May 26, 2021

Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar hur begreppet ”röstberättigad” ska tolkas i bostadsrättsföreningar


I Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nummer 1896-19 fastslås att en bostadsrätt med flera innehavare endast ska anses ha en så kallad röstberättigad. HSB välkomnar avgörandet eftersom det tydliggör för bostadsrättsföreningarna vad som gäller när en bostadsrätt innehas av fler än en medlem.

Omständigheterna i målet 

I det aktuella fallet hade bostadsrättsföreningens föreningsstämma röstat om huruvida en särskild granskare skulle utses. Om ett förslag om särskild granskning biträds av mer än en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar ska bolagsverket utse en särskild granskare (enligt lagen om ekonomiska föreningar).

Fem medlemmar, som företrädde lika många lägenheter, röstade för förslaget om särskild granskning. Föreningen hade 57 medlemmar fördelade på 40 bostadsrätter.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande: Bostadsrätt med fler innehavare medför inte fler röster

Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till var hur många röstberättigade bostadsrättsföreningen hade: 40 som antalet lägenheter eller 57 som antalet medlemmar? Eftersom endast fem medlemmar röstade för förslaget om särskild granskning var denna fråga avgörande för om förslaget skulle anses ha biträtts av mer än en tiondel av samtliga röstberättigade.

Högsta förvaltningsdomstolen börjar, med stöd av lagförarbetena, att konstatera att bostadsrättslagen bygger på att en bostadsrätt upplåts till en enda medlem och att en upplåtelse till flera medlemmar inte medför någon uppdelning av bostadsrätten i andelar gentemot föreningen. Därefter konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att det inte finns något undantag från huvudregeln i 9 kap. 14 § 1 bostadsrättslagen där det konstateras att när flera medlemmar innehar en bostadsrätt, har de bara en röst. En sådan lösning anses också som mest ändamålsenlig. Högsta förvaltningsdomstolen skriver slutligen:

”Även om varje sådan medlem i och för sig kan utöva sin rösträtt gäller detta endast under förutsättning att någon annan av bostadsrättshavarna inte gör det. Vid en omröstning får alltså endast en av medlemmarna rösta.

Det saknas skäl för att vid beräkningen av röstberättigade vid utseende av särskild granskare frångå bostadsrättslagens huvudregel. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt ska således endast en medlem per bostadsrätt räknas som röstberättigad.”

Vi på HSB har väntat på detta avgörande och välkomnar domstolens klargörande av rättsläget.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Jun 23, 2022

  Fastighetsägarna Service lanserar nya funktioner i sin boendeapp

  Nyheter Smidig tvättstugebokning, community för grannarna och digital boendepärm. Det är några av funktionerna som Fastighetsägarna Service nyligen lanserat i sin boendeapp, som ingår i den ekonomiska förvaltningen.
  17
 • Jun 22, 2022

  Bostadsrättsföreningens nyckeltal – hur kan föreningen tolka och agera?

  Nyheter En bostadsrättsförening lyder under samma ekonomiska lagar och regelverk som ett aktiebolag. Men det finns en hel del som skiljer när man tolkar en bostadsrättsförenings ekonomi via nyckeltal. Misstolkar man dem kan styrelsen dra felaktiga slutsatser och därmed lägga tid och energi som inte är relevant för föreningens bästa intresse.
  31
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  319
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  531
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1961

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  249
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  255
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4316
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5673
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2855