Feb 9, 2021

Ny teknik gav hyresgästerna bättre luft – och fastighetsägaren sparar pengar


80 procent av landets ventilationskanaler är inte täta och risken finns därför att asbest kan nå ut i lägenheterna. Med hjälp av en unik svensk innovation kunde Swoosh hjälpa AB Bostaden att spara stora pengar – och samtidigt säkra en bra boendemiljön för deras hyresgäster.

På Hedlunda i Umeå, i slutet av västra Prinsgatan, ligger två gula flerfamiljshus. Byggda på 50-talet, med ett 40-tal lägenheter och ägda av kommunala Bostaden. Fastigheterna är väl underhållna med nöjda hyresgäster. Detta trots ett omfattande ventilationsproblem.

Folke Parkle driver sedan början av 2010-talet eget konsultbolag inom bygg- och anläggningsteknik. Just nu är han inhyrd seniorkonsult hos Bostaden och ventilationsproblemet på västra Prinsgatan föll på hans bord.

– Problemet upptäcktes vid en så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Otäta ventilationskanaler med mycket skräp i gjorde att systemet inte klarade av kravet på föreskrivna luftflöden, säger han.

Parkle menar att läckage i ventilationskanaler inte är ovanligt och att fastigheterna sannolikt inte vid något tillfälle sedan byggnaderna uppfördes egentligen har klarat ventilationskraven.

– Eftersom det antagligen varit så här sedan första hyresgästen flyttade in har de boende inget att jämföra med och det är nog skälet till att ingen sagt något, säger han.

Nu ställdes Parkle inför ett problem – hur skulle det här åtgärdas? Hur skulle fastigheterna få ett fungerande system? De befintliga alternativen var att med hjälp av en diamantborr ta sig in i kanalerna och försöka åtgärda problematiken med skräpet utan möjlighet att åtgärda läckaget eller dra om ventilationssystemet med nya kanaler inne i alla lägenheter. Oavsett vilket alternativ skulle det innebära stor påverkan för de boende och samtidigt innebära stora kostnader.

Problematiken med ventilation som inte är tät är inte på något sätt ovanligt. Så många som 80 procent av Sveriges alla ventilationskanaler har läckage enligt en undersökning gjord av Energimyndigheten. Otäta kanaler kan innebära att matos och lukt kan sprida sig mellan lägenheterna samt att de boende upplever dålig luftkvalitet.

– Sen finns det en stor ekonomisk faktor att ta hänsyn till, menar Niclas Lundberg på Swoosh som fick uppdraget att lösa problemet för Folke Parkle och Bostaden.

– I de allra flesta fallen försöker man lösa problemet genom att sätta en större fläkt på fastighetens tak som förbrukar mer energi och kostar mer pengar för fastighetsägaren. En kraftigare fläkt är heller ingen garanti för att fastigheten skulle klara en OVK, säger han.

För den stora majoriteten är Umeåföretaget Swoosh förenat med lösningar på avloppsproblem, högtrycksspolning och saneringstjänster. Niclas Lundberg är affärsområdeschef på företagets senaste verksamhetsområde; kanaltätning för ventilationssystem.

– På Swoosh har vi sedan länge arbetat med relining av avloppssystem. Tekniken som då används – att man infodrar befintliga rör genom att en strumpliknande massa skjuts in i systemet – är snarlik den vi använder vid kanaltätning med skillnaden att vi gör det i ventilationsrör i alla former och med ett kevlarliknande material, berättar Niclas Lundberg.

Vill du veta mer om Swoosh möjlighet att hjälpa dig med din ventilation – kolla här.

Tekniken är en svensk innovation och Swoosh har exklusiv ensamrätt på att använda den i hela Norrland. Fördelarna med tekniken är att den inte påverkas negativt av böjar och förgreningar i kanalerna och den klarar såväl fyrkantiga som runda rör.

– Sen är den självklart brandklassad och går att använda oavsett om kanalerna består av tegel, eternit, plåt eller betong, berättar Niclas Lundberg på Swoosh.

För Folke Parkle var Swoosh metod den enda han kunde tänka sig. Eftersom man använder sig av fastigheternas befintliga kanalsystem behövde man inte ”sabotera lägenheterna” och riskera att farliga asbestfiber skulle sättas i rörelse vid en eventuell åverkan på kanalerna.

– Det är roligt att Bostaden har tagit till sig av den här metoden. Vi vet att den fungerar och bidrar till att fastighetsägaren får en bättre ekonomi i huset och de boende får en bättre boendemiljö.

För det finns pengar att spara vid en renovering av den här typen. I fallet på västra Prinsgatan uppskattar Swoosh att Bostadens investering har betalat av sig på under sex år. En relativt kort tid om man pratar fastighetsbranschen och väl investerade pengar för att ens boende ska ha en så bra boendemiljö som möjligt.

– Men viktigast av allt är hälsan. Det finns otaliga eternitkanaler runt om i Umeå med fogar som vittrat sönder. Eftersom eternit innehåller asbest så finns det risk att den når ut i lägenheterna om kanalerna inte är täta, säger Niclas Lundberg.

Efter framgången på västra Prinsgatan har samarbetet mellan Bostaden och Swoosh har fortsatt. Närmast på tur står en fastighet i stadsdelen Ålidhem.

Swoosh löser mycket mer än kluckande avlopp – det här är företagets affärsområden.

 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  9
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  614
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4910
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2630
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2436