Dec 26, 2021

Juletid, ljus och ökad risk för bostadsbrand


Så här i juletider är det härligt att mysa till det lite extra med en hel del ljus och trevliga sammankomster. Brasorna tänds för glöggen står på värmning. Men julen är också en tid då bostadsbränderna blir allt fler. Vad kan man göra i en bostadsrättsförening för att undvika att drabbas av brand? Vilket ansvar åligger bostadsrättsföreningen respektive bostadsrättsinnehavaren?

Delat ansvar mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare

Enligt 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor innebär ansvaret för brandskydd att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning av brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Ansvaret för brandskyddet åligger både bostadsrättsföreningen i egenskap av fastighetsägare  och bostadsrättshavaren. För bostadsrättshavaren gäller det att följa de regler som finns i bostadsrättsföreningen. För bostadsrättsföreningen innebär ansvaret att upprätta reglerna och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls. Utöver det svarar normalt sett bostadsrättsföreningen för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör och bostadsrättshavaren för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt.

Föreningens ansvar

Som styrelse i en bostadsrättsförening kan det vara bra att gå ut med informationsbrev till alla boende och påminna dem om vikten av att kontrollera brandvarnarna och ha uppsikt över tända ljus och brasor. Det kan också vara hög tid att se över eventuella brandtekniska installationer i huset. Det kan till exempel vara rökluckor eller fläktar som möjliggör brand- och rökgasevakuering från trapphus, källare och garage. Ansvaret för kontrollen av de brandtekniska installationerna åligger fastighetsägaren, alltså bostadsrättsföreningen, och bör ske med ett återkommande intervall. Kontrollen innefattar bland annat kontroll av funktion, uppvärmning, eventuella skador och åverkan.

Med tanke på de förödande konsekvenser en brand kan få är det viktigt att bostadsrättsföreningen emellanåt funderar på hur brandskyddet ser ut i fastigheten, däribland hur utrymningsvägarna ser ut. Grundkravet för utrymning från bostäder är att det ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, läs mer i God råd från Brandskyddsföreningen.

MSB rekommenderar att trapphus alltid hålls fria från brännbara föremål såsom barnvagnar, tidningspapper och kartonger. Även julgranar är också ett brännbart föremål. Läs mer i MSBs informationsblad Brandskyddsutrustning i hemmet. 

Bostadsrättshavarens ansvar

Enligt HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar framgår det av § 31 att det är bostadsrättshavaren som ansvarar för underhåll och reparation av bland annat eldstäder, braskaminer och brandvarnare. Det kan därför vara lämpligt att nu i juletid se över de brandvarnare som finns i bostaden och kontrollera att de fungerar som de ska.

Om brand uppstår i lägenheten ansvarar bostadsrättshavaren för reparationen om brandskadan uppkommit genom bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse, vilket följer av bostadsrättslagen. Bostadsrättshavaren ansvarar även för reparation av brandskada om det skulle vara en gäst eller någon annan som hör till hushållet som genom vårdslöshet eller försummelse orsakat branden. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om hen brustit i omsorg och tillsyn.

Att tänka på:

 • Kontrollera brandvarnare regelbundet, gärna en gång i månaden. 
 • Införskaffa pulverbrandsläckare och brandfilt.
 • Släck levande ljus om du lämnar rummet.
 • Informera övriga i bostadsrättsföreningen om vikten av att förebygga bränder.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  8
 • Jan 16, 2022

  Kan fastigheters ventilation motverka spridningen av Covid-19?

  Nyheter Vi vill uppmärksamma en intressant artikel som indirekt kastar ljus på kapaciteten i Myrspovens lösning. Informationen var ny kunskap även för oss. Det har visat sig att bra ventilation och luftväxling kan förhindra spridningen av luftburna virus. Med ett systematiskt arbete kring övervakning och förbättring av koldioxidnivåer och luftflöde kan positva resultat på människors hälsa och välmående vara en möjlig utsikt.
  10
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  612
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4908
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2629
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2434