Skåp med modern styrutrustning

Oct 28, 2021

Långsamt framåt för energibesparande åtgärder


2006 infördes energideklarationer i Sverige med syftet att främja effektiv energianvändning (och samtidigt säkerställa ett gott inomhusklimat). Innan dess var det upp till fastighetsägaren om denne ville se över sin energianvändning eller inte. Fler fastighetsägare har energideklarationer idag men hur är det egentligen med efterlevnaden av energibesparande åtgärder?

Torgny Pettersson har arbetat som energiingenjör i snart 20 år, varav de senaste tre åren på Secon. Han arbetar med energiberäkningar, energideklarationer och injusteringar av värmesystem, ungefär halva tiden på fältet och halva på kontoret. När han började arbeta fanns inte samma regelverk kring energianvändning. Vissa fastighetsägare var dock medvetna och insåg att det var ekonomiskt lönsamt att spara energi medan andra tänkte att den kostnaden kunde de lägga på hyran. Idag ser han en långsam förbättring och statistiken visar också att fler har energideklarationer idag. 

Energideklarationen ger fastighetsägaren en överblick över fastighetens energianvändning och vilka möjligheter de har att minska användningen utan att försämra inomhusmiljön. När Torgny och hans kollegor föreslår möjliga energibesparande åtgärder finns det dock inget i lagstiftningen som säger att fastighetsägaren måste genomföra åtgärderna. De har så att säga ryggen fri så länge de har gjort deklarationen. 

“Många verkar nöjda så länge det fungerar men det skulle ju kunna fungera mycket bättre om de hade en modernare utrustning.” /Torgny Pettersson, energiingenjör Secon

Den vanligaste åtgärden som Torgny föreslår är byte av gamla värmecentraler. Då rekommenderas en renovering och injustering av värmesystemet så att radiatorer m.m. får den effekt de ska ha. Kunden får en beräkning av kostnaden för åtgärden samt vilka besparingar i kr/kWh denne gör. Att byta en värmecentral är en relativt omfattande åtgärd men det är ändå en bra affär då energianvändningen och därmed kostnaderna går ner. 

Den största förändringen under åren menar Torgny är att fler fastighetsägare har blivit miljömedvetna. Många fasar ut den gamla typen av värmesystem och idag frågar fler efter solceller och andra alternativa energikällor. Han menar att ett byte av värmesystem kan generera 15-20% mindre energianvändning, beroende på vilket system de hade innan. 

“Det blir ju långsamt bättre. Även om jag fortfarande stöter på väldigt gamla värmesystem. Jag önskar att fler fastighetsägare skulle engagera sig i frågan om energianvändning.” /Torgny Pettersson, energiingenjör Secon

Gammal styr- & reglerutrustning

Särskilt om bostadsrätter

Vid många försäljningar är byggnadens ägare och säljaren en och samma person, men så är det inte för bostadsrätter. Här är det i stället bostadsrättsföreningen som är ägaren och bostadsrättsinnehavaren som är säljaren. När en bostadsrätt säljs är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en gällande energideklaration för byggnaden, men det är säljaren av bostadsrätten som ansvarar för att energiklassen finns med i annonsen och att energideklarationen visas upp och lämnas över till spekulant/köpare. Det är alltså inte som vid andra försäljningar, där byggnadens ägare både ansvarar för att en energideklaration görs och att spekulanten får information om den. Det är säljaren (byggnadsägaren) som ansvarar för att byggnaden har en giltig energideklaration. Om säljaren, trots köparens begäran, inte upprättar en energideklaration har köparen rätt att i efterhand låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Det måste i så fall göras inom sex månader från och med tillträdesdagen.

Källa: Boverket


Text: Linda Svedin 

Följ BRF-Nytt på Facebook https://www.facebook.com/brfnyheter

 

 

 • Dec 7, 2021

  Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

  Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
  6
 • Dec 7, 2021

  FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

  Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
  6
 • Dec 7, 2021

  Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

  Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  495
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1306

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3635
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4740
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2332