May 18, 2021

​Vem ansvarar för vattenskador?


En vattenskada kommer aldrig lägligt. Vattenskadan i sig kan vara omfattande men kan även leda till oförutsedda och allvarliga följdskador. Det kan därför vara av intresse att tydliggöra vem som bär ansvaret när det uppkommit en vattenskada.

Hur fördelas egentligen ansvaret mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren, och vem ansvarar om den boende istället är en hyresgäst? Spelar det någon roll om skadad uppkommit på grund av vårdslöshet från den boende? Och vad är egentligen en vattenledningsskada? Mattias Olsson, fastighetsjurist på HSB Riksförbund, reder i det här inlägget ut några av de frågor som ofta dyker upp i samband med vattenskador.

Vattenskada i en bostadsrätt

Bostadsrättshavarens och bostadsföreningens generella underhålls- och reparationsansvar regleras i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Enligt HSB:s normalstadgar ansvarar bostadsrättshavaren till exempel för underhåll och reparation av lägenhetens ytskikt, armatur för vatten, klämringen runt golvbrunnen och synliga ledningar som endast tjänar den egna lägenheten. Föreningen ansvarar exempelvis för stamledningar (ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten som tjänar fler än en lägenhet) och de delar av huset som inte utgör lägenheter. Vid en vattenskada är huvudregeln således att respektive part ansvarar för att reparera följdskadorna i enlighet med ansvaret för underhåll och reparation. Om vattenskadan orsakat skada på lägenhetens parkettgolv får därför bostadsrättshavaren själv reparera skadan eftersom bostadsrättshavaren ansvarar för att se efter lägenhetens ytskikt. 

Med det sagt ansvarar bostadsrättsföreningen alltid för att utreda vattenskadans omfattning, utrivning av det skadade området och uttorkning i samband med vattenskada (”tre U”) – det är viktigt att föreningen inte missar detta ansvar!

I kontrast till det som hittills sagts gäller vissa specialregler för så kallade vattenledningsskador. Vid vattenledningsskada ansvarar föreningen för all reparation av följdskadorna (om det är en synlig ledning som endast tjänar den aktuella lägenheten ansvarar dock bostadsrättshavaren för att reparera själva ledningen). Specialreglerna gäller när en trasig vattenledning, det vill säga en trycksatt ledning som leder tappvatten, orsakar följdskador. Om en vattenledningsskada orsakar följdskada på det nämnda parkettgolvet är det alltså föreningen som ansvarar för att reparera parkettgolvet eftersom följdskadan beror på en brusten vattenledning.

Föreningens ansvar vid vattenskador (och vattenledningsskador) gäller så länge bostadsrättshavaren eller någon som bostadsrättshavaren ansvarar för inte orsakat skadan genom vårdslöshet. Frågan om någon varit vårdslös eller inte måste bedömas från fall till fall. Vårdslöshetsbedömningen kan vara mycket komplicerad och det kan vara en god idé att koppla in en jurist i ett tidigt skede. En tumregel är dock att en skadevållande person som agerat i enlighet med gällande regler och normer och sunt förnuft sällan är att anses som vårdslös. 

Det är även viktigt att komma ihåg att också föreningen kan vara vårdslös. Ett exempel är om föreningen inte sköter sitt underhållsansvar på ett bra sätt vilket det leder till att vatten läcker in genom taket. Om vattenskada orsakats genom vårdslöshet är utgångspunkten att respektive part ska återställa enligt vad som sagts ovan, men att man har rätt att kräva ersättning (skadestånd) från den part som orsakat skadan.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Jun 14, 2021

  Nytt samarbete automatiserar hanteringen av digitala lås

  Nyheter I ett nytt samarbete mellan fastighetssystemleverantörerna Momentum, FAST2, Vitec och accessplattformen Amido har man tagit fram en lösning som automatiskt styr accessen till majoriteten av marknadens alla digitala lås. Genom en integration byggd på den öppna standarden fastAPI styrs accessen automatiskt via hyresavtalets giltighetstid. Först ut med den nya lösningen är Halmstads Fastighets AB.
  4
 • Jun 14, 2021

  Bengt Dahlgren lanserar verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS!

  Nyheter Det finns ett behov av att öka kunskapen om klimatpåverkan från VVS, som idag är begränsad i branschen. I de få fall VVS beaktas vid beräkning av en byggnads klimatpåverkan så används generellt en schablon för all VVS. Nu möjliggörs beräkning av ett projektspecifikt klimatavtryck med hjälp av ett automatiserat verktyg.
  6
 • Jun 14, 2021

  Parkeringshuset återvinner regnvattnet

  Nyheter Parkering Malmö vill bidra till hållbar stadsutveckling och bygger nu ett parkeringshus utöver det vanliga i Sege Park – med en stomme helt i trä. Parkeringshuset har högt satta hållbarhetsambitioner, och är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus. Tillsammans med VA SYD och Malmö stad, genom EU-projektet REWAISE, byggs ett unikt system för att återvinna regnvatten i syfte att minska användningen av dricksvatten.
  4
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  680

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3116
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3982
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2292
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1910