Mar 16, 2022

Lyckas med bostadsrättsföreningens årsstämma


Vad förväntas styrelsen i en brf göra inför stämman? Vilka beslut behöver fattas och hur går det till? Therese af Jocknick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, reder ut vad som krävs för att lyckas med stämman.

I en bostadsrättsförening är föreningsstämman det högst beslutande organet. Stämman, som ska ske inom sex månader från utgången av räkenskapsåret, ger en viktig möjlighet för medlemmarna att vara med och påverka frågor som rör föreningen.

Kallelse och dagordning

Styrelsen ska kalla till årsstämman och det ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman om inte stadgarna anger något annat. En dagordning med alla punkter som tas upp på stämman ska finnas med i kallelsen. Även motioner, styrelsens svar på motioner och övriga underlag för stämmans beslutspunkter ska finnas med i kallelsen, så att medlemmarna i god tid kan ta del av underlaget.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före stämman.

Hur tas beslut på stämman?

På stämman presenterar styrelsen årsredovisningen och revisionsberättelsen, sedan ska beslut fattas om följande:

 1. Fastställelse av resultat- och balansräkningen
 2. Om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. Om styrelseledamöternas ansvarsfrihet 
 4. I andra ärenden som föreningsstämman ska behandla enligt lag eller stadgarna

Huvudregeln är att beslut tas med så kallad enkel majoritet, vilket innebär mer än 50 procent av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Eftersom bostadsrättslagen i viss mån är en skyddslagstiftning finns dock enligt lag vissa särskilda majoritetskrav för vissa beslut. Det är viktigt att förbereda sig inför stämman, bland annat genom att se över de motioner som inkommit för att säkerställa vilket majoritetskrav som krävs för respektive beslut när stämman väl går för omröstning.  

Nya beslutspunkter kan inte läggas till i dagordningen i efterhand, utan då måste man kalla till en ny stämma för att kunna fatta ett giltigt beslut. 

Protokoll

Det är ordförandens uppgift att se till att protokoll förs. Beslut som fattas ska finnas med i protokollet, och har det skett genom omröstning ska röstresultatet finnas med. Röstlängden ska tas med som en bilaga till protokollet. Senast tre veckor efter stämman ska protokollet finnas tillgängligt för föreningens medlemmar och i övrigt förvaras på ett betryggande sätt.

Få hjälp med stämman 

Behöver din förening hjälp med årets stämma? SBC har lång erfarenhet inom området och hjälper gärna till. Läs mer om de tjänster vi erbjuder.

 

Med vänliga hälsningar

Therese af Jochnick
Affärsområdeschef Juridik
08-775 72 37 | therese.afjochnick@sbc.se
www.sbc.se

SBC
 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  7
 • May 13, 2022

  Vad kostar det att bygga balkonger för en bostadsrättsförening?

  Nyheter Att bygga helt nya eller byta ut befintliga balkonger är så gott som alltid en god investering för en bostadsrättsförening. Du kanske bor eller är påväg att flytta in i en fastighet som planerar att bygga eller renovera balkongerna. Oavsett vilken typ av balkongentreprenad ni vill eller behöver göra så undrar du säkert hur upplägget ser ut. Du är inte ensam. Många bostadsrättsinnehavare ställer sig själva frågorna: Vad kostar det min förening och hur påverkar det min ekonomi? Hur finansierar bostadsrättsföreningar balkongbygget?
  13
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  196
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  297
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1848

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  127
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  140
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4154
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5450
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2725