Dec 7, 2021

Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?


En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?

Hur länge bör årsavgiften sättas ned?

Om en bostadsrättshavare har rätt till nedsättning av årsavgiften är utgångspunkten att nedsättning ska ske under hela den tid som lägenheten är i bristfälligt skick. Om lägenheten är i bristfälligt skick under exempelvis ett års tid kan det alltså finnas rätt till nedsättning under hela det året. Det finns dock en begränsning: en bostadsrättshavare anses generellt sett inte ha rätt till nedsättning av årsavgift för tiden innan bostadsrättshavaren faktiskt påtalat bristen för föreningen. Detta gäller åtminstone om föreningen inte redan på egen hand hade kännedom om bristen.

Hur stor bör nedsättningen vara?

Om det föreligger rätt till nedsättning av årsavgiften ska nedsättningen vara skälig. Detta innebär att nedsättningen ska anpassas till bristens karaktär och omfattning. Om en bostadsrättshavares lägenhet är helt oanvändbar bör hela avgiften kunna sättas ned. Det kan alltså innebära att bostadsrättshavaren för en tid inte betalar någon årsavgift alls. Det vanligaste brukar dock vara att lägenheten fortfarande kan användas, åtminstone till viss del. Om lägenheten kan användas till viss del bör avgiften anpassas därefter. Det är därför vanligt att nedsättning istället görs med viss procentsats.  

Exempel från Svea hovrätt

I ett fall från Svea hovrätt fick en bostadsrättshavare sin årsavgift nedsatt på grund av hög värme i lägenheten. Hovrätten konstaterade att temperaturen i lägenheten överskridit de för den tiden gällande allmänna råd om temperatur inomhus och att detta, i kombination med bostadsrättshavarens uppgifter om effekterna av inomhusklimatet, innebar att det förelegat ett hinder eller men i nyttjanderätten. Enligt hovrätten var bostadsrättsföreningen vållande till hindret eller menet eftersom bostadsrättsföreningen inte hade vidtagit några egentliga åtgärder för att komma tillrätta med den höga temperaturen i lägenheten. Bostadsrättshavaren fick sin årsavgift nedsatt med 25 procent. Att det inte blev en högre nedsättning än så motiverades med att bostadsrättshavaren varit bosatt i lägenheten trots värmeproblemen och att lägenheten således inte varit obeboelig.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  9
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  614
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4910
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2630
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2436