Sep 27, 2021

Vi kan bygga klimatneutralt redan i dag!


Framtidens hållbara bostadsbyggande är redan här, och det doftar trä. En ny rapport framtagen av Träcentrum Norr, TCN, visar att byggbranschen kan nå de högt ställda miljömålen genom att bygga med trä och därmed binda mer koldioxid. – Tack vare kolinbindningen i hus byggda med trästomme kan vi nå klimatneutralt bostadsbyggande redan i dag, säger Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks.

Går det att bygga klimatneutrala flerfamiljshus? Klarar vi tillväxt och bostadsbyggande utan att släppa ut ökade mängder växthusgaser?
Målsättningar och nyckeltal för att nå målet, ett hållbart bostadsbyggande, slipas det på inför 2030. Vi vet att bygg- och fastighetsbranschen står för 18 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp och att krav på klimatdeklaration ligger på arbetsbordet inför den 1 januari 2022.
EU:s långsiktiga satsning på Miljövarudeklarationer, EPD, har drivit på så att svensk byggbransch gemensamt tagit fram ett beräkningsverktyg som alla kan använda för att beräkna klimatavtryck för byggnader. Samverkan inom branschen har gjort att Sverige som ett av världens första länder nu kan ställa krav på klimatavtrycket från byggd miljö. Industriella träbyggare har enkelt anslutit sig till metoden då vår byggmetod redan innehåller precision i materialåtgång och upprepning av processer.
Mot bakgrund av detta fick Tyréns i uppdrag att utreda klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä.

– Vi visste redan att industriellt byggda flerfamiljshus med trästomme kan reducera klimatpåverkan med upp till 50 procent mot traditionellt byggande i stål och betong. Det bekräftar också vår nya rapport. Men, den nu aktuella studien visar glädjande nog också att räknar vi in kolinbindningen via träråvaran över tid så når vi nära noll redan i dag, konstaterar Anna Pantze, miljöspecialist, Tyréns.

Rapporten konstaterar att träbyggnaderna som undersökts har en kolinbindning som motsvarar 75 till 86 procent av den totala klimatpåverkan från material och byggskedet. Och med rätt val av leverantörer och rätt materialval när det gäller gips, isolering, armering och betong kan man reducera ytterligare 30 procent och med det närma sig nollpunkten: klimatneutrala hus.
Gör man aktiva val av produkter som har låga klimatavtryck kan man få denna reduktion utan förändringar i uppbyggnaden av byggdelarna.
Anders Carlsson, teknik- och FOU-chef, Derome:
– Faktum är att vi räknat på ett volymhus med stomme och fasad i trä där den ursprungliga klimatbelastningen var 170 kg koldioxidekvivalenter per BTA. Där såg vi att kolinbindningen kompenserade för 145 kg och rätt val av leverantör och material kunde påverka 52 kg. Med optimala val kunde det huset rentav landa på +27 kg - alltså klimatpositivt!

Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks:
– Trä är det enda förnybara byggmaterialet. Dessutom binder trä naturligt kol genom att fotosyntesen tar upp koldioxid från luften när trädet växer. Väljer man att använda träet till långlivade produkter som till exempel byggnader, blir byggnaderna naturliga kolsänkor.

– Livslängden på en träbyggnad och ett träd är ungefär densamma – 80 år. Eftersom det växer upp nya träd där våra en gång fälldes, fortsätter skogen att ta upp koldioxid och växa - i ett evigt kretslopp.

Rapporten redovisar resultat runt 126-189 koldioxidekvivalenter per kvadratmeter BTA. Ett område för förbättring är inköp av till exempel gips som står för cirka 28 viktprocent av materialet medan isolering utgör cirka 18 procent. Här pågår en snabb materialutveckling som kan eliminera belastningen ytterligare, en ökad efterfrågan från oss som industriella byggare skyndar på det goda arbetet som pågår.

