Nov 23, 2021

Giltiga skäl för andrahandsupplåtelse


Visst kan det vara så att man som bostadsrättshavare behöver hyra ut sin lägenhet i andra hand under en period, exempelvis om man ska arbeta eller studera på annan ort. För att få upplåta lägenheten i andra hand behövs alltid bostadsrättsföreningens eller hyresnämndens tillstånd. Tillstånd ska enligt bostadsrättslagen lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för andrahandsupplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Giltiga skäl för andrahandsupplåtelse

De skäl som en bostadsrättshavare kan göra gällande för att få upplåta lägenheten i andra hand framgår inte av lag. Däremot kan vissa skäl utläsas av förarbeten medan andra framgår av praxis. Innan juli år 2014 krävdes att bostadsrättshavaren hade beaktansvärda skäl. Det genomfördes sedan en ändring till att bostadsrättshavaren endast behöver skäl för att få hyra ut i andra hand, vilket innebär att lagstiftningen nu är mer generös vad gäller andrahandsupplåtelser.

Vilka är då skälen som går att utläsa ur förarbeten och praxis? Se i listan här nedan.

  • Arbete eller studier på annan ort
  • Tillfällig vistelse utomlands eller på annan ort
  • Vård av anhörig
  • Provsamboende
  • Inför pension
  • Intagen på vårdinrättning på grund av ålder eller sjukdom
  • Intagen på fängelse
  • Bereda närstående bostad under en period
  • Svårt att sälja
  • Efter försäljning i avvaktan på nytt tillträde

Det skäl som bostadsrättshavaren anger ska vara hänförligt till bostadsrättshavaren själv och inte till någon annan, i vart fall som huvudregel. Skälet bereda närstående bostad under en period utgör undantaget och är det enda skälet som hänför sig till andrahandshyresgästen istället för bostadsrättshavaren. Att skälet ska vara hänförligt till bostadsrättshavaren innebär att det är bostadsrättshavaren som exempelvis ska arbete eller studera på annan ort eller att det är bostadsrättshavaren som ska prova att vara sambo med någon.

Värt att notera är att det finns olika premisser för skälen, exempelvis som att provsamboende anses vara ett giltigt skäl i högst ett år, inför pension inte kan göras gällande allt för långt i förväg och att svårt att sälja inte är direkt tillämpligt bara för att man inte kan sälja lägenheten till det pris man önskar.

Som går att utläsa ur listan med de skäl som utkristalliserats ur förarbeten och praxis är det inte ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelse att hyra ut lägenheten i syfte att tjäna pengar. Värt att notera är också att det är fråga om andrahandsupplåtelse även om det är en anhörig som är andrahandshyresgäst och även då andrahandshyresgästen inte betalar någon hyra till bostadsrättshavaren. Det är alltså inget krav att det ska utgå ersättning för andrahandsupplåtelsen.

Bostadsrättshavarens anknytning till lägenheten

För att få upplåta lägenheten ska bostadsrättshavaren har för avsikt att återvända till lägenheten. Om bostadsrättshavaren har ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelsen men saknar konkreta planer på att flytta tillbaka till lägenheten kan bostadsrättsföreningen ha befogad anledning att vägra samtycke för andrahandsupplåtelsen. Av förklarliga skäl behöver bostadsrättshavaren inte ha någon avsikt att återflytta till lägenheten om det aktuella skälet är svårt att sälja eller efter försäljning i väntan på tillträde.

Skälen kan också komma att väga lättare med tiden och bostadsrättshavarens anknytning till lägenheten försvagas ju längre tid som andrahandsupplåtelsen pågår. Det innebär att med tiden kan bostadsrättsföreningens befogade anledning att vägra samtycke väga tyngre än det av bostadsrättshavren angivna skälet, trots att det finns ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelse.

Om giltigt skäl saknas

Om det saknas giltigt skäl för andrahandsupplåtelse eller om föreningen har befogad anledning att vägra samtycke och bostadsrättshavaren därav inte får bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut lägenheten får bostadsrättshavaren naturligtvis inte hyra ut lägenheten ändå. Om bostadsrättshavaren upplåter lägenheten i andra hand utan föreningen samtycke utgör det en olovlig andrahandsupplåtelse vilket är en förverkandegrund enligt bostadsrättslagen.

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 18, 2022

  Ordning och reda i “arga lapparnas Mecka”

  Nyheter Precis som för många andra företagare drivs Marcus Bader av frustration över produkter och tjänster som inte fungerar så bra som de skulle kunna göra. Hans nystartade företag Appsight Solutions utvecklar och säljer sådana produkter som han själv eller en kund har tänkt att “det här borde jag kunna göra bättre”.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  204
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  310
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1854

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  134
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  145
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4159
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5463
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2731