Jun 10, 2020

Nu kan du förbereda din ansökan om hyresstöd


Hyresvärdar som använder regeringens hyresstöd för lokalhyresgäster kan nu börja förbereda sin ansökan. Boverket har tagit fram en intygsmall som kan användas för att hämta in uppgifter från lokalhyresgästen om verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna. Nu har Boverket kompletterat med ytterligare information om vad ansökan ska innehålla.

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt hyresstöd till lokalhyresgäster i utsatta branscher. Stödet betalas ut i efterhand till de hyresvärdar som gett tillfällig rabatt på lokalhyran under perioden 1 april till 30 juni 2020. Stödet kan sökas från och med 1 juli 2020 men redan nu är det möjligt att som hyresvärd förbereda sin ansökan genom att hämta in intyg från lokalhyresgästen.

När kan man ansöka?

Stödet kan sökas från och med 1 juli och till och med den 31 augusti 2020. Boverket kan inte formellt fastställa ansökningsproceduren, e-tjänst eller obligatoriska bilagor förrän förordningen träder ikraft 1 juli 2020. Men redan nu är det möjligt att för dig som hyresvärd att förbereda din ansökan genom att hämta in underlag till ansökan.

För att underlätta för de hyresvärdar som redan idag vill förbereda sin ansökan har Boverket valt att redan nu publicera viss information om ansökningsförfarandet.

Vad ska bifogas ansökan?

De handlingar som med största sannolikhet kommer att begäras in i samband med ansökan är enligt Boverket följande:

 • Hyresvärdens behörighetshandlingar (gäller inte sökanden vars behörighet/firmateckningsrätt finns registrerad hos Bolagsverket, eller den som söker i egenskap av privatperson).
 • Eventuell fullmakt (om sökanden företräds av annan, eller om ansökan görs via e-tjänst och det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning).
 • Kopia av det ursprungliga hyreskontraktet.
 • Kopia av överenskommelse om rabatterad hyra under perioden den 1 april–30 juni 2020.
 • Kopia av handling som styrker den aktuella hyran före avtalad rabatt (exempelvis hyresavi, kontoutdrag, betalningsspecifikation eller motsvarande).
 • Intyg från hyresgästen om dennes verksamhet och ekonomiska situation (gäller om hyresvärden inte själv vill eller kan intyga motsvarande uppgifter för hyresgästens räkning). Läs mer nedan om Boverkets intygsmall.

Samtliga bilagor ska kunna bifogas ansökan digitalt av den som ansöker via Boverkets e-tjänst.

Förbered din ansökan genom att använda Boverkets intygsmall

För att underlätta för hyresvärdar som vill förbereda sin ansökan har Boverket utarbetat en preliminär intygsmall som ska undertecknas av hyresgästen. Redan nu kan du därför som hyresvärd förbereda din ansökan genom att använda Boverkets intygsmall för att få intyg från lokalhyresgästen.

Det kan vara en god idé att så snart som möjligt kontakta de lokalhyresgäster som fått rabatt på hyran eftersom det kan vara svårare att som hyresvärd få kontakt med hyresgästerna och inhämta underskrivet intyg under ansökningsperioden 1 juli – 31 augusti som sammanfaller med semesterperioden.

Lokalhyresgästen ska på intyget ange följande:

 • Om hyresgästens företag ingår i en koncern och vilket bolag som är moderbolag
 • Inom vilken näringslivsgren företaget är verksamt under perioden genom att uppge SNI-kod
 • Om lokalhyresgästen erhållit annat stöd av mindre betydelse, så kallat de minimis-stöd
 • Att företaget inte var i ekonomiska svårigheter per 31 december 2019 eller föremål för betalningskrav på grund av EU-beslut om annat stöd.

Observera att det är lokalhyresgästen eller behörig företrädare med fullmakt för denne som ska underteckna intyget.

Vem gör vad?

Det är länsstyrelsen som prövar och beslutar om stöd ska utbetalas. Länsstyrelsen ansvarar också för frågor om stöd, handläggning samt uppföljning av stöd som betalats ut. Vilken länsstyrelse som ansökan om stöd ska skickas till beror på var fastigheten är belägen.

Boverkets roll är att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt betala ut beviljat stöd. Stödet betalas ut i anslutning till länsstyrelsens beslut. Mer information och vanliga frågor och svar finns på Boverkets webbplats.

Text/Källa: Fastighetsägarna

 • Oct 23, 2021

  Pilotprojekt med leveransboxar för matkassar

  Nyheter Svenska Bostäder ska under ett år testa Boxxys leveransboxar för matkassar i två fastigheter i Västerort. Detta som komplement till de 63 utomhusstående paketboxarna som lanserades under hösten. Syftet är att undersöka om boxarna kan underlätta livspusslet för hyresgästerna, samtidigt som de minskar antalet hemleveranser.
  9
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  208
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  380
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1147

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3511
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4540
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2509
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2222