Sep 15, 2021

När har jag rätt till nedsättning av årsavgiften?


Det händer ibland att en bostadsrättslägenhet är i bristfälligt skick eller inte kan användas helt och hållet. Lägenheten kan till exempel ha skadats i samband med en vattenskada, eller så kanske lägenhetens badrum inte går att använda fullt ut på grund av en stamrenovering. Bland bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar uppkommer ofta frågetecken om det i sådana fall kan finnas rätt till nedsättning av årsavgiften. I det här inlägget redogör fastighetsjurist Ina Westerström för vilka omständigheter som kan ge en bostadsrättshavare rätt till nedsättning av årsavgiften.

Bostadsrättslagens regler gäller

Medlemmarna i en bostadsrättsförening betalar en årsavgift (ibland benämnd månadsavgift eller bara avgift) till föreningen för att finansiera föreningens löpande verksamhet. Bestämmelser om årsavgiften finns i bostadsrättslagen. Bostadsrättslagen innehåller även regler om nedsättning av årsavgiften. Enligt bostadsrättslagen gäller olika regler för nedsättning beroende på när bristen finns i lägenheten (det vill säga vid vilken tidpunkt bristen uppstår).

Nedsättning vid brist direkt efter bostadsrättsupplåtelsen

Om det finns en brist i lägenheten när den ska tillträdas för allra första gången efter en bostadsrättsupplåtelse har bostadsrättshavaren rätt till nedsättning av årsavgiften. Rätten till nedsättning gäller i dessa fall oavsett om bostadsrättsföreningen har vållat bristen eller inte. Bostadsrättshavaren har rätt till nedsättning av årsavgift under hela den tid som lägenheten är i bristfälligt skick.

Nedsättning när bostadsrätt övergått till ny innehavare

Det är inte särskilt ofta som man köper en bostadsrätt som aldrig tillträtts tidigare. Det vanligaste är istället att man köper en bostadsrätt av någon som redan tillträtt lägenheten. I dessa fall gäller andra regler gällande nedsättning av årsavgift. Om bostadsrätten har övergått till en ny innehavare efter en bostadsrättsupplåtelse är huvudregeln att nedsättning av årsavgift inte ska utges.

I dessa fall är det endast när en bostadsrättsförening har åsidosatt sin reparationsskyldighet eller om hinder eller men på annat sätt har uppstått genom bostadsrättsföreningens vållande (oaktsamhet) som årsavgiften ska sättas ned. Med vållande menas att bostadsrättsföreningen genom vårdslöshet ska ha orsakat det hinder eller men som finns i lägenheten. 

I praktiken är det sällan bostadsrättsföreningen som har orsakat den brist som finns i lägenheten. Det är ännu mer ovanligt att bristen orsakats genom vållande. Om en lägenhet skadats är det till exempel ofta fråga om en olyckshändelse. Om en bostadsrättsförening utför en stamrenovering och ett badrum inte kan användas är det visserligen stamrenoveringen som orsakar detta, men det är väldigt sällan vårdslöst av en bostadsrättsförening att stamrenovera. Sammantaget kan man säga att det inte föreligger rätt till nedsättning av årsavgiften vid hinder eller men som uppkommer då bostadsrättsföreningen på ett normalt sätt utför sin lagstadgade underhållsskyldighet.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  9
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  614
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4910
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2630
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2436