Dec 20, 2021

Hälften av Stockholms bostadsrättsföreningar saknar klimatmål


Mer än hälften av Stockholmsregionens bostadsrättsföreningar saknar egna klimatmål. Och bara var tjugonde förening mäter och följer upp sin klimatpåverkan. Men viljan finns: åtta av tio vill göra mer för klimatet. Det visar en kartläggning, genomförd av HSB Stockholm.

Trots att utsläppen från uppvärmning av byggnader minskat med 70 procent sedan 1990 utgör sektorn omkring en tredjedel av dagens växthusgasutsläpp i Stockholms stad. Och de allra flesta flerbostadshus värms idag upp med fjärrvärme.

– Det är självklart bekymmersamt att inte fler har kommit längre. Frågan om att sänka fastigheternas energianvändning måste högre upp på föreningarnas dagordningar. Därutöver behöver stockholmarna bli betydligt bättre på att minska andelen fossil plast i sitt hushållsavfall, vilket påverkar fjärrvärmens klimatutsläpp negativt, säger Anna Bengtsson, hållbarhetschef HSB Stockholm.

Undersökningen visar att 56 procent helt saknar klimatmål, eller liknande mål. Av de föreningar som har egna mål handlar det om att minska klimatpåverkan genom energieffektivisering och -optimering, huvudsakligen genom minskad energianvändning, värmeåtervinning, rörelsestyrd led-belysning, eller installation av laddstolpar och solceller. Enligt undersökningen har cirka femton procent installerat laddstolpar i nuläget, medan cirka fem procent har installerat solceller.

Av de föreningar (44 procent) som har egna klimatmål mäter tre av fyra målen genom att årligen följa upp sin energianvändning. Endast var tionde av dessa föreningar, cirka fem procent totalt, beräknar sin totala klimatpåverkan. Trots nuläget finns en tydlig vilja att göra mer för klimatet. Hela 80 procent av föreningarna uppger i undersökningen att de önskar mer stöd, exempelvis i form av utbildning, kunskapsöverföring, energiåtgärder eller beräkning av klimatpåverkan.

– Det finns en tydlig vilja, vilket ger hopp. Men många gånger saknas kunskapen, och här måste vi som medlemsorganisation rannsaka oss själva. Vi och andra bostadsorganisationer måste ta ett större ansvar och intensifiera vårt arbete med att stötta föreningar i den gröna omställningen, säger Anna Bengtsson.

Undersökningen har besvarats av cirka hundra bostadsrättsföreningar.

Text: HSB
www.hsb.se
 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  9
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  614
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4910
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2630
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2437