkerställa att allt går rätt till när det kommer till ekonomin.
  17
 • Elavtal

  I det här avsnittet reder Johan Flodin, Fastighetsägarna Stockholm, med hjälp av Anders Berglund, Eskilstuna energi och miljö, ut vanliga fällor som finns vid tecknande av elavtal och hur föreningen kan spara pengar på sitt elavtal.
  111

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  1202
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  1475
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  1251