Oct 4, 2021

Nu är Backa Bergö skyddat mot översvämning


Ytterbygg har tillsammans med grannar i Backa klimatsäkrat 15 verksamhetsfastigheter genom att bygga en invallning som skyddar mot översvämning vid höga vattennivåer i älven. Samtidigt förstärks leran i marken med kalkcementpelare för att förhindra ras. Projektet är det första i sitt slag som står klart, och som dessutom genomförts i samarbete mellan flera privata fastighetsägare.

Redan vid stormen Gudrun 2005 gick vattnet från Göta älv ända upp till industribyggnaderna längst ner i området. Detta blev en väckarklocka för fastighetsägarna i området eftersom vattenstånden i framtiden riskerar att bli ännu högre.

Området ligger i Göta älvdalen, utpekat som ett av Sveriges mest skred känsliga områden, där det historiskt har varit flera allvarliga skred, som tex Surte raset och Tuve raset. Till följd av klimatförändringar kommer rasen framöver bli allt mer frekventa, då ökat flöde i älven skapar mer erosion.

"-Det är för att undvika översvämningar och skred i framtiden vi har gjort åtgärderna. Det är alltid bättre att förebygga problem." säger Ytterbyggs VD Mats Berntsson, som varit drivande i arbetet.

Hela projektet, med både förstärkning och invallning, har utförts i samarbete mellan de olika fastighetsägarna på Backa Bergögata. Total kostnad för projektet är 13 miljoner kronor, varav förstärkningen har bekostats delvis med statliga medel med ett bidrag på 6 miljoner kronor.

Det tog två år för fastighetsägarna att enas om vad som skulle göras och hur det skulle betalas. Sen tog det sex år att få till alla tillstånd, och två år att bygga. "-Den långa tiden för myndighetsbesluten är något som behöver ses över och förkortas väsentligt" säger Mats Berntsson.

Skredrisksäkring och skydd mot översvämningar kommer i framtiden att behövas på många platser längs med hela Göta Älvdalen. Statens geotekniska institut har tillsatt pengar och bildat Götaälvdalsdelegationen som har i uppdrag att stödja projekt som minskar risken för skred. Det projekt som nu invigts är det första projekt som fått bidrag från SGI och utförts i samarbete mellan fastighetsägare, SGI och Göteborgs stad.

”-Det är glädjande att vi nu ser konkreta åtgärder för att säkra upp att vattenförsörjning, bebyggelse, miljö och infrastruktur längs med Göta älv inte påverkas av ras och skred. Det här är ett positivt exempel på samverkan där flera aktörer gått samman för gemensam samhällsnytta och anpassning till ett förändrat klimat.” Johan Anderberg, Generaldirektör, SGI

Fakta:

 • Extremt höga vattennivåer uppkommer några timmar per år när det är lågtryck över havet så havsnivån stiger och trycker in i älven, samtidigt som vattnet från Vänern fyller på älven även från andra hållet.
 • Invallningen utmed älvkanten är drygt 300 meter lång och gjord av plastspånt som klätts in med trä. Den skyddar 15 fastigheter där 140 företag har sin verksamhet
 • Vid höga vattennivåer kan dagvattenledningarna i området stängas och pumpar startar automatiskt och pumpar ut regnvatten som kommer på insidan invallningen.
 • Skred kan uppstå när älvens vattennivå sjunker snabbt och vattentrycket i marken är högt, eller för att det är kvicklera. Först uppstår ett mindre skred, som följs av flera.
 • 4000 kalkcement pelare är installerade i rader tvärs älvkanten till tolv meters djup. De stabiliserar leran och förhindrar skred.

Rapport från SGI och MSB- Riskområde för ras, skred, erosion och översvämning

Text: Ytterbygg

https://ytterbygg.se/

 • Oct 28, 2021

  Långsamt framåt för energibesparande åtgärder

  Nyheter 2006 infördes energideklarationer i Sverige med syftet att främja effektiv energianvändning (och samtidigt säkerställa ett gott inomhusklimat). Innan dess var det upp till fastighetsägaren om denne ville se över sin energianvändning eller inte. Fler fastighetsägare har energideklarationer idag men hur är det egentligen med efterlevnaden av energibesparande åtgärder?
  10
 • Oct 27, 2021

  Dela på elen och spar pengar med grannarna i huset

  Nyheter Varför betala varsin abonnemangsavgift när ni kan dela på en? Med gemensam el i bostadsrättsföreningen sparar du och dina grannar pengar varje månad. Med solceller på taket blir besparingen ännu större.
  7
 • Oct 27, 2021

  Så höjer du priset på din bostad innan försäljning

  Nyheter Går du i säljtankar och vill förbättra dina chanser till en bra försäljning? Då är du inte ensam. Början av hösten är nämligen den årstid då flest svenskar väljer att sälja sin bostad. Därför tipsar sanitetsleverantören GROHE tillsammans med SkandiaMäklarna nu om fem enkla åtgärder för ditt kök och badrum som får din bostad att stiga i värde.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  216
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  386
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1157

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3526
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4558
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2514
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2229