Jan 30, 2022

Små oinbjudna gäster i bostadsrätten


Att ha gäster på besök är något som de flesta av oss uppskattar, åtminstone när vi själva bjudit in dem. Så är däremot inte alltid fallet vad gäller insekter eller andra djur som på olika sätt tar sig in i bostadsrätten.

Ohyra som drabbar en lägenhet kan orsaka omfattande skador i en bostadsrättsförening. Det är därför av vikt att styrelsen omgående underrättas om de små oinbjudna gästerna och att bostadsrättsföreningen vidtar åtgärder för att utrota ohyran.

Vad menas med ohyra?

Begreppet ohyra förekommer i ett flertal av bostadsrättslagens paragrafer. Vad som avses med ohyra anges däremot inte uttryckligen i lagtexten. Exempel på ohyra är vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar och mjölbaggar. Löss som parasiterar på människor, loppor och mal har däremot inte ansetts vara hänförliga till begreppet ohyra.

Vem ansvarar vid ohyra i bostadsrätten?

Vid förekomst av ohyra i en bostadsrätt har såväl bostadsrättshavaren som bostadsrättsföreningen ansvar och skyldigheter.

Bostadsrättshavaren har inledningsvis ett ansvar att se till att ohyra inte kommer in i lägenheten. Bostadsrättslagen innehåller nämligen ett uttryckligt stadgande om att föremål inte får tas in i lägenheten om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att det är behäftat med ohyra (7 kap. 9 § 4 st. bostadsrättslagen). Om ohyra upptäcks i lägenheten har bostadsrättshavaren även ett ansvar att omgående informera styrelsen om detta. Om bostadsrättshavaren genom vårdslöshet varit vållande till förekomsten av ohyra i lägenheten eller bidragit till att ohyran sprids i bostadsrättsföreningens hus genom att inte utan skäligt dröjsmål underrätta styrelsen, riskerar nyttjanderätten till lägenheten att förverkas. Bostadsrättsföreningen är då berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning (7 kap. 18 § 4 p. bostadsrättslagen).

Bostadsrättshavaren är vidare skyldig att lämna tillträde till lägenheten för att bostadsrättsföreningen ska kunna utföra nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken. Bostadsrättshavarens skyldighet att lämna tillträde i dessa situationer gäller även om bostadsrättshavarens egen lägenhet inte besväras av ohyran (7 kap. 13 § bostadsrättslagen).

Bostadsrättsföreningen är alltid skyldig att vidta åtgärder för att utrota ohyra oavsett om bostadsrättshavaren varit vållande till förekomsten av ohyran eller inte (7 kap. 5 § bostadsrättslagen). Bostadsrättshavarens vållande får däremot betydelse för bostadsrättsföreningens möjligheter att kräva att bostadsrättshavaren står för de uppkomna kostnaderna. Enligt bostadsrättslagen ansvarar bostadsrättshavaren endast för reparationer på grund av ohyra om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens vårdslöshet eller försummelse. Detsamma gäller om skadan orsakats på motsvarande sätt av någon som hör till bostadsrättshavarens hushåll, en besökare, någon annan som bostadsrättshavaren inrymmer lägenheten eller någon som för bostadsrättshavarens räkning utför arbete i lägenheten (7 kap. 12 § bostadsrättslagen).

Ersättning

Om bostadsrättshavaren inte varit vållande till förekomsten av ohyran kan bostadsrättshavaren ha rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som han eller hon drabbats av genom åtgärder för att utrota ohyran. För den tid som lägenheten är i bristfälligt skick kan bostadsrättshavaren även ha rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Bostadsrättshavaren kan även ha rätt till ersättning för skada om bristen beror på försummelse från bostadsrättsföreningens sida (7 kap. 2 och 5 §§ bostadsrättslagen).

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  7
 • May 13, 2022

  Vad kostar det att bygga balkonger för en bostadsrättsförening?

  Nyheter Att bygga helt nya eller byta ut befintliga balkonger är så gott som alltid en god investering för en bostadsrättsförening. Du kanske bor eller är påväg att flytta in i en fastighet som planerar att bygga eller renovera balkongerna. Oavsett vilken typ av balkongentreprenad ni vill eller behöver göra så undrar du säkert hur upplägget ser ut. Du är inte ensam. Många bostadsrättsinnehavare ställer sig själva frågorna: Vad kostar det min förening och hur påverkar det min ekonomi? Hur finansierar bostadsrättsföreningar balkongbygget?
  13
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  198
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  297
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1848

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  127
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  140
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4154
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5451
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2725