Nov 4, 2021

Lathund: så går det till att konvertera en råvind till en bostad


Alexander Pishkoohani på Gleipnergruppen har konverterat råvindar till bostäder i många år. Han vet hur viktigt det är för bostadsrättsföreningar att arbeta med ett företag som både har lång erfarenhet av processen och ett stort nätverk av kunniga entreprenörer kring sig.

Alexander Pishkoohani startade Gleipnergruppen 2010 och har sedan dess arbetat med att bistå bostadsrättsföreningar med bostadsutveckling i befintliga fastigheter. Företaget är idag verksamt i Stockholm, Uppsala och Göteborg och fungerar som spindeln i nätet i kontakten med bostadsrättsföreningar, myndigheter och andra inblandade parter i processen. 

“Det gäller att förstå processen. Vi har anpassat processen för bostadsrättsföreningar så att de inte behöver sätta sig in i allt det administrativa arbete som det innebär.” /Alexander Pishkoohani, Gleipnergruppen 

En konvertering av en råvind till en bostad är ett omfattande arbete, inte minst juridiskt, och därför menar Alexander att det är mycket viktigt att bostadsrättsföreningen kontaktar ett företag som specialiserat sig på konverteringar för att eliminera riskerna med ett dåligt resultat. Nedan förklarar Alexander Gleipnergruppens process från en råvind till en bostad.  

 1. Värdering

När en bostadsrättsförening kontaktar Gleipnergruppen med en önskan att konvertera en råvind till bostad börjar de med ett förutsättningslöst platsbesök. På plats undersöker de vilka möjligheter som ytorna har, beskriver hur processen för konvertering ser ut samt ger en indikation på vad ett sådant projekt kan generera ekonomiskt för föreningen genom en preliminär värdering. Efter det tar styrelsen ett inriktningsbeslut om de vill fortsätta att utreda frågan och i så fall går de vidare med en förstudie. 

 1. Förstudie

Förstudien som presenteras för styrelsen innehåller allt underlag som Gleipnergruppen tagit fram. Det är bland annat en redogörelse om hur projektet påverkar fastigheten praktiskt och föreningen ekonomiskt. Den beskriver också vilka arkitektoniska och tekniska förutsättningar som ytorna har samt möjliga scenarier till exempel att bygga flera små lägenheter eller en stor. Efter det tar styrelsen ett beslut om önskad utformning och vilka ekonomiska förutsättningar de har att genomföra den. I vissa fall, beroende på vilken yta det gäller, kan det krävas ett stämmobeslut. 

 1. Bygglovsansökan

Ganska snart efter styrelsens beslut börjar arbetet med att söka bygglov och processerna gentemot myndigheterna för att få byggstart. I bygglovsansökan är det många aspekter som ska tas i beaktande som den nya bostadens tillgänglighet, brandskydd och konstruktion. Genom att välja ett företag med lång erfarenhet av att söka bygglov för liknande projekt tillsammans med bostadsrättsföreningar blir processen oftast snabbare och smidigare. 

 1. Tekniskt samråd

När bygglovet är klart och Gleipnergruppen har visat för byggnadsnämnden att projektet uppfyller kraven i plan- och bygglagen får de ett startbesked. Då påbörjas den tekniska projekteringen inför ett samråd mellan byggnadsinspektören och kommunen. I samrådet ska det framgå att projektet uppfyller myndigheternas krav. 

 1. Upphandling av entreprenörer

Efter samrådet påbörjas upphandlingen av entreprenörer som ska genomföra projektet. Det är oftast många entreprenörer inblandade och Gleipnergruppen gör då en upphandling för varje yrkesgrupp. Det är viktigt att välja entreprenörer som är specialiserade på konvertering, att det har intyg för respektive yrkesutförande och att de är rätt försäkrade. En råvind som är mellan 100–150 kvm tar ca 10–12 månader i genomförandefasen. 

 1. Genomförandefasen

Inför byggstart är det vanligt att styrelsen informerar medlemmarna om projektets process samt presenterar vilka som kommer att vistas i fastigheten under genomförandefasen. De bör också meddela försäkringsbolaget om projektet och se över sina försäkringar. Varje månad deltar styrelsen i byggmöten tillsammans med Gleipnergruppen. I samband med en konvertering av en råvind till bostad brukar också många bostadsrättsföreningar passa på att lägga nytt tak på fastigheten. 

 1. Slutbesiktning

När bostaden är klar ska den besiktas av en oberoende besiktningsman där eventuella fel och brister delges alla parter. Innan bostaden säljs och den nya lägenhetsinnehavaren flyttar in ska ett slutsamråd hållas för att se att bostaden uppfyller Boverkets krav för en nyproducerad bostad.

Vill du veta mer? Klicka här.

Text: Linda Svedin 

Följ BRF-Nytt på Facebook https://www.facebook.com/brfnyheter

 

 

 

 

 

 • Dec 7, 2021

  Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

  Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
  6
 • Dec 7, 2021

  FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

  Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
  6
 • Dec 7, 2021

  Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

  Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  495
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1306

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3635
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4740
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2332