Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister, är moderator för seminarieprogrammet under Elmia Future Living 28-29 september 2021

May 11, 2021

Hög tid att lyfta debatten om framtidens boende för 70+


Vi blir allt fler friska äldre – men i bostadsdebatten glöms detta bort av politiker och kommuner. Intresset för de frågor som rör framtidens boende för den växande gruppen äldre och de utmaningar som samhället står inför i samband med detta är ljummet. Elmia Future Living är arenan som genom seminarier, debatter, utställning och inspirerande exempel bidrar med en vidare syn och ett djupare samtal kring framtidens boende för 70+.

Vi lever längre och är friskare vilket är positivt. Men den ökande andelen äldre är en enorm utmaning för samhället. Till 2030 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent enligt statistik från SCB. Redan nu är var femte invånare i Sverige över 65 år.

På bostadsmarknaden möter vi en ny generation äldres krav och behov. Framtidens boende för äldre handlar inte om dagens äldre, utan om framtidens äldre. Det handlar om de som är födda på 1940- till 1960-talen. De identifierar sig inte med fördomar kring ålder utan lever ett dynamiskt liv som de fyller med upplevelser, resor och äventyr.

Det finns ingen mall för hur äldre personer vill leva. Äldre är ingen homogen grupp utan individer med större spridning på vad de föredrar i jämförelse med yngre personer. Det beror på att de har levt längre och under den tiden fått olika erfarenheter och preferenser. Utbudet av boenden som passar äldre är begränsat och resultatet blir ofta ett oönskat kvarboende med oro och isolering då situationen till slut blir ohållbar. En ökad rörlighet på bostadsmarknaden är av stor betydelse för att få igång flyttkedjor som frigör bostäder i flera led för till exempel barnfamiljer och som bidrar till en positiv befolkningstillväxt.

För att möta behoven av boendemiljöer för framtidens äldre behöver vi ett rikt och varierat utbud av attraktiva och tillgängliga bostäder i olika upplåtelseformer, storlekar och typer till rimliga kostnader. Bostäderna ska vara smarta, trygga och hållbara med fokus på ökad livskvalitet och hälsa. Detta kräver att alla aktörer, såväl byggbolag som kommuner, tänker nytt.

Hur ska bostadsmarknaden och samhällsplanerarna anpassa sig till den allt mer akuta situationen? Hur skapar vi boenden som man längtar till - inte tvingas in i? Hur planerar vi bostadsbyggande för friska äldre samtidigt som vi planerar för trygghets- och äldreboenden? Den politiska debatten som berör dessa frågor är i princip obefintlig. Men på Elmia Future Living vill vi fördjupa på diskussionen. Här stimuleras lösningar och innovation genom seminarier, debatter, utställningar och samtal med sakkunniga föreläsare, politiker och andra tongivande aktörer inom området.

Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister och moderator under Elmia Future Living brinner fortfarande för samhällsbyggande:

— Jag ser vilka utmaningar vi står inför, men eftersom ansvaret ligger på många olika parter, behöver vi se hur vi gemensamt kan möta kraven på framtidens boende för de som är äldre. Många av de här frågorna riskerar att falla mellan stolarna. Vi glömmer också lätt att den här åldersgruppen inte är enhetlig. Det finns friska äldre med god ekonomi men även de med sämre ekonomiska villkor, också de har behov av attraktiva bostäder till rimliga kostnader.

— Det finns lösningar. Spännande och innovativa sätt att bygga, planera och förbereda de närmaste årens eskalerande behov. Men idéerna behöver luftas, diskuteras och få plats i den offentliga debatten. På Elmia Future Living vill vi hitta de konkreta exemplen och råden som ger verktyg för samhällsplanerare, bostadsutvecklare och politiker.

Varmt välkommen till Elmia Future Living 28-29 september 2021!

Text: Elmia

www.elmia.se





 • Jun 14, 2021

  Nytt samarbete automatiserar hanteringen av digitala lås

  Nyheter I ett nytt samarbete mellan fastighetssystemleverantörerna Momentum, FAST2, Vitec och accessplattformen Amido har man tagit fram en lösning som automatiskt styr accessen till majoriteten av marknadens alla digitala lås. Genom en integration byggd på den öppna standarden fastAPI styrs accessen automatiskt via hyresavtalets giltighetstid. Först ut med den nya lösningen är Halmstads Fastighets AB.
  4
 • Jun 14, 2021

  Bengt Dahlgren lanserar verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS!

  Nyheter Det finns ett behov av att öka kunskapen om klimatpåverkan från VVS, som idag är begränsad i branschen. I de få fall VVS beaktas vid beräkning av en byggnads klimatpåverkan så används generellt en schablon för all VVS. Nu möjliggörs beräkning av ett projektspecifikt klimatavtryck med hjälp av ett automatiserat verktyg.
  6
 • Jun 14, 2021

  Parkeringshuset återvinner regnvattnet

  Nyheter Parkering Malmö vill bidra till hållbar stadsutveckling och bygger nu ett parkeringshus utöver det vanliga i Sege Park – med en stomme helt i trä. Parkeringshuset har högt satta hållbarhetsambitioner, och är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus. Tillsammans med VA SYD och Malmö stad, genom EU-projektet REWAISE, byggs ett unikt system för att återvinna regnvatten i syfte att minska användningen av dricksvatten.
  4
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  680

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3116
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3982
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2292
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1910