Dec 22, 2021

Kamerabevakar ni fastigheten?


Med färre antal ljustimmar och vintern runt hörnet vill många föreningar se över hur de kan öka tryggheten för sina medlemmar. Att kamerabevaka fastigheten kan vara ett effektivt sätt att förhindra och utreda brott. Men när är det tillåtet och hur ska det gå till?

Bostadsrättsföreningar (och privata hyresvärdar) behöver inte söka tillstånd för kamerabevakning, dock måste föreningen följa dataskyddslagstiftningen och ansvarar för att den gör det, vilket innebär bl.a. att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen och att personuppgifterna behandlas på ett lagligt sätt.

Integritetsskyddsmyndigheten (IM), f d Datainspektionen, är tillsynsmyndighet för kamerabevakningslagen. IM har skarpt kritiserat bostadsföretag och bostadsrättsföreningar som satt upp kameror utan att ha en berättigad anledning, i synnerhet i boendemiljöer som anses vara en mycket privat sfär. Detta anses kunna vara kränkande. 

När får man kamerabevaka?

En utgångspunkt för att motivera kamerabevakning i ett flerbostadshus är att den behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller att andra berättigade ändamål ger anledning till det. Kamerabevakningen får dock inte bygga på spekulationer. Behovet av kamerabevakning måste väga tyngre än den enskildes intresse av att slippa bli bevakad för att den ska vara tillåten och det krävs att man gör en samlad bedömning av ett flertal faktorer. Kamerabevakning vid bostäder anses vara särskilt integritetskänsligt.

Vad behöver föreningen tänka på?

Det är viktigt att man enligt principen om Ansvarsskyldighet enligt GDPR dokumenterar analysen. Innan man tillgriper kamerabevakning som åtgärd bör man också ha tömt ut alternativa möjligheter som exempelvis bättre låssystem, rörelsestyrd belysning och minska tidsfönstret för hur länge dörrar står öppna. Det är också viktigt att föreningen tydligt informerar de registrerade om kamerabevakning, genom skyltning och till exempel hänvisning till en öppen webbplats där de registrerade kan få tillgång till information med bl.a. kontaktuppgifter till föreningen som är personuppgiftsansvarig, ändamålen med bevakningen, det berättigade intresset m.m. som krävs enligt dataskyddsförordningen. Behovet av kamerabevakning måste vidare löpande utvärderas av föreningen. Föreningen behöver också sätta upp regler för hur länge materialet ska bevaras och vilka som ska få åtkomst till det. Anlitas en extern leverantör till föreningen som exempelvis lagrar filmmaterial på server krävs i regel ett personuppgiftsbiträdesavtal med denna.

Brf i Halmstad fick sanktionsavgift

IM granskade under 2020 en bostadsrättsförening i Halmstad som hade satt upp fyra bevakningskameror inom sin fastighet. Två kameror var placerade i trapphuset, en i entrén till föreningens fastighet och en var riktad mot en elcentral i föreningens förrådsrum. Samtliga kameror spelade in bild och ljud alla dagar i veckan, dygnet runt. IM var inte nöjda med varken kamerornas placering eller att de filmade med ljud och eftersom föreningen inte hade dokumenterat tillräckliga skäl fick de en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

Ta hjälp av en jurist

Om ni funderar på att sätta upp kameror så ta kontakt med en jurist som kan ge er råd eller hjälp att dokumentera bevakningen. Kontakta SBCs jurister! Vi hjälper er gärna.

 

Med vänliga hälsningar

Stefan Hamilton
Bolagsjurist
08-775 72 31 | stefan.hamilton@sbc.se
www.sbc.se

SBC
 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  8
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  8
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  612
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4908
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2629
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2436