Feb 8, 2021

Nya krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten för flerbostadshus införs 1 juli 2021


Regeringen har beslutat att det ska införas krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus från halvårsskiftet 2021. Kravet gäller dock enbart om inte andra energibesparande åtgärder genomförs så att energianvändningen kommer under gällande gränsvärde. Här guidar Fastighetsägarna dig till allt du behöver veta om de nya kraven och vilka åtgärder du behöver vidta.

Krav på installation av utrustning för individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten börjar gälla 1 juli 2021 enligt förordningen om energimätningen i byggnader (2014:348).

Vad är individuell mätning och debitering?

Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att varje enskild lägenhets förbrukning av energi mäts och att den boende debiteras för faktisk förbrukning. IMD kan göras för vatten, el, värme eller gas.

De nya kraven på IMD som börjar gälla 1 juli 2021 gäller IMD för varmvatten och värme.

Krav på installation av IMD varmvatten för alla flerbostadshus vid vissa ombyggnader

Kravet på installation av IMD för varmvatten införs från och med 1 juli 2021 och gäller alla befintliga flerbostadshus som genomför en nyinstallation av tappvarmvatten eller väsentlig ändring av befintlig installation av tappvarmvatten. Kravet är att installera system för IMD av varmvatten i varje lägenhet.

Här finns möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Flerbostadshus som omfattas av kravet på IMD för värme

Krav på installation av IMD för värme gäller för befintliga flerbostadshus med en energiprestanda, uttryckt som primärenergital, som är högre än:

 • 180 kWh/m2 och år i flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län
 • 200 kWh/m2 och år i flerbostadshus i övriga län.

Kravet på IMD gäller flerbostadshus som har en central källa för distribution av värme till lägenheterna. Genom detta omfattas inte flerbostadshus som värms med direktverkande el av kravet.

Möjliga åtgärder för att uppfylla kravet på IMD värme

För de flerbostadshus som har en sämre energiprestanda än kravnivåerna finns det flera olika möjligheter att möta IMD-kravet. Dessa är att:

 • Installera system för IMD av värme
 • Genomföra andra energieffektiviserande åtgärder för att förbättra energiprestandan så att kravnivån uppnås
 • Visa att det inte är tekniskt genomförbart eller ekonomiskt lönsamt att installera IMD av värme

Fastighetsägarnas rekommendation: genomför andra energieffektiviserande åtgärder än IMD värme

Fastighetsägarnas rekommendation är att undvika att installera IMD av värme och i första hand välja att genomföra andra energieffektiviserande åtgärder för att nå en energianvändning som ligger under kravnivåerna.

Energieffektiviserande åtgärder kan antingen genomföras i samband med en planerad ombyggnad eller ej. Om åtgärderna avses genomföras i samband med en planerad ombyggnad ska de vara genomförda senast 1 juli 2016. I annat fall senast 1 juli 2023.

Proaktivt energiarbete är affärsmässigt gynnsamt och klimatsmart även för de aktörer som inte berörs av lagen och rekommenderas därför till alla fastighetsägare.

Möjlighet till bidrag för energieffektiviserande åtgärder

Regeringen har i föreslagit 900 miljoner kronor i stöd för åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus. Stödets utformning är under framtagande (januari 2020) men är avsedd att implementeras till sommaren 2021. Det innebär att det med stor sannolikhet kommer att finnas möjlighet till att söka bidrag för att genomföra energieffektiviserande åtgärder för att nå en energianvändning som ligger under kravnivåerna. När slutlig utformning av stödet är känt uppdateras denna info.

Läs mer om kraven på Boverkets hemsida

Viktiga datum

1 juli 2021 – IMD för värme ska ha installerats om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. IMD för tappvarmvatten ska installeras efter detta datum om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.

1 juli 2023 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med planerad ombyggnad.

1 juli 2026 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med planerad ombyggnad.

Text/Källa: Fastighetsägarna

 • May 6, 2021

  Har du rätt till bidrag för bostadsanpassning?

  Nyheter Bidrag för bostadsanpassning kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och som önskar anpassa din bostad för att kunna leva ett mer självständigt liv. För att få bidraget finns det dock några krav som måste vara uppfyllda.
  16
 • May 5, 2021

  Fastighetsmappen och Brf-mappen klimatsatsar!

  Nyheter Fastighetsmedia har som ett led i sitt klimatarbete beslutat att klimatkompensera för samtliga utgåvor av Fastighetsmappen och Brf-mappen.
  15
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Att lyckas med en digital årsstämma

  SBC hjälper bostadsrättsföreningar i hela landet med förvaltning, och de är dagligen i kontakt med föreningar som genomfört digitala stämmor under 2020.
  129
 • Lagar & Regler

  Får man röka i sin bostadsrätt?

  Kan en bostadsrättsförening tvinga en bostadsrättshavare som röker i sin lägenhet att flytta från föreningen? Den frågan ställdes i ett nyligen avgjort rättsfall från Norrköpings tingsrätt. Det korta svaret är ja, i vissa fall – om röklukten är konstant och allt för påtaglig
  171
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  477

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  2919
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3809
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2243
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1807