Apr 26, 2022

Glöm inte att ändra folkbokföringsadress vid flytt


När man flyttar är en av de viktigaste sakerna att tänka på att anmäla byte av bostad till Skatteverket. Detta är en skyldighet enligt folkbokföringslagen. I lagen framgår även att en person som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring eller inte anmäler flyttning kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ny praxis från Högsta domstolen

I ett nytt mål från Högsta domstolen aktualiserades en situation där en person provbodde med sin partner utan att folkbokföra sig på partnerns adress. Efter att ha frikänts i tingsrätten dömdes personen till 70 dagsböter för folkbokföringsbrott av hovrätten och Högsta domstolen. Högsta domstolen bestämde storleken på dagsboten till 220 kr.

Undantagsregel

Den centrala frågan i målet var huruvida provboende omfattas av det undantag från anmälningsskyldigheten vid flytt som finns i 8 § folkbokföringslagen. Detta undantag godtar att ändring av folkbokföring inte görs då en person på en förbestämd period på max ett år tillbringar sin dygnsvila på annan fastighet än där personen är folkbokförd. Det ska dock röra sig om en tillfällig period och med en avsikt att återvända till adressen man är folkbokförd på. Högsta domstolen menade i det aktuella målet att avsikten att flytta tillbaka inte är tillräckligt klar för att provboendesituationen ska kunna anses omfattas av undantaget i 8 § folkbokföringslagen.

Krav på uppsåt

Även frågor om uppsåt togs upp i domen. Inom straffrätten krävs nämligen ofta uppsåt för att en handling ska vara straffbar. I målet belyses även att en viktig förutsättning för ansvar vid folkbokföringsbrott är att personen i fråga är medveten om existensen av plikten att folkbokföra sig på den korrekta adressen. För att dömas måste alltså en person ha uppsåt till skyldigheten att anmäla uppgifter om vilken adress man bor på och de omständigheter som i det enskilda fallet utlöst skyldigheten att anmäla ny adress. I det aktuella målet var den tilltalade medveten om de omständigheter som hade utlöst skyldigheten att anmäla den nya adressen och att det finns en skyldighet att anmäla ändring av adress. Domstolen ansåg inte att den tilltalades uppfattning att provboende inte omfattades av anmälningsskyldigheten inte var ansvarsbefriande.

Kontakta oss

Målet visar hur viktigt det är att anmäla ny folkbokföringsadress vid flytt. Vi på HSB hjälper er gärna att exempelvis klargöra reglerna om folkbokföring och vilka krav en bostadsrättsförening eller hyresvärd kan ställa beträffande folkbokföring samt frågor kring om personer har ändrat sin folkbokföringsadress utan att meddela er att de har flyttat. Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kontakta HSB juridisk rådgivning för generella frågor på 0771 472 472. Vi kan även bistå bostadsrättsföreningar i specifika ärenden.

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  7
 • May 13, 2022

  Vad kostar det att bygga balkonger för en bostadsrättsförening?

  Nyheter Att bygga helt nya eller byta ut befintliga balkonger är så gott som alltid en god investering för en bostadsrättsförening. Du kanske bor eller är påväg att flytta in i en fastighet som planerar att bygga eller renovera balkongerna. Oavsett vilken typ av balkongentreprenad ni vill eller behöver göra så undrar du säkert hur upplägget ser ut. Du är inte ensam. Många bostadsrättsinnehavare ställer sig själva frågorna: Vad kostar det min förening och hur påverkar det min ekonomi? Hur finansierar bostadsrättsföreningar balkongbygget?
  13
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  196
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  297
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1848

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  127
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  140
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4154
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5450
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2725