Dec 4, 2020

Gör dig redo inför årets vinterunderhåll


Som fastighetsägare eller del i föreningens styrelse måste du enligt ordningslagen se till att det skottas, sandas och saltas i anslutning till fastigheten. Du har även ett ansvar för att snö och istappar röjs från taket. Fastighetsägarna tipsar dig om vad du behöver tänka på inför den kommande snösäsongen och hur du kan arbeta förebyggande. Försäkringsbolagen ställer krav på att man följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter för att få ersättning vid eventuella skador.

Förbered dig för snö och is

Kontrakt: Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom. Se till att teckna ett avtal för snöröjning eller uppdatera ett tidigare avtal i god tid. Det ska bland annat innehålla besiktning, ansvar för bevakning och bortforsling. En taksäkerhetsbesiktning bör utföras av en behörig besiktningsman, om någon som arbetar på ett tak skadar sig så hålls fastighetsägaren som ansvarig. Se även till att teckna ett aktuellt avtal för takskottning, så att du kan vara säker på att få taket skottat när snön väl faller. Vid tecknande av avtal med entreprenörer är det viktigt att definiera respektive parts ansvar.

Snörasskydd: För att minska risken för nedfallande snöblock ska yttertaket förses med ett antal snörasskydd. Boverket kräver snöräcke vid takfoten, men det kan behövas fler längre upp längs takfallet. Vid brutna tak är en lämplig placering ovanför brytlinjen.

Varningsskyltar: Avspärrningar eller skyltar, t ex ”Denna väg snöröjes ej”, tar inte bort Fastighetsägarens ansvar om något skulle hända, utan är endast en uppmaning till allmänheten. Avspärrningar är alltså ingen lösning på problemet, utan i första hand till för att spärra av medan man avlägsnar snö och is. Avspärrningar kräver även tillstånd.

Värmeläckage och värmeslingor

Värmeläckage: För att minska risken för vattenbildning är det viktigt att minimera värmeläckage. Värmeläckage genom yttertaket kan dels bero på otillräcklig ventilation under takpanelen men även bristfällig isolering. Därför är det viktigt att det finns en ventilerad luftspalt mellan yttertak och isolering så att yttertakstemperaturen hålls nere. Dessutom är det viktigt att taket isoleras ordentligt.

Värmeslingor: Risken för snöras och istappar är ofta större runt stuprör och hängrännor, samt där det finns skugga. Genom att installera värmeslingor i dessa områden förhindrar du att vatten kan frysa där. Om du installerar värmeslingor är det viktigt att varningsskylt sätts upp, så att snöskottare och plåtslagare informeras om vad som finns på taket.

Håll rent i entrén

Entréunderhåll: Allmänna ytor är extra utsatta när det kommer till väta och grus. Genom att öka städfrekvensen under vinterhalvåret minskar inte bara risken för halkolyckor, men gör också att golvslitaget minskar. I längden kan det spara dig pengar eftersom ett välskött golv håller längre än ett som inte tas hand om. Byt gärna ut entrémattorna regelbundet och tvätta dem ofta. Kontrollera även belysningen, det finns stor risk att någon skadar sig om belysningen är dålig och det är halt. Informera hyresgäster om att inte ställa pulkor och annat i entrén eller trapphus enligt gällande brandskyddsregler.

Hissunderhåll: Dammsug hellre hisspåren oftare än mer sällan, särskilt under vinterhalvåret kan grus från sandningen följa med in i entrén och i hissen. Om dörrarna inte stängs på hissen bör man försöka städa bort gruset från tröskelspåren för att utesluta att det är orsaken till problemet innan man ringer serviceföretaget. Hur ofta en hiss behöver service beror på hur mycket hissen används och den miljö hissen finns i. Det är därför viktigt att regelbundet och återkommande genomföra service på hissen.

Checklista för vinterunderhåll

 • Ha ett aktuellt och uppdaterat avtal för snöröjning
 • Teckna eller kontrollera ditt avtal för takskottning
 • Förse yttertaket med snörasskydd
 • Stoppa värmeläckage och installera elslingor
 • Öka städfrekvensen i entré och trapphus
 • Byt ut entrémattorna ofta
 • Kontrollera belysningen i entrén
 • Dammsug hisspåren oftare
 • Informera boende och företag i fastigheten om de åtgärder som genomförs

Mer information

Myndigheterna ställer krav på dig som Fastighetsägare att hålla koll på, dokumentera och kontinuerligt följa upp särskilda kontrollpunkter. Läs gärna om Fastighetsägarnas egenkontrollsystem som hjälper dig att kontrollera till exempel byggnaden och tomten, hissen eller brandskyddet och du får en god överblick över kommande underhåll och åtgärder som rör din fastighet.

Text/Källa: Fastighetsägarna

 • Oct 19, 2021

  Förtydligande av kravet för dörröppning i våtutrymme

  Nyheter Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) och Byggkeramikrådet (BKR) lanserade vid årsskiftet 2020/2021 nya branschregler. Båda branschernas regler är samordnade för att plattsättare och mattläggare ska kunna ha samma förutsättningar och ställa samma krav på byggaren. Som ett led i samordningen har GVK och BKR gemensamt tagit fram ett förtydligande dokument till sina branschregler omkring hur tätning mot tröskel och dörrkarm ska ske.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  198
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  371
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1128

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3493
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4518
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2501
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2214