Dec 12, 2021

Reinvestering och investering i hiss höjer fastighetens värde


Fastighetsägaren har mycket att vinna på att sköta om, underhålla och modernisera sina hissar. Enligt gällande regelverk är det ägaren som har ansvar för att underhålla hissarna i fastighetsbeståndet. En rekommendation är att när hissen börjar närma sig 20–25 år, överväga en modernisering. För hus som helt saknar hiss finns nästan alltid en lösning för efterinstallation. Säkra hissar ökar tillgängligheten och höjer fastighetens värde.

Oavsett om hissen är gammal eller ny, har säkerhetsbrister eller är helt uppdaterad när det gäller säkerhet, är det fastighetsägaren som har ansvar för hissens skötsel och underhåll ”så att den ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa” (enligt Boverkets författningssamling 2011:12 med tillägg). Hissen ska varje år genomgå en säkerhetsbesiktning (eller för vissa hisstyper vartannat år) som utförs av ett oberoende tredjepartsföretag. Olyckor och incidenter ska fastighetsägaren rapportera till kommunens byggnadsnämnd. Vid allvarliga incidenter är det ägarens ansvar att hissen stängs av. Detta gäller också vid upprepade mindre allvarliga brister.

Modernisering av hiss

Som alla maskiner har även hissar en begränsad livslängd och det är lämpligt att göra en statusbedömning när denna börjar närma sig 20–25 år.

– Med tanke på att mer än hälften av Sveriges hissar är äldre än 30 år är moderniseringsbehovet i landet stort. Men med rätt åtgärder kan många hissar leva vidare under en lång tid, säger Daniel Nyman, ordförande i Hissförbundet.

För statusbedömningen anlitar du företaget som sköter servicen, ett annat hissföretag eller en fristående hisskonsult. Statusen ska bedömas på både mekaniska och elektriska delar. Sedan kan det vara idé att låta uppdragstagarna räkna på några alternativ. Här finns tre huvudlinjer:

• Förnya hela hissen, dvs. inklusive hisskorg, motor, styrsystem och all kringutrustning.

• Ersätt slitagedelar. Byt allt i apparatskåpet (dator och elektronik), frekvensstyrning och motor

• Ersätt slitagedelar och modernisera valda delar.

Om du använder ett fastighetssystem för underhållet, lägg i god tid in underhållsinsatser och tidpunkt för statusbedömning. Och fondera gärna medel inför en modernisering.

FÖRDELAR MED ATT MODERNISERA EN HISS

• Förbättrar säkerheten

• Förbättrar driftsäkerheten och funktionaliteten

• Förbättrar tillgängligheten

• Minskar hissens energiförbrukning med 40–70 procent

• Förbättrar komforten och ger en tystare hiss

• Förbättrar utseendet och gör entrén mer välkomnande

– En modernisering höjer fastighetens värde. Du får en tystare hiss, med mjukare gång, hög personsäkerhet och ett finare trapphus, poängterar Daniel Nyman.

Vid modernisering av hissar i gamla fastigheter kan trånga schakt ställa till problem. Ett trångt schakt tillåter givetvis bara en liten hisskorg. Det kan vara svårt att förse denna med korgdörr och samtidigt få rum med exempelvis en rullstol i hisskorgen. En fotocellridå ger betydligt högre säkerhet än inget skydd alls, och får monteras i stället för korgdörren.

– Med tiden har branschen utvecklat tekniska lösningar som är utrymmesbesparande så det går nästan alltid att hitta en lösning, fortsätter Daniel Nyman.

För fastigheter utan hiss – efterinstallation

För gamla fastigheter som saknar hiss kan förstås utrymmesbehovet vara en utmaning. Helst vill man utnyttja befintligt trapphus och dela upp detta för trappor respektive hisschakt. Tack vare utrymmesbesparande teknik går det att lösa i flertalet fall.

