Nov 1, 2021

Inomhustemperatur: Så kallt får det vara inomhus och det här kan du göra


I takt med att temperaturen sjunker utomhus vill vi spendera mer tid inomhus för att njuta av en varm och behaglig bostad. Men vad finns egentligen för regler angående temperaturen inomhus? Hur många grader bör det vara? Vad kan den boende själv göra och vad har fastighetsägaren för ansvar? Frågor kring inomhustemperatur reder HSB Riksförbunds fastighets- och bolagsjurist Tove Blixt ut i det här inlägget.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska följas

Temperaturen inomhus är en av de faktorer som har störst betydelse för att det termiska inomhusklimatet ska vara bra. Termiskt klimat är en benämning på de faktorer som påverkar människans värmeutbyte med omgivningen, det vill säga personens upplevelse av inomhusklimatet.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör temperaturen inomhus vara mellan 20 och 24 grader under kall årstid. Vid kallare temperatur i bostaden under långvariga perioder kan det anses vara en olägenhet för den boendes hälsa vilket kan påverka reumatism och vissa muskelsjukdomar negativt, leda till hjärt- och kärlsjukdomar, lungrelaterade sjukdomar samt påverka blodtrycket.

Det är dock värt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte gäller vid extrema väderförhållanden.

Fastighetsägaren har ett ansvar

Miljöbalken anger att bostäder ska användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer, och en bostad ska särskilt ge betryggande skydd mot bland annat värme, kyla, drag och fukt. Den som äger en fastighet (exempelvis en hyresvärd eller bostadsrättsförening) har ett långtgående ansvar för att utreda och förebygga olägenhet för människors hälsa i fastighetsägarens bostäder och därmed att inomhustemperaturen ligger inom de värden som Folkhälsomyndigheten anger i sina allmänna råd.

Fastighetsägarens kontroll av sin verksamhet sker genom egenkontroll. Det finns flertal olika sätt att utföra egenkontroll på men det kan exempelvis ske genom att fråga de som bor i fastigheten muntligen eller genom en enkät om hur de upplever temperaturen, men även genom att utföra faktiska mätning av temperaturen i bostäder.

Om boende upplever att det är kallt i bostaden är fastighetsägaren skyldig att undersöka och åtgärda eventuella brister, vilket kan innebära att mäta temperaturen i bostaden och vidta andra kontroller av exempelvis värmesystemet.

Vad kan den boende göra själv?

Människor uppfattar och upplever temperaturer på olika sätt. Det som en person upplever för kallt kan av en annan person upplevas som behaglig temperatur. Det kan därför vara en god idé att den boende mäter temperaturen i bostaden för att få en uppfattning om det är kallare än värdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd eller inte. Temperaturen ska i så fall mätas på flera ställen i bostaden; om termometern läggs vid yttervägg eller fönster kan temperaturen bli missvisande.

Att se över möbleringen i bostaden är en åtgärd som den boende kan göra eftersom soffor, andra täckande möbler eller gardiner som står eller hänger för element kan förhindra värmen från att spridas i rummet på ett bra sätt.

Om den boende kan uppvisa en låg temperatur bör han eller hon kontakta fastighetsägaren. Fastighetsägaren har rätt att göra en egen utredning för att säkerställa temperaturen och måste inte förlita sig på den boendes mätning.

Tillsyn

Om en boende anser att det är för kallt i bostaden men fastighetsägaren inte agerar kan denne vända sig till nämnden för miljö- och hälsoskydd i den kommun där bostaden finns.

Ansvaret för hälsoskyddstillsynen i landets kommuner ligger hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tillsynen av olika verksamheter sker genom inspektion av verksamheter, kontroll att lagen följs och genom information och råd till fastighetsägare. Miljö- och hälsoskyddsnämnden granskar även fastighetsägares egenkontroll.

Tillsynsmyndigheten får meddela förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken och föreskrifter, domar samt andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas.

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 18, 2022

  Det höjer värdet på bostaden – låga uppvärmningskostnader i topp

  Nyheter Åtta av tio svenskar är villiga att betala mer för en renoverad bostad. Men vad man tycker är värt att öppna plånboken för skiljer sig stort. Medan många är beredda att betala mer för ett effektivt värmesystem, genomfört stambyte eller dränering av husgrund är det få som lockas av exklusiva element som vinkylar och walk-in-closets.
  2
 • May 18, 2022

  Sweco lanserar digital tjänst för hållbar fastighetsutveckling

  Nyheter Den nya tjänsten Green Asset Screener identifierar åtgärdsområden för att klimatanpassa och minimera risker för fastigheter. Den ger också vägledning bland nya lagkrav och riktlinjer kopplade till hållbarhet i fastigheter. Tjänsten riktar sig främst till små och medelstora fastighetsägare.
  4
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  204
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  310
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1852

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  134
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  145
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4158
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5460
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2731