Jul 20, 2021

Lekande barn – en grund för förverkande?


De flesta av oss har stor förståelse för att barn ibland kan vara högljudda och stimmiga, men ibland uppstår situationer där även den mest luttrade bostadsrättshavaren stör sig på skrik och skratt och spring från lekande barn. Ofta löser sig situationen efter samtal med barnens föräldrar, eller helt enkelt genom att bita ihop. Men vad kan egentligen styrelsen i en bostadsrättsförening göra om det inkommer klagomål till följd av lekande barn? Kan man bli uppsagd för att ens barn är för högljudda? I det här blogginlägget reder fastighetsjurist Mattias Olsson ut vad som gäller.

Störningar i boendet är en grund för förverkande

En bostadsrättshavare får, när han eller hon använder lägenheten, inte utsätta sina grannar för störningar. Detta framgår av 7 kap. 9 § bostadsrättslagen där det står: 

”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.”

Om en bostadsrättshavare -- eller någon annan som bor i eller besöker dennes lägenhet -- agerar i strid med vad som anges i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen föreligger grund för förverkande (detta följer också av 44 § i HSB:s normalstadgar för bostadsrättsföreningar). Det är alltså inte enbart bostadsrättshavarens egna beteende som avses i bestämmelsen. Bostadsrättshavaren kan i värsta fall sägas upp om han eller hon inte håller tillräckligt god uppsikt över de personer som han eller hon ansvarar för, det vill säga gäster, hushållsmedlemmar, hantverkare som arbetar i lägenheten, med flera. I praktiken förutsätter förverkande av nyttjanderätten till en bostadsrättslägenhet god bevisning eftersom föreningen har bevisbördan för att grund för förverkande föreligger.

Typiska exempel på störningar i boendet är när en bostadsrättshavare ordnar högljudda fester sent på kvällen eller agerar hotfullt gentemot sina grannar. Störningarna behöver inte vara kopplade till någon lägenhet utan kan även uppstå utanför boendet, exempelvis på föreningens innergård eller i trapphuset. 

I ett känt rättsfall ansåg Högsta domstolen att en bostadsrättshavares så gott som dagliga pianospel i lägenheten inte utgjorde en otillåten störning. Personen i fråga hade flera dagar i veckan (ett par timmar om dagen) spelat piano, men endast under dagtid och upp till en ljudstyrka som normalt får accepteras under dagtid i ett flerfamiljshus. Domstolen ansåg således att den pianospelande bostadsrättshavaren inte åsidosatt vad hon haft att iaktta för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten; nyttjanderätten förverkades inte. I ett liknande avgörande (som dock inte avsåg fråga om förverkande) från Svea hovrätt ansåg domstolen att en bostadsrättshavares operasång fick tolereras i ett flerfamiljshus. Utfallet hade kanske blivit ett annat om den uppmätta ljudnivån varit högre.

Barnlek kan utgöra en störning, men är inte en grund för förverkande

Så, vad gäller för barnlek? Är ljud och stök och dunsar från barns lekande sådana störningar som inte bör tålas? I lagens förarbeten står det att barnlek förvisso kan utgöra en lindrig störning i juridisk bemärkelse eftersom det kan ha viss skadlig inverkan på människors hälsa (särskilt grannar som är extra känsliga eller som har nattarbete) men att detta är störningar som helt enkelt får accepteras i ett flerfamiljshus. Vid bedömningen av om en störning skäligen bör tålas ska man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus skall behöva tåla, och normal barnlek ses som ett normalt inslag i boendet i flerfamiljshus. En person som bor i ett flerfamiljshus måste alltså i regel tåla att barn leker, med allt vad det innebär. Denna tolkning ligger också i linje med HSB:s kärnvärden.

Med det sagt är det rimligt att stoj och stim inte är lika accepterat sent på kvällen eller mycket tidigt på morgonen, jämfört med under dagtid. Trots att barnlek i de allra flesta fall måste tolereras kan det säkert uppstå situationer som inte måste tolereras, exempelvis om leken är onormalt högljudd och vild och sker mitt i natten. Gråt och skrik från mycket små barn måste dock alltid tålas; det är en självklarhet.

Det är därför viktigt att bostadsrättsföreningens styrelse undersöker klagomål från grannar för att avgöra om de utgör störningar och om det i så fall är störningar som måste tålas. Det är även viktigt att informera de berörda medlemmarna om att vissa störningar helt enkelt måste tålas i ett flerfamiljshus. Även om störningarna i vissa fall kan begränsas genom att föra en dialog eller genom att lägga mattor i lägenheten för att dämpa ljudnivån får man som bostadsrättshavare många gånger helt enkelt finnas sig i att barn måste få leka.

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 24, 2022

  En hållbar bostadsmarknad, öppen för alla?

  Nyheter Mäklarsamfundet är på plats under årets Almedalsvecka. Vi är där för att diskutera nödvändiga bostadspolitiska reformer för en hållbar bostadsmarknad öppen för alla, och för att föra fram branschens perspektiv på bostadsmarknad och bostadspolitik. Vi arrangerar egna programpunkter, tar möten och deltar i seminarier och debatter.
  4
 • May 24, 2022

  Forskning visar: Svenska mäklare är lugna som filbunkar

  Nyheter Under flera år har ett forskningsprojekt testat svenska mäklares personlighetsdrag. - Den största skillnaden mot medelsvensson, är hur samvetsgranna mäklare är, men mest slogs vi av deras höga värden för känslomässig stabilitet, säger Jonas Kågström, forskare vid Högskolan i Gävle.
  4
 • May 24, 2022

  Erfaren arrangör startar ny mässa för hela hemmet

  Nyheter Med över 25 års erfarenhet i mässbranschen är Numera Mässor en av Sveriges största mässarrangörer. Efter pandemin satsar företaget framåt och utökar mässportföljen med en mässa för hela hemmet i Helsingborg.
  5
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  219
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  344
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1874

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  149
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  161
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4186
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5494
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2746