Oct 4, 2021

Nu är Backa Bergö skyddat mot översvämning


Ytterbygg har tillsammans med grannar i Backa klimatsäkrat 15 verksamhetsfastigheter genom att bygga en invallning som skyddar mot översvämning vid höga vattennivåer i älven. Samtidigt förstärks leran i marken med kalkcementpelare för att förhindra ras. Projektet är det första i sitt slag som står klart, och som dessutom genomförts i samarbete mellan flera privata fastighetsägare.

Redan vid stormen Gudrun 2005 gick vattnet från Göta älv ända upp till industribyggnaderna längst ner i området. Detta blev en väckarklocka för fastighetsägarna i området eftersom vattenstånden i framtiden riskerar att bli ännu högre.

Området ligger i Göta älvdalen, utpekat som ett av Sveriges mest skred känsliga områden, där det historiskt har varit flera allvarliga skred, som tex Surte raset och Tuve raset. Till följd av klimatförändringar kommer rasen framöver bli allt mer frekventa, då ökat flöde i älven skapar mer erosion.

"-Det är för att undvika översvämningar och skred i framtiden vi har gjort åtgärderna. Det är alltid bättre att förebygga problem." säger Ytterbyggs VD Mats Berntsson, som varit drivande i arbetet.

Hela projektet, med både förstärkning och invallning, har utförts i samarbete mellan de olika fastighetsägarna på Backa Bergögata. Total kostnad för projektet är 13 miljoner kronor, varav förstärkningen har bekostats delvis med statliga medel med ett bidrag på 6 miljoner kronor.

Det tog två år för fastighetsägarna att enas om vad som skulle göras och hur det skulle betalas. Sen tog det sex år att få till alla tillstånd, och två år att bygga. "-Den långa tiden för myndighetsbesluten är något som behöver ses över och förkortas väsentligt" säger Mats Berntsson.

Skredrisksäkring och skydd mot översvämningar kommer i framtiden att behövas på många platser längs med hela Göta Älvdalen. Statens geotekniska institut har tillsatt pengar och bildat Götaälvdalsdelegationen som har i uppdrag att stödja projekt som minskar risken för skred. Det projekt som nu invigts är det första projekt som fått bidrag från SGI och utförts i samarbete mellan fastighetsägare, SGI och Göteborgs stad.

”-Det är glädjande att vi nu ser konkreta åtgärder för att säkra upp att vattenförsörjning, bebyggelse, miljö och infrastruktur längs med Göta älv inte påverkas av ras och skred. Det här är ett positivt exempel på samverkan där flera aktörer gått samman för gemensam samhällsnytta och anpassning till ett förändrat klimat.” Johan Anderberg, Generaldirektör, SGI

Fakta:

 • Extremt höga vattennivåer uppkommer några timmar per år när det är lågtryck över havet så havsnivån stiger och trycker in i älven, samtidigt som vattnet från Vänern fyller på älven även från andra hållet.
 • Invallningen utmed älvkanten är drygt 300 meter lång och gjord av plastspånt som klätts in med trä. Den skyddar 15 fastigheter där 140 företag har sin verksamhet
 • Vid höga vattennivåer kan dagvattenledningarna i området stängas och pumpar startar automatiskt och pumpar ut regnvatten som kommer på insidan invallningen.
 • Skred kan uppstå när älvens vattennivå sjunker snabbt och vattentrycket i marken är högt, eller för att det är kvicklera. Först uppstår ett mindre skred, som följs av flera.
 • 4000 kalkcement pelare är installerade i rader tvärs älvkanten till tolv meters djup. De stabiliserar leran och förhindrar skred.

Rapport från SGI och MSB- Riskområde för ras, skred, erosion och översvämning

Text: Ytterbygg

https://ytterbygg.se/

 • May 18, 2022

  Ordning och reda i “arga lapparnas Mecka”

  Nyheter Precis som för många andra företagare drivs Marcus Bader av frustration över produkter och tjänster som inte fungerar så bra som de skulle kunna göra. Hans nystartade företag Appsight Solutions utvecklar och säljer sådana produkter som han själv eller en kund har tänkt att “det här borde jag kunna göra bättre”.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  205
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  312
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1854

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  134
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  147
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4160
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5463
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2731