Fasadintegrerade solceller på HSB Living Lab i Göteborg.

Dec 5, 2021

Kostnadseffektivt att använda solceller som fasadmaterial


En studie från HSB Living Lab visar att solceller som används som fasadmaterial kan vara en lika kostnadseffektiv lösning som traditionella fasadmaterial. Samtidigt som det på sikt kan ha en positiv klimatpåverkan.

När nya fastigheter ska byggas, finns idag möjlighet att använda solceller som fasadmaterial, genom så kallade byggnadsintegrerade solceller. För att ta reda på om det är en bra lösning har HSB tillsammans med teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren tittat på både solcellers och andra fasadmaterials klimatpåverkan.

– Utvecklingen inom området går snabbt och vi ville undersöka om byggnadsintegrerade solceller är ett bra alternativ till mer traditionella fasadmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv. På HSB Living Lab består taket och fasaden till stor del av solceller, och vi har redan sett att det kan vara en lika kostnadseffektiv lösning som traditionella fasadmaterial, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

  I studien har man tagit hänsyn till tillverkning och transport av materialen, och i solcellernas fall även förväntad elproduktion under hela livstiden – det vill säga 25 år. För även om huset kan producera miljövänlig energi, så är det inte nödvändigtvis så att solcellernas klimatavtryck är lägre än andra fasadmaterial.

  – För att få reda på det måste man titta på vilken klimatpåverkan hela produktionskedjan av materialen har. Ofta har solcellerna en högre klimatbelastning vid produktionen än konventionella fasadmaterial, säger Gerda Ingelhag, konsult på Bengt Dahlgren.

  Rätt läge – under lång tid
  Ser man till tillverkningsprocessen så hade alla de testade solcellerna högre klimatpåverkan än de andra fasadmaterialen. Men sett över en 25-årsperiod framträder intressanta resultat.

  – I och med att solcellerna producerar egen el under hela den tiden så undviker man också sämre el på marknaden. Det väger upp klimatavtrycket vid tillverkningen, säger Gerda Ingelhag.

  Placeringen visade sig också vara viktigt för slutresultatet. Störst elproduktion under ett år hade de solceller som placerats i söderläge.

  – Placerar man panelerna på söderfasad fås bäst förutsättningar att göra klimatbesparingar. Men sitter de åt öst eller väst så blir elproduktionen lägre, och för vissa solceller blir det så att den klimatpåverkan som tillförs vid produktion fortfarande blir lite högre än den som kan undvikas.

  Bättre än vanlig fasad
  Resultatet från undersökningen visar att byggnadsintegrerade solceller oftast är ett bättre alternativ jämfört med andra vanliga tak- eller fasadmaterial. I alla fall över en längre tidshorisont. Men det är inte helt okomplicerat – för att kunna jämföra måste man också titta på vilken energi som ersätts.

  – Att jämföra olika material kan verka enkelt, men det finns många olika perspektiv att ha i åtanke. Man måste göra antaganden kring vilken el som ersätts, och dessutom finns det ganska lite lättillgänglig information om hur stor klimatpåverkan tillverkningsprocessen från solceller har, säger Gerda Ingelhag.

  Tillverkningsland viktigt
  Studien pekar också på hur viktigt det är vilket land solcellen producerats i. Är den tillverkad i Norden är klimatpåverkan betydligt lägre än om den är tillverkad i Kina. Inte bara därför att transporterna blir kortare. Flera färska studier pekar också på att kiselbaserade solcellsmoduler, som är dominerade på världsmarknaden, har större påverkan än t.ex. tunnfilmsmoduler. Det händer mycket inom området och nya tillverkningsteknologier medför minskad klimatpåverkan.

  – Klimatavtrycket handlar mycket om vilken energi man använder när man tillverkar solcellen. Om energin i ett tillverkningsland blir mer förnybar, så kommer produkten som tillverkas att få en lägre klimatpåverkan, säger Gerda Ingelhag.

  Text: HSB

  www.hsb.se

  • Jan 16, 2022

   Hemarbete kräver större boende

   Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
   8
  • Jan 16, 2022

   Kan fastigheters ventilation motverka spridningen av Covid-19?

   Nyheter Vi vill uppmärksamma en intressant artikel som indirekt kastar ljus på kapaciteten i Myrspovens lösning. Informationen var ny kunskap även för oss. Det har visat sig att bra ventilation och luftväxling kan förhindra spridningen av luftburna virus. Med ett systematiskt arbete kring övervakning och förbättring av koldioxidnivåer och luftflöde kan positva resultat på människors hälsa och välmående vara en möjlig utsikt.
   10
  Loading...

  MEST LÄSTA

  SENASTE NYTT

  • Lagar & Regler

   Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

   Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
   393
  • Lagar & Regler

   Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

   Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
   612
  • Ordföranderollen

   Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
   1450

  I FOKUS

  Nyheter från
  våra partners
  • Ekonomi

   Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

   Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
   3760
  • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

   Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
   4908
  • Ekonomi

   Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

   En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
   2629
  • Produktnyheter

   Problem med störande fåglar?

   Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
   2435