Det finns tre huvudsakliga koncept:

• Dela befintligt trapphus

• Behålla trapphuset intakt och bygga hisschakt utanpå fasaden

• Bygga om trapphuset till hisschakt och bygga nytt trapphus utanpå fasaden

De två senare alternativen kan tillföra mycket till husets arkitektur och dessutom ge ett trapphus som känns rymligare och ljusare om det görs på rätt sätt.

– Det finns idag kostnadseffektiva hisslösningar som är utvecklade speciellt för att installeras i bostadshus som inte har hiss. Dessa är utvecklade för att vara utrymmessnåla samtidigt som de har hög säkerhet. Koncepten är modulära vilket innebär enkel och kostnadseffektiv installation, berättar Daniel Nyman.

Statligt stöd för modernisering eller efterinstallation

Det statliga stödet till bostäder för äldre kan utnyttjas för anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus. Anpassningarna kan även inkludera efterinstallation eller modernisering av hiss. Det är inget krav att äldre redan bor i huset utan anpassningen ska främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglighet och trygghet. Det är länsstyrelsen där fastigheten är belägen som beslutar om stödet. Fastighetsägaren kan ansöka om stöd för hissinstallation upp till 200000 kr per byggprojekt, maximalt ¼ av kostnaden.

- Fram till nu har det även funnits en så kallad påbyggnadsbonus för den som bygger nya hyres- eller studentbostäder genom våningspåbyggnad. Bonusen var en del av det statliga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studenter. Men i och med att Riksdagen i slutet av november röstade igenom oppositionsbudgeten kommer detta stöd tyvärr att avskaffas från och med nästa år, kommenterar Daniel Nyman.

Tänk på hissen vid ombyggnad i huset

Slutligen några detaljer att tänka på vid ombyggnad i ett hus. Se över belysningen vid hissen! Om trapphusbelysning med rörelsesensor installeras kan det ibland leda till att det är mörkt i trapphuset när hisspassageraren kliver ur hissen. Då ska man komplettera belysningen vid själva hissen.

Tänk på att maskinrummet som oftast finns högst upp måste kunna nås av servicepersonal. Detsamma gäller brytskivor och hisschaktets topp. Om husets vindsutrymmen byggs om gäller det att tänka sig för så att inte tillträdesvägarna till dessa delar av hissen försämras. Servicepersonal ska inte behöva gå genom någons lägenhet för att nå dessa delar.

FAKTA:

HISSENS LIVSCYKEL

Ha koll på livscykeln och var i denna dina hissar befinner sig

1 Installation och installationsbesiktning

2 Skötsel och underhåll

3 Årlig besiktning

4 Modernisering

5 Revisionsbesiktning

därefter börjar livscykeln om

SÅ UNDVIKER DU DRIFTSTOPP

Hissen bör även beaktas när det gäller städrutiner. Driftstopp beror ofta på att det samlas grus i tröskelspåren för hissdörren. Spåren bör dammsugas ofta. Smuts och grus där kan göra att hissdörrarna inte stängs. En annan vanlig orsak till att hissen inte fungerar är skräp på fotocellsögat eller på fotocellslisterna. Prova att torka bort smutsen innan du ringer serviceföretaget.

Text: Stordåhd kommunikation

 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  6
 • May 13, 2022

  Vad kostar det att bygga balkonger för en bostadsrättsförening?

  Nyheter Att bygga helt nya eller byta ut befintliga balkonger är så gott som alltid en god investering för en bostadsrättsförening. Du kanske bor eller är påväg att flytta in i en fastighet som planerar att bygga eller renovera balkongerna. Oavsett vilken typ av balkongentreprenad ni vill eller behöver göra så undrar du säkert hur upplägget ser ut. Du är inte ensam. Många bostadsrättsinnehavare ställer sig själva frågorna: Vad kostar det min förening och hur påverkar det min ekonomi? Hur finansierar bostadsrättsföreningar balkongbygget?
  12
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  195
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  296
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1847

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  126
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  138
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4153
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5449
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2724