Feb 5, 2021

Ny tjänst hjälper bostadsföreningar att skapa trygghet kring boendet


Nu kan bostadsrättsföreningar få hjälp av experter att analysera sitt område utifrån ett trygghetsperspektiv. Det är HSB Göteborg som tagit fram den nya tjänsten med målet att identifiera och förbättra brister i miljön kring bostaden. Med de boendes trygghet för ögonen tar man fram en plan med konkreta förslag på vad som kan förbättras och hur – med effekter som kommer hela närområdet till gagn.

En buske som skymmer sikten, bristande belysning och lås som inte gör sitt jobb. Gemensamt har de att de kan skapa känslor av otrygghet, speciellt när vintermörkret faller. För att identifiera och åtgärda sådana brister, lanserar HSB Göteborg nu en trygghetsanalys

– Ökad upplevd trygghet har fördelar både för individen och området – och i förlängningen för samhället i stort. Människor vill känna sig trygga där de bor, och tryggheten runt omkring bostaden är ofta en viktig parameter i en bostadsaffär. Förbättrad trygghet kan öka ett helt områdes attraktivitet, säger Ted Silverhagen, förvaltare hos HSB Göteborg och processamordnare för trygghetsanalysen.

De boendes upplevelse av trygghet är utgångspunkten, och det första som görs är en ordentlig kartläggning av nuläget. Med hjälp av en enkät till medlemmarna och intervjuer med föreningen får förvaltarna en klar bild av hur bostadsområdet upplevs. Kanske finns det något specifikt som de boende gärna vill åtgärda – ett skymt parti på gården eller en mörk källarkorridor. Man samlar också in hårda fakta, genom att gå igenom tidigare felanmälningar och eventuella brott som skett närheten.

Därefter görs en så kallad trygghetsinventering på plats i området. Det sker gärna på kvällen eftersom sådant som bidrar med trivsel i dagsljus kan kännas otryggt när mörkret faller. I ett projektteam arbetar sedan fastighetsskötare, förvaltare, underhållsplanerare och ekonomer, och vid behov kan även HSBs boendesociala grupp NABO kopplas in. Tillsammans identifierar de styrkor och förbättringar, som står till grund för en rapport med styrkor och förslag på åtgärder och som presenteras för föreningen.

– Det är ovanligt att bostadsrättsföreningar jobbar proaktivt med trygghetsfrågor. I stället tenderar det att bli aktuellt först när något inträffat. Men det finns mycket att vinna för både individer och samhälle att satsa på trygghetsfrågorna. Och vad bättre än att börja nära det egna hemmet, säger Ted Silverhagen.

Efter ett pilotprojekt i HSB brf Järnbrott i Västra Frölunda med gott resultat, sjösätts nu den nya tjänsten och görs tillgänglig för alla HSBs bostadsrättsföreningar. HSB brf Kortedala, som redan jobbat en hel del med trygghetsfrågan, blev först ut och efter att ha tagit del av analysen har föreningen nu tagit beslut om flera åtgärder som ska utföras. 

Text/Källa: HSB Göteborg

 • May 6, 2021

  Har du rätt till bidrag för bostadsanpassning?

  Nyheter Bidrag för bostadsanpassning kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och som önskar anpassa din bostad för att kunna leva ett mer självständigt liv. För att få bidraget finns det dock några krav som måste vara uppfyllda.
  25
 • May 5, 2021

  Fastighetsmappen och Brf-mappen klimatsatsar!

  Nyheter Fastighetsmedia har som ett led i sitt klimatarbete beslutat att klimatkompensera för samtliga utgåvor av Fastighetsmappen och Brf-mappen.
  15
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Att lyckas med en digital årsstämma

  SBC hjälper bostadsrättsföreningar i hela landet med förvaltning, och de är dagligen i kontakt med föreningar som genomfört digitala stämmor under 2020.
  129
 • Lagar & Regler

  Får man röka i sin bostadsrätt?

  Kan en bostadsrättsförening tvinga en bostadsrättshavare som röker i sin lägenhet att flytta från föreningen? Den frågan ställdes i ett nyligen avgjort rättsfall från Norrköpings tingsrätt. Det korta svaret är ja, i vissa fall – om röklukten är konstant och allt för påtaglig
  172
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  478

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  2922
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3811
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2243
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1807