Nov 21, 2021

Rekommendationer för spridning av växtmaterial i naturliga miljöer


Idag blir det allt vanligare att stärka den biologiska mångfalden genom att så eller plantera vilda växter. Det kan gälla projekt för att förstärka populationer av hotade kärlväxter men även ängsliknande planteringar i trädgårdar och parker. I policydokumentet presenterar Svenska Botaniska Föreningen olika rekommendationer och förhållningssätt för spridning av vilda växter i naturliga miljöer.

Genom att använda sig av svenska vilda växter i dessa miljöer så skapar man förutsättningar för bin, fjärilar och andra organismer som är beroende av vår inhemska flora. Användandet av lokalt material bidrar också till att bevara lokala anpassningar och historiska spridningsmönster.

- Den här policyn är ett stort steg för att tydliggöra problem och utmaningar kring spridning av växter i naturen. Något som i dag blir allt vanligare inom naturvården. Vi hoppas att policyn kan vara ett stöd till andra som är intresserade av de här frågorna, säger Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.

För att minimera negativa konsekvenser vid spridning av växtmaterial bör dessa punkter följas:

 1. En art ska aldrig spridas utanför sitt naturliga utbredningsområde
 2. Använd alltid växtmaterial med svenskt, gärna lokalt ursprung
 3. En växtart bör alltid i första hand bevaras på sin befintliga växtplats, och växtmaterial från ursprungsplatsen eller dess närhet bör användas vid förstärkning av små eller isolerade förekomster.
 4. Insamling av växtmaterial ska alltid ske med stor försiktighet och får aldrig äventyra den ursprungliga förekomstens framtid.
 5. Vid utplantering eller utsådd får befintliga floravärden på platsen inte skadas. Det får heller inte föreligga risk att främmande arter eller genotyper sprids.

Föreningen anser att nationella riktlinjer bör utarbetas så att framtida utsättningsprojekt kan genomföras på ett sätt som undviker att arters genetiska variation och särprägel äventyras. Det är även viktigt att all spridning av växtmaterial i naturen sker med transparens genom dokumentation, uppföljning och utvärdering, och att resultaten sprids.

Du kan läsa hela vårt policydokument här (dokument för nedladdning).

Text: Svenska botaniska föreningen

https://svenskbotanik.se/

 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  6
 • May 13, 2022

  Vad kostar det att bygga balkonger för en bostadsrättsförening?

  Nyheter Att bygga helt nya eller byta ut befintliga balkonger är så gott som alltid en god investering för en bostadsrättsförening. Du kanske bor eller är påväg att flytta in i en fastighet som planerar att bygga eller renovera balkongerna. Oavsett vilken typ av balkongentreprenad ni vill eller behöver göra så undrar du säkert hur upplägget ser ut. Du är inte ensam. Många bostadsrättsinnehavare ställer sig själva frågorna: Vad kostar det min förening och hur påverkar det min ekonomi? Hur finansierar bostadsrättsföreningar balkongbygget?
  12
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  195
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  296
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1847

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  126
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  138
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4152
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5449
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2724