Nov 9, 2021

HSB-juristen svarar på tre vanliga frågor


HSB är landets största bostadskooperation och vi får dagligen in mängder av frågor från våra medlemmar som rör deras boende och allt som hör boendet till. Vi har under årens lopp samlat på oss en hel del svar på vanliga frågor, och vi tänkte i det här inlägget bjuda på svaret på tre vanliga frågor. Om du är medlem i HSB eller ingår i styrelsen i en HSB-bostadsrättsförening kan ni kontakta oss för ytterligare hjälp och rådgivning. Våra kontaktuppgifter finns längst ner i inlägget.

 1. Får jag bygga en altan på uteplatsen som hör till min bostadsrättslägenhet?
 2. Jag äger ju min bostadsrätt, kan styrelsen verkligen tvinga mig att flytta?
 3. Har styrelsen rätt att komma in i min lägenhet?

Får jag bygga en altan på uteplatsen som hör till min bostadsrättslägenhet? 

Det här är en fråga som ofta uppstår innan medlem byggt sin altan, men ibland uppkommer frågan först efter att altanen redan står på uteplatsen. Det kan då hända att styrelsen och medlemmen i fråga inte är överens om vad som gäller och huruvida altanen ska få stå kvar eller inte.

Svaret på frågeställningen är beroende av om marken är upplåten med bostadsrätt eller inte, men styrelsens tillstånd krävs i princip alltid. Om du som medlem vill uppföra en altan (eller annan byggnation) på din uteplats bör du med andra ord först fråga din styrelse om lov.

Eftersom föreningen är fastighetsägare har styrelsen relativt stor frihet att bestämma hur marken ska få användas. Det är dock viktigt att likhetsprincipen efterlevs och att medlemmen har ansökt om bygglov om det krävs.

Om en medlem byggt en altan utan lov (och om styrelsen inte vill godkänna detta i efterhand) bör styrelsen uppmana medlemmen att plocka bort altanen. Om parterna inte kommer överens får styrelsen överväga att vända sig till Kronofogden för att få bort altanen. Om det kör ihop sig kan det vara en god idé att kontakta HSB Riksförbunds jurister för hjälp och rådgivning.

Jag äger ju min bostadsrätt, kan styrelsen verkligen tvinga mig att flytta?

En bostadsrättslägenhet innehas med bostadsrätt, vilket är en form av nyttjanderätt. Bostadsrättshavaren äger därför inte sin lägenhet i den bemärkelsen som vanligtvis åsyftas när man pratar om ägande och äganderätt. Rent krasst ägs fastigheten och bostäderna i föreningens hus av föreningen.

Detta innebär också att nyttjanderätten till lägenheten i vissa fall kan förverkas. Om nyttjanderätten är förverkad kan bostadsrättshävaren sägas upp till avflyttning.

Styrelsen kan dock (såklart) inte säga upp bostadsrättshavaren hur som helst. Det är endast vissa situationer som kan motivera en sådan uppsägning. Grunderna för förverkande anges i 7 kap. 18 § bostadsrättslagen. I den lagbestämmelsen anges samtliga förverkandegrunder. Om en bostadsrättshavare gör sig skyldig till något av det som anges där kan han eller hon sägas upp och tvingas flytta från sin lägenhet. Motsatsvis gäller att en bostadsrättshavare inte kan sägas upp om han eller hon inte har gjort sig skyldig till något av det som anges i bestämmelsen.

Det är med andra ord endast vissa saker som kan motivera en uppsägning. Det handlar till exempel om att bostadsrättshavaren är sen med betalningen av avgiften, olovligen upplåter sin lägenhet i andrahand, vägrar föreningen tillträde till lägenheten eller vanvårdar lägenheten.

Har styrelsen rätt att komma in i min lägenhet? 

Oavsett om du bor i en hyresrätt eller bostadsrättslägenhet har hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen rätt att komma in i din lägenhet för att utföra viss tillsyn eller arbete. I bostadsrättslagen heter det att företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. Det är viktigt att du ger föreningen tillträde till din lägenhet i dessa situationer eftersom du i värsta fall kan bli förverkad och uppsagd om du vägrar.

I hyreslagen är reglerna lite mer komplicerade, men även en hyresvärd har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Även mindre brådskande förbättringsåtgärder kan ge hyresvärden rätt att få komma in i lägenheten, men i så fall måste hyresvärden säga till minst en månad i förväg.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Dec 7, 2021

  Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

  Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
  6
 • Dec 7, 2021

  FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

  Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
  6
 • Dec 7, 2021

  Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

  Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  495
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1306

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3635
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4740
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2332