Nov 8, 2021

Riksbyggens Hållbarhetsbarometer: 6 av 10 oroliga eller mycket oroliga över tillståndet på planeten


För första gången publiceras Riksbyggens Hållbarhetsbarometer som tar temperaturen på hållbarhetsfrågorna i landets bostadsrättsföreningar. 60 procent av de tillfrågade svarar att de känner oro för planeten kopplat till hållbarhetsfrågorna. På listan över åtgärder som man vill se i sin bostadsrättsförening finns bland annat solceller, energieffektiviseringar och åtgärder för ökad trygghet.

– Ungefär en miljon lägenheter i Sverige är bostadsrätter där det sammanlagt bor ungefär 2,5 miljoner människor. Majoriteten av alla bostadsrätter är byggda på 1900-talet och det finns en enorm potential i att göra det här bostadsbeståndet mer hållbart, säger Johanna Frelin, vd Riksbyggen.

Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår tids främsta utmaningar och hur vi bor och lever har stor betydelse. Riksbyggen har cirka 4 400 bostadsrättsföreningar som medlemmar och kunder. På frågan om den egna föreningen är hållbar svarar bara drygt 3 av 10 ja.

– Det finns en stor medvetenhet ute i föreningarna att det behöver göras mer. Ska vi ställa om hela bostadsbeståndet i Sverige kan bostadsrättsföreningarna bli en motor i det arbetet. Besluten i en bostadsrättsförening tas av en styrelse bestående av medlemmar i föreningen och inte av en ”central fastighetsägare”, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Mer engagemang och kunskap behövs
De som svarat på Riksbyggens undersökning tror att deras förening kommer att vara betydligt mer hållbar år 2030. 55 procent av de svarande tror att deras förening kommer att vara mer hållbar år 2030. Samtidigt menar många i undersökningen att brist på engagemang, kunskap och pengar är några faktorer som står i vägen för ökad hållbarhet.

– Bristande engagemang är det hinder som sticker ut mest. Det är både lite skrämmande och hoppingivande och indikerar att det går att bli mycket mer hållbar men att insikten om det egna ansvaret ännu inte finns där, säger Karolina Brick.

Bostadsrättsföreningarna behöver stöd för att bli mer hållbara.

– Här har Riksbyggen som organisation en viktig uppgift att fylla för att sprida kunskap, inspiration och vägleda föreningarna vid större investeringar för ökad hållbarhet. Riktade åtgärder och samhällsbeslut fungerar, till exempel uppger idag nästan 90 procent av de svarande att deras förening sorterar hushållsavfallet, säger Karolina Brick.

Klimatanpassning och satsningar på social hållbarhet
När de tillfrågade får svara på frågan om vilka åtgärder som är viktigast att genomföra för ökad hållbarhet kommer klimatanpassning av fastigheter och åtgärder för öka trivsel och trygghet i topp. 36 procent anser att klimatanpassning av fastigheter är viktigast och samma siffra för ökad trivsel och trygghet är 33 procent.

– Hållbarhet handlar inte bara om miljö och klimat, den sociala hållbarheten är otroligt viktig del som ökar i betydelse, säger Karolina Brick.

Ny teknik och nya tjänster ökar hållbarheten
Att utveckla förvaltningstjänster som leder till ökad hållbarhet är prioriterat för Riksbyggen.

– Ta energitjänster som ett exempel. Upp till 1 000 000 MWh skulle kunna sparas om alla Riksbyggens cirka 4 400 bostadsrättskunder började använda tjänsten energiförvaltning. Det motsvarar ungefär lika mycket energi som alla flerbostadshusen i Uppsala län använder på ett år. Men hållbarhet är både stort och litet. Att sätta upp en fågelholk för att öka den biologiska mångfalden är också ett bidrag till ökad hållbarhet, säger Lina Öien, chef Enheten för Hållbar Utveckling på Riksbyggen.

Totalt gick undersökningen ut till 1.200 personer och cirka 300 personer besvarade hela eller delar av undersökningen. Tanken är att denna hållbarhetsbarometer ska upprepas årligen. Riksbyggen arbetar på många olika sätt för att bostadsrättsföreningarna att bli mer hållbara, till exempel genom Riksbyggens hållbarhetsidéer och tävlingen Årets hållbarhetsförening. Riksbyggen har även en omfattande ombyggnadsverksamhet med stort fokus på hållbarhet.

Text: Riksbyggen

www.riksbyggen.se

 • Dec 7, 2021

  Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

  Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
  6
 • Dec 7, 2021

  FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

  Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
  6
 • Dec 7, 2021

  Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

  Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  495
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1306

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3635
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4740
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2332