Jun 21, 2021

GRAFT Handbok förenklar valet av brandskydd


För drygt ett år sedan inledde Bevego ett samarbete med varumärket GRAFT, och sedan dess har GRAFTs högkvalitativa produkter inom passivt brandskydd varit uppskattade ute på filialerna. På uppdrag av Bevego har GRAFT nu tagit fram en handbok som förenklar valet av brandskydd och samlar dokumentation med fokus på brandklass EI60.

Varumärket GRAFT
“Varumärket GRAFT har funnits i fem år, men vi på Polyseam som ligger bakom varumärket i Sverige, har arbetat med passivt brandskydd sedan år 1993. Det är främst två anledningar till att våra kunder väljer produkter från GRAFT. För det första har vi den mest omfattande dokumentationen på marknaden, det vill säga, vi har flest antal godkända applikationer för respektive produkt. Den andra anledningen är att vi har en mycket uppskattad support och våra kunder vet att vi alltid har svar på deras frågor. Vi är duktiga på brand, för det är vårt fokusområde och det enda vi håller på med.” säger Fredrick Thurfjell på Polyseam.

Brandklasser och brandceller
EI60 är den vanligaste brandklassen i Sverige. E står för integritet (genombränning) och I står för isolering (värmespridning), siffran är en tidsfaktor angiven i minuter. I fastigheter med brandklassningen EI60 måste brandskyddet stå emot en brand under minst 60 minuter. Det finns en mängd olika klassificeringar, den högsta ska stå emot brand i upp till 240 minuter. När det gäller brandskydd pratar man om brandceller. I ett flerbostadshus är oftast varje lägenhet en enskild brandcell, och brandskyddet isolerar då varje lägenhet för sig. Om en brand uppstår i en brandcell med brandklass EI60 innebär det att branden inte får sprida sig till en intilliggande brandcell inom 60 minuter. Anledningen till att brandskyddet mellan brandcellerna måste stå emot branden under denna tid är bland annat för att minimera skador på andra delar av byggnaden, men framförallt för att möjliggöra att människor som befinner sig i byggnaden hinner utrymma byggnaden innan branden spridit sig.

Olika material reagerar olika i brand
Väggar och bjälklag mellan lägenheter fungerar som brandavskiljare mellan två brandceller. Vid byggnation av lägenheter måste man dock bryta denna brandavskiljare för att göra plats för installationer, bland annat ventilationsschakt och håltagningar för till exempel avloppsrör och kabelgenomföringar. Det är när dessa öppningar ska tätas för att återställa brandskyddet som GRAFTs produkter används.

När man till exempel drar ett rör genom ett bjälklag är det både rörets material och bjälklagets uppbyggnad man måste ta hänsyn till när man väljer produkt att täta med. Brandskyddet ska fungera med aktuella material och stå emot brand den tid som brandklassen anger, utan risk för genomträngning av sticklågor eller självantändning genom värmespridning som gör att branden kan sprida sig till intilliggande brandcell.

Omfattande dokumentation bakom produkterna
GRAFT har ett tiotal produkter i sitt sortiment som de valt att brandtesta för en otroligt stor mängd applikationer och klassificeringar. Det har gjort att dokumentationen för en enda produkt kan vara på 100 sidor med montageanvisningar och annan information. Alla tester utförs av ett ackrediterat brandlabb som genomför skarpa brandtester.

När ett nytt material kommer ut på marknaden är GRAFT snabba med att testa sina produkter i kombination med det nya materialet. Detta arbetssätt gör att GRAFT ligger i framkant inom passivt brandskydd och att deras produkter har en extremt omfattande dokumentation, vilket gör att kunderna alltid hittar lösningar som uppfyller deras krav.

Kompetent support med GRAFT
När nya fastigheter ska byggas är det beställaren som bestämmer vilken brandklass fastigheten ska ha, självklart med de svenska byggreglerna som grund. Det är sedan specifika brandtätare som arbetar med brandskyddet på bygget. Ofta är det entreprenörer inom teknisk isolering som blir anlitade för att ansvara över brandskyddet, då många av dessa företag har medarbetare som är specialutbildade inom brandskydd.

Brandtätare har bra koll på lagar och regler, men det kan ändå dyka upp unika projekt som kräver svar på nya frågeställningar. Då kan man som entreprenör vända sig direkt till Bevego för rådgivning och guidning. Bevego arbetar med brandskydd från varumärket GRAFT och många av Bevegos medarbetare har goda kunskaper inom just brandskydd.

En efterlängtad handbok
GRAFT har också en mycket kompetent support som är ett värdefullt stöd för Bevego, men som också är tillgängliga via telefon för dig som kund. När du använder GRAFTs produkter är rådgivning aldrig långt borta, vare sig från Bevego eller från GRAFTs egna support som gärna svarar på dina frågor. Nu lanserar Bevego dessutom en ny handbok tillsammans med GRAFT som kommer göra det ännu enklare för dig som kund att snabbt hitta den informationen du behöver.

“GRAFT har genom ett fåtal produkter lyckats klara tester för en stor mängd olika applikationer, och dokumentationen kring varje produkt är omfattande. Vi har fått signaler från flera kunder som önskat en mer lättillgänglig och komprimerad information där det går snabbare att hitta rätt lösning för aktuell applikation. Vi bad därför GRAFT att utveckla en handbok, begränsad till brandklassen EI60, som nu finns att tillgå på bevego.se.” säger Mikael Rosquist som är produktansvarig inom teknisk isolering på Bevego.

Den viktigaste informationen är nära till hands
“Den nya handboken som GRAFT tagit fram åt oss är komprimerad till ca 100 sidor. Genom innehållsförteckningen kan du enkelt navigera dig fram och få svar på dina frågor, och du har alltid värdefull information nära till hands som kan efterfrågas av till exempel uppdragsgivare. Handboken är digital för att den ska bli lättare att bära med sig, och för att vi kontinuerligt ska kunna uppdatera informationen när GRAFT gör nya tester.” säger Mikael.

Läs handboken

Text: Bevego

https://bevego.se/

 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  8
 • Jan 16, 2022

  Kan fastigheters ventilation motverka spridningen av Covid-19?

  Nyheter Vi vill uppmärksamma en intressant artikel som indirekt kastar ljus på kapaciteten i Myrspovens lösning. Informationen var ny kunskap även för oss. Det har visat sig att bra ventilation och luftväxling kan förhindra spridningen av luftburna virus. Med ett systematiskt arbete kring övervakning och förbättring av koldioxidnivåer och luftflöde kan positva resultat på människors hälsa och välmående vara en möjlig utsikt.
  10
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  612
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4908
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2628
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2433