I rapporten pekas badrummen ut som ett problemområde, med en påverkan på cirka 16 procent, men här är verkligheten bättre än rapporten visar.

– I avsaknad av produktspecifika miljövarudeklarationer för de badrumspoddar vi använder oss av användes istället schabloner i de beräkningar som gjordes. Dessa schabloner är mycket grova och tar till exempel inte hänsyn till att en del av de ingående materialen är från återvunna PET-flaskor och att produktionen enbart använder sig av grön vattenkraftsel. Ett omfattande arbete med att ta fram miljövarudeklarationer pågår och jämfört med det schablonerna visar i rapporten förväntas poddarnas klimatpåverkan kunna skrivas ner rejält, säger Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks.

– Att badrumstillverkaren nu ska ta fram EPD och blir mer aktiva i arbetet med att minska sin klimatpåverkan är en bra bonusvinst, konstaterar Anna Pantze.

Anders Carlsson, teknik- och FOU-chef, Derome:
– Arbetet för att utveckla ett klimatneutralt byggande är rymmer relativt komplexa frågor, samtidigt som övriga regelverk skall uppfyllas med bibehållen ekonomisk hållbarhet. Samverkan mellan Lindbäcks och Derome, likt denna genom TCN, är positiv för båda företagen och ger byggbranschen i stort nya viktiga faktabaserade insikter.

  Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks:
  – För att lyckas med dessa utmaningar måste de ske en samverkan mellan samtliga inblandade i hela kedjan och idag råder det en god samverkanskultur inom detta område.

  Rapporten ”Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä” visar att det redan idag går att beräkna klimatavtrycket för flerbostadshus. Det skapar en trygghet för beställare som får ett jämförelsetal mellan olika byggtekniker och kan fatta underbyggda beslut. Rapporten visar också att det finns områden som kan optimeras ännu mer för att få ett än lägre klimatavtryck. En aktiv samverkan mellan trähusbyggare som Derome och Lindbäcks borgar för att den utvecklingen fortsätter i rätt riktning.

  TCN - En centrumbildning vid Luleå tekniska universitet.
  Målet för TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.

  Text: Lindbäcks

  https://lindbacks.se/

  • Oct 28, 2021

   Långsamt framåt för energibesparande åtgärder

   Nyheter 2006 infördes energideklarationer i Sverige med syftet att främja effektiv energianvändning (och samtidigt säkerställa ett gott inomhusklimat). Innan dess var det upp till fastighetsägaren om denne ville se över sin energianvändning eller inte. Fler fastighetsägare har energideklarationer idag men hur är det egentligen med efterlevnaden av energibesparande åtgärder?
   10
  • Oct 27, 2021

   Dela på elen och spar pengar med grannarna i huset

   Nyheter Varför betala varsin abonnemangsavgift när ni kan dela på en? Med gemensam el i bostadsrättsföreningen sparar du och dina grannar pengar varje månad. Med solceller på taket blir besparingen ännu större.
   7
  • Oct 27, 2021

   Så höjer du priset på din bostad innan försäljning

   Nyheter Går du i säljtankar och vill förbättra dina chanser till en bra försäljning? Då är du inte ensam. Början av hösten är nämligen den årstid då flest svenskar väljer att sälja sin bostad. Därför tipsar sanitetsleverantören GROHE tillsammans med SkandiaMäklarna nu om fem enkla åtgärder för ditt kök och badrum som får din bostad att stiga i värde.
   6
  Loading...

  MEST LÄSTA

  SENASTE NYTT

  • Lagar & Regler

   Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

   Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
   215
  • Lagar & Regler

   Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

   Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
   386
  • Ordföranderollen

   Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
   1157

  I FOKUS

  Nyheter från
  våra partners
  • Ekonomi

   Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

   Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
   3526
  • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

   Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
   4558
  • Ekonomi

   Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

   En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
   2514
  • Produktnyheter

   Problem med störande fåglar?

   Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
   2228