Feb 24, 2021

Håll koll på dokumentationen


Det blir lätt många papper och dokument att hålla reda på i en bostadsrättsförening.

Gamla medlems- och lägenhetsförteckningar och styrelse- och stämmoprotokoll fyller lätt upp arkivskåpet med åren. Men vilka handlingar är okej att gallra ut och vilka är särskilt viktiga att spara? Och hur ska handlingarna förvaras?

Enligt lagen om ekonomiska föreningar och bokföringslagen ska en bostadsrättsförenings handlingar sparas lättåtkomligt i ett ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. Detta innebär att föreningen måste säkerställa att det går att hitta i dokumentationen men också att dokumentationen förvaras säkert. Till exempel bör handlingarna förvaras i ett låst styrelserum och helst i ett brandklassat säkerhetsskåp med kod- eller nyckellås. Förvaringen måste vara utformad så att dokumentationen inte kan ändras av någon obehörig. Det är därför viktigt att det finns rutiner för nyckelhantering och byte av kod när styrelsemedlemmar lämnar styrelsen.

Det är också viktigt att inte samla in och förvara personuppgifter i onödan eller längre tid än vad som är nödvändigt. Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer krav på att personuppgifter som inte längre behövs ska gallras ut. Gallring ska ske genom förstöring eller avidentifiering. Med avidentifiering avses att det inte längre finns möjlighet att återidentifiera personuppgifterna. Avidentifiering kan ske genom till exempel maskning. Du kan läsa mer om hur bostadsrättsföreningar bör arbeta med GDPR här och här.

Olika handlingar ska sparas olika länge. Enligt bostadsrättslagen måste bostadsrättsföreningar föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar, en medlemsförteckning, samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, en lägenhetsförteckning. Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska medlemsförteckningen bevaras så länge föreningen består och under minst sju år efter föreningens upplösning. Detsamma gäller lägenhetsförteckningen. Det är viktigt att medlems- och lägenhetsförteckningen hålls uppdaterad och aktuell. Detta innebär till exempel att medlemmar som säljer sin lägenhet ska tas bort från registrerarna.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska föreningen föra styrelse- och stämmoprotokoll. Lagen anger inte hur länge protokollen ska sparas, men eftersom protokollen är ett bevis på de beslut som styrelsen och stämman har fattat bör protokollen bevaras så länge föreningen består och under minst sju år efter föreningens upplösning.

När det gäller upplåtelseavtal och överlåtelseavtal ska de sparas i obruten kedja så länge föreningen består. Tio år efter att bostadsrättshavaren har avflyttat bör personuppgifterna i avtalen avidentifieras, till exempel genom maskning, i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

Kreditprövningar i samband med medlemskapsprövning sparas olika tid beroende på om medlemskapet har godkänts eller ej. Kreditprövningar i samband med ett beviljat medlemskap gallras ut i samband med den dag då medlemskap beviljas. Kreditprövningar vid ett nekat medlemskap gallras ut tre månader från den dag den som ansökte om medlemskap fick del av beslutet och om den som ansökt om medlemskap inte hänskjutit tvisten till hyresnämnden. Om medlemskapsprövningen varit föremål för tvist, gallras kreditprövningen ut vid lagakraftvunnet beslut eller dom. Handlingarna ska gallras ut genom förstöring.

Ansökningar om andrahandsupplåtelser sparas olika tid beroende på om ansökningen har godkänts eller ej. En beviljad ansökan om andrahandsupplåtelse gallras ut i samband med avflyttning. En nekad ansökan gallras ut tre månader från den dag den som ansökte om andrahandsupplåtelsen fick del av beslutet och om den som ansökt inte har hänskjutit tvisten till hyresnämnden. Om ansökan om andrahandsupplåtelse har varit föremål för tvist, gallras ansökan vid lagakraftvunnet beslut eller dom. Handlingarna kan gallras ut antingen genom förstöring eller avidentifiering.

Enligt bokföringslagen ska föreningens räkenskaper, det vill säga årsredovisning, balans- och resultaträkningar, sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Efter den tiden kan de gallras ut genom förstöring eller avidentifiering. Kvitton och fakturor ska sparas i tio år eftersom en eventuell fordran preskriberas tio år efter tillkomsten enligt preskriptionslagen. Vid en eventuell tvist kring kvitton och fakturor kan underlag sparas fram tills att tvisten är avslutad. Efter tio år kan kvitton och fakturor gallras ut genom avidentifiering.

Text/Källa: HSB Riksförbund

 • Oct 28, 2021

  Långsamt framåt för energibesparande åtgärder

  Nyheter 2006 infördes energideklarationer i Sverige med syftet att främja effektiv energianvändning (och samtidigt säkerställa ett gott inomhusklimat). Innan dess var det upp till fastighetsägaren om denne ville se över sin energianvändning eller inte. Fler fastighetsägare har energideklarationer idag men hur är det egentligen med efterlevnaden av energibesparande åtgärder?
  10
 • Oct 27, 2021

  Dela på elen och spar pengar med grannarna i huset

  Nyheter Varför betala varsin abonnemangsavgift när ni kan dela på en? Med gemensam el i bostadsrättsföreningen sparar du och dina grannar pengar varje månad. Med solceller på taket blir besparingen ännu större.
  7
 • Oct 27, 2021

  Så höjer du priset på din bostad innan försäljning

  Nyheter Går du i säljtankar och vill förbättra dina chanser till en bra försäljning? Då är du inte ensam. Början av hösten är nämligen den årstid då flest svenskar väljer att sälja sin bostad. Därför tipsar sanitetsleverantören GROHE tillsammans med SkandiaMäklarna nu om fem enkla åtgärder för ditt kök och badrum som får din bostad att stiga i värde.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  215
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  386
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1157

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3526
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4558
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2514
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2228