Nov 1, 2021

Inomhustemperatur: Så kallt får det vara inomhus och det här kan du göra


I takt med att temperaturen sjunker utomhus vill vi spendera mer tid inomhus för att njuta av en varm och behaglig bostad. Men vad finns egentligen för regler angående temperaturen inomhus? Hur många grader bör det vara? Vad kan den boende själv göra och vad har fastighetsägaren för ansvar? Frågor kring inomhustemperatur reder HSB Riksförbunds fastighets- och bolagsjurist Tove Blixt ut i det här inlägget.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska följas

Temperaturen inomhus är en av de faktorer som har störst betydelse för att det termiska inomhusklimatet ska vara bra. Termiskt klimat är en benämning på de faktorer som påverkar människans värmeutbyte med omgivningen, det vill säga personens upplevelse av inomhusklimatet.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör temperaturen inomhus vara mellan 20 och 24 grader under kall årstid. Vid kallare temperatur i bostaden under långvariga perioder kan det anses vara en olägenhet för den boendes hälsa vilket kan påverka reumatism och vissa muskelsjukdomar negativt, leda till hjärt- och kärlsjukdomar, lungrelaterade sjukdomar samt påverka blodtrycket.

Det är dock värt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte gäller vid extrema väderförhållanden.

Fastighetsägaren har ett ansvar

Miljöbalken anger att bostäder ska användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer, och en bostad ska särskilt ge betryggande skydd mot bland annat värme, kyla, drag och fukt. Den som äger en fastighet (exempelvis en hyresvärd eller bostadsrättsförening) har ett långtgående ansvar för att utreda och förebygga olägenhet för människors hälsa i fastighetsägarens bostäder och därmed att inomhustemperaturen ligger inom de värden som Folkhälsomyndigheten anger i sina allmänna råd.

Fastighetsägarens kontroll av sin verksamhet sker genom egenkontroll. Det finns flertal olika sätt att utföra egenkontroll på men det kan exempelvis ske genom att fråga de som bor i fastigheten muntligen eller genom en enkät om hur de upplever temperaturen, men även genom att utföra faktiska mätning av temperaturen i bostäder.

Om boende upplever att det är kallt i bostaden är fastighetsägaren skyldig att undersöka och åtgärda eventuella brister, vilket kan innebära att mäta temperaturen i bostaden och vidta andra kontroller av exempelvis värmesystemet.

Vad kan den boende göra själv?

Människor uppfattar och upplever temperaturer på olika sätt. Det som en person upplever för kallt kan av en annan person upplevas som behaglig temperatur. Det kan därför vara en god idé att den boende mäter temperaturen i bostaden för att få en uppfattning om det är kallare än värdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd eller inte. Temperaturen ska i så fall mätas på flera ställen i bostaden; om termometern läggs vid yttervägg eller fönster kan temperaturen bli missvisande.

Att se över möbleringen i bostaden är en åtgärd som den boende kan göra eftersom soffor, andra täckande möbler eller gardiner som står eller hänger för element kan förhindra värmen från att spridas i rummet på ett bra sätt.

Om den boende kan uppvisa en låg temperatur bör han eller hon kontakta fastighetsägaren. Fastighetsägaren har rätt att göra en egen utredning för att säkerställa temperaturen och måste inte förlita sig på den boendes mätning.

Tillsyn

Om en boende anser att det är för kallt i bostaden men fastighetsägaren inte agerar kan denne vända sig till nämnden för miljö- och hälsoskydd i den kommun där bostaden finns.

Ansvaret för hälsoskyddstillsynen i landets kommuner ligger hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tillsynen av olika verksamheter sker genom inspektion av verksamheter, kontroll att lagen följs och genom information och råd till fastighetsägare. Miljö- och hälsoskyddsnämnden granskar även fastighetsägares egenkontroll.

Tillsynsmyndigheten får meddela förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken och föreskrifter, domar samt andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Dec 7, 2021

  Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

  Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
  2
 • Dec 7, 2021

  FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

  Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
  2
 • Dec 7, 2021

  Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

  Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
  2
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  495
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1305

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3634
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4737
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2331