Feb 27, 2022

Köp av nyproduktionsbostäder


Att köpa nyproduktionsbostäder är ungefär samma process som vid köp av en befintlig bostad. Skillnaden är dock att köp av nyproduktion i regel är en mer utdragen process och det tar längre tid innan bostadsrättshavaren faktiskt får tillträde till bostaden. Vid köp av nyproduktionsbostäder finns en rad olika steg och avtal.

Vad är skillnaden mellan ett bokningsavtal, förhandsavtal och upplåtelseavtal?

Bokningsavtal

För att ta reda på hur stor efterfrågan är för ett visst bostadsprojekt kan en byggherre använda sig av så kallade bokningsavtal. Bokningsavtal regleras inte i Bostadsrättslagen och det finns inga formkrav för avtalets utformning. Bokningsavtal är inte en juridisk bindande handling varför många bostadsaktörer inte använder sig av bokningsavtal. Det är vanligt att en så kallad bokningsavgift tas ut när ett bokningsavtal skrivs under men om en köpare inte önskar fullfölja sitt köp går hela det inbetalade beloppet åter.

Förhandsavtal

Förhandsavtal är reglerat i Bostadsrättslagen och det föreligger formkrav för hur ett förhandsavtal skall utformas. Ett förhandsavtal innebär att en bostadsrättsförening förbinder sig att i framtiden upplåta en lägenhet till förhandstecknaren och förhandstecknaren förbinder sig att förvärva lägenheten av bostadsrättsföreningen. Förhandsavtalet måste vara skriftligt och innehålla uppgift om parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, det belopp som lämnas i förskott. De beräknade avgifterna ska grundas på en kostnadskalkyl som granskats av två av Boverket utsedda intygsgivare. Om föreningen ska ta emot ett förskott måste föreningen dessutom ha tillstånd från Bolagsverket att ta emot ett sådant förskott. Ett sådant tillstånd får föreningen om det dels finns en intygsgiven kostnadskalkyl dels om föreningen har ställt betryggande säkerhet för återbetalning av förskott.

Upplåtelseavtal

När lägenheten är färdigställd och redo för inflyttning så tecknas ett upplåtelseavtal mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. Formkraven för upplåtelseavtal regleras i Bostadsrättslagen. Avtalet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om parternas namn, den lägenhet som upplåtelsen avser samt de belopp som ska betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift. För att upplåtelse av lägenheten ska kunna ske krävs att det finns en registrerad ekonomisk plan samt att bostadsrättshavaren är medlem i föreningen. Vidare krävs för att upplåtelse ska kunna ske att den slutliga kostnaden för bostadsrättsföreningens hus har redovisats i den ekonomiska planen. Upplåtelseavtalet är det viktigaste avtalet då det är detta avtal som utgör köpeavtalet mellan parterna. När bostadsrättshavaren har skrivit under upplåtelseavtalet förbinder sig bostadsrättshavaren att betala hela köpesumman för bostadsrätten och bostadsrättsföreningen förbinder sig å sin sida att tillhandahålla bostadsrätten. Det är när upplåtelseavtalet är skrivet som bostadsrättshavaren har rätt att sälja bostaden vidare om bostadsrättshavaren så önskar.

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  7
 • May 13, 2022

  Vad kostar det att bygga balkonger för en bostadsrättsförening?

  Nyheter Att bygga helt nya eller byta ut befintliga balkonger är så gott som alltid en god investering för en bostadsrättsförening. Du kanske bor eller är påväg att flytta in i en fastighet som planerar att bygga eller renovera balkongerna. Oavsett vilken typ av balkongentreprenad ni vill eller behöver göra så undrar du säkert hur upplägget ser ut. Du är inte ensam. Många bostadsrättsinnehavare ställer sig själva frågorna: Vad kostar det min förening och hur påverkar det min ekonomi? Hur finansierar bostadsrättsföreningar balkongbygget?
  13
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  198
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  297
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1848

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  127
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  140
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4154
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5450
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2725