Sep 22, 2020

Riksbankens åtgärdsprogram och låga ränta stödjer återhämtningen


Svensk ekonomi har nu börjat återhämta sig efter det kraftiga fallet under våren. Men vägen tillbaka är lång och kantad av osäkerhet. För att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och bidra till att inflationen stiger mot målet fortsätter Riksbanken sina tillgångsköp och erbjuder likviditet inom alla de program som lanserats hittills under året. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på denna nivå under de närmaste åren. Programmen har haft en lugnande effekt på de finansiella marknaderna och bidragit till att räntor till hushåll och företag hållits låga i krisen.

Utveckling kantad av risker

Coronapandemin har gjort ett dramatiskt avtryck på den globala ekonomin och inneburit att BNP har fallit kraftigt i många länder världen över. Med stöd av omfattande ekonomisk-politiska stimulanser från regeringar och centralbanker har den ekonomiska återhämtningen nu påbörjats. Men även om återhämtningen fortsätter de närmaste åren väntas pandemins effekter på den globala ekonomin bli långvariga och utvecklingen framöver är kantad av risker för bakslag både på kort och längre sikt.

Från akut krisläge till gradvis återhämtning i svensk ekonomi

Den svenska ekonomin verkar ha lämnat vårens akuta krisläge och börjat återhämta sig något snabbare än väntat. Men vägen tillbaka är lång och läget på arbetsmarknaden är bekymmersamt med hög arbetslöshet efter vårens kraftiga nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Även om inflationen blivit lite högre än väntat de senaste månaderna bedöms den ändå vara låg i år. Mot bakgrund av djupet i krisen och att det dröjer innan efterfrågan är tillbaka till mer normala nivåer väntas det ta tid innan inflationen mer varaktigt är tillbaka nära Riksbankens mål på 2 procent.

Penningpolitiska åtgärder för ett fortsatt lågt ränteläge

Utvecklingen är fortfarande kantad av risker och stabiliteten på finansmarknaderna är beroende av stöd från centralbankerna. Penningpolitiken behöver därför fortsatt bidra till att kreditförsörjningen fungerar och till att det allmänna ränteläget hålls nere även under kommande år. Direktionen bedömer att den kombination av åtgärder som Riksbanken har satt in under våren och sommaren är det mest verkningsfulla sättet att uppnå detta. Riksbanken fortsätter därför att genomföra tillgångsköp och erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats hittills under året. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på denna nivå under de närmaste åren. Penningpolitiken skapar därmed förutsättningar för en återhämtning i svensk ekonomi och bidrar till att inflationen mot slutet av prognosperioden stiger mot inflationsmålet på 2 procent.

Ekonomisk-politiskt stöd under lång tid

Det kommer att behövas ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd under lång tid, både från finans- och penningpolitiken. Riksbankens åtgärder innebär att det kommer att finnas omfattande penningpolitiska stimulanser i form av låga räntor och en stor mängd likviditet under överskådlig tid. Men kombinationen av lämpliga penningpolitiska åtgärder utvärderas kontinuerligt och anpassas till den ekonomiska utvecklingen. Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Även reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  20192020202120222023 kv3**
KPI 1,8 (1,8) 0,6 (0,5) 1,1 (1,4) 1,3 (1,4) 1,9 (1,9)
KPIF 1,7 (1,7) 0,5 (0,4) 1,2 (1,4) 1,3 (1,4) 1,8 (1,8)
BNP 1,3 (1,2) −3,6 (−4,5) 3,7 (3,6) 3,7 (4,1) 2,2 (2,9)
Arbetslöshet, procent 6,8 (6,8) 8,6 (8,7) 9,2 (9,2) 8,4 (8,3) 7,6 (7,5)
Reporänta, procent −0,3 (−0,3) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

*Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2020 inom parentes.
**Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 3 2023.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan och inflationen*
  2020 kv22020 kv32020 kv42021 kv32022 kv32023 kv3
Reporänta 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)

*Procent, respektive årlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2020 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om reporäntan tillämpas från 23 september. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras 1 oktober. Läs mer om Riksbankens åtgärdsprogram på www.riksbank.se.

Källa: Riksbanken

 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  7
 • May 13, 2022

  Vad kostar det att bygga balkonger för en bostadsrättsförening?

  Nyheter Att bygga helt nya eller byta ut befintliga balkonger är så gott som alltid en god investering för en bostadsrättsförening. Du kanske bor eller är påväg att flytta in i en fastighet som planerar att bygga eller renovera balkongerna. Oavsett vilken typ av balkongentreprenad ni vill eller behöver göra så undrar du säkert hur upplägget ser ut. Du är inte ensam. Många bostadsrättsinnehavare ställer sig själva frågorna: Vad kostar det min förening och hur påverkar det min ekonomi? Hur finansierar bostadsrättsföreningar balkongbygget?
  13
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  198
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  297
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1848

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  127
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  140
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4154
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5451
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2725