Nov 24, 2021

Nu skärper vi kontrollerna!


GVK ökar takten i sin kontrollverksamhet. Under pandemin pausades stickproven, men nu utökar GVKs kontrollanter sin närvaro hos företagen igen.

- Alla GVK-företag på Gotland har haft stickprovskontroller i höst. Nu betar jag av Stockholm och Roslagen, säger Peter Lindström som är GVK-kontrollant i region Gotland/Stockholm. Han är en av de 16 GVK-kontrollanterna runtom i Sverige som utför kontroller och bidrar till att upprätthålla hög kvalitet på utförandet av våtrum.

Enligt GVKs regler ska samtliga auktoriserade företag bli slumpmässigt kontrollerade minst vartannat år. Kontrollerna är en bärande del av GVKs utförandekoncept. Syftet med konceptet, som i dagsläget följs av 760 GVK-auktoriserade företag, är att minska vattenskadorna i våtrum.

- På köpet lyfter man branschen och ger entreprenörerna ett ypperligt verktyg för att utföra sitt jobb på ett proffsigt, fackmässigt sätt. Det är helt enkelt en kvalitetssäkring av hela systemet.

Ett stickprov utgår från den våtrumsanmälan som alla GVK-företag är förpliktigade att göra när ett jobb startar. Där anges detaljer kring projektet och ingående material. Peter Lindström planerar sina kontroller utifrån våtrumsanmälningarna.

- Ett stickprov tar mellan 30 och 60 minuter. Jag vill gärna ta mig tid att förklara för konsumenten vad mitt besök går ut på. Ofta är entreprenören med också och då får vi tillfälle att ha en dialog kring installationen.

Svetsfogar, fall och tätning mot golvbrunn samt tätning mot rörgenomföringar är några av de punkter som kollas extra noggrant. I kontrollrapporten beskrivs besiktningen i detalj. Alla eventuella avvikelser noteras i både text och bild. Finns det felaktigheter blir våtrummet underkänt. Då ska felet avhjälpas för att sedan återkontrolleras.

GVK-kontrollanterna utför olika typer av kontroller. De slumpmässiga stickproven är den normala varianten. En återkontroll görs om stickprovet visar felaktigheter som ska åtgärdas. Sedan finns den särskilda kontrollen, som konsument eller GVK-företag kan beställa själva för att säkerställa att ett våtrum är fackmässigt utfört.

- GVK är unikt tack vare kontrollverksamheten som bidrar till säkra våtrum i Sverige, säger Peter Lindström. Det innebär också yrkesstolthet och utveckling av våtrumsbranschen, liksom trygghet för den enskilde konsumenten/beställaren. GVK-konceptet är ett fantastiskt verktyg som stärker hela branschen.

-Sedan, om man funderar på att sälja sin bostad framöver, är det förstås oerhört viktigt för slutpriset om man kan visa att badrummet är fackmässigt utfört!

Text: GVK

www.gvk.se

 • Dec 7, 2021

  Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

  Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
  6
 • Dec 7, 2021

  FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

  Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
  6
 • Dec 7, 2021

  Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

  Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  495
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1306

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3635
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4740
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2332