Nov 23, 2021

Giltiga skäl för andrahandsupplåtelse


Visst kan det vara så att man som bostadsrättshavare behöver hyra ut sin lägenhet i andra hand under en period, exempelvis om man ska arbeta eller studera på annan ort. För att få upplåta lägenheten i andra hand behövs alltid bostadsrättsföreningens eller hyresnämndens tillstånd. Tillstånd ska enligt bostadsrättslagen lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för andrahandsupplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Giltiga skäl för andrahandsupplåtelse

De skäl som en bostadsrättshavare kan göra gällande för att få upplåta lägenheten i andra hand framgår inte av lag. Däremot kan vissa skäl utläsas av förarbeten medan andra framgår av praxis. Innan juli år 2014 krävdes att bostadsrättshavaren hade beaktansvärda skäl. Det genomfördes sedan en ändring till att bostadsrättshavaren endast behöver skäl för att få hyra ut i andra hand, vilket innebär att lagstiftningen nu är mer generös vad gäller andrahandsupplåtelser.

Vilka är då skälen som går att utläsa ur förarbeten och praxis? Se i listan här nedan.

  • Arbete eller studier på annan ort
  • Tillfällig vistelse utomlands eller på annan ort
  • Vård av anhörig
  • Provsamboende
  • Inför pension
  • Intagen på vårdinrättning på grund av ålder eller sjukdom
  • Intagen på fängelse
  • Bereda närstående bostad under en period
  • Svårt att sälja
  • Efter försäljning i avvaktan på nytt tillträde

Det skäl som bostadsrättshavaren anger ska vara hänförligt till bostadsrättshavaren själv och inte till någon annan, i vart fall som huvudregel. Skälet bereda närstående bostad under en period utgör undantaget och är det enda skälet som hänför sig till andrahandshyresgästen istället för bostadsrättshavaren. Att skälet ska vara hänförligt till bostadsrättshavaren innebär att det är bostadsrättshavaren som exempelvis ska arbete eller studera på annan ort eller att det är bostadsrättshavaren som ska prova att vara sambo med någon.

Värt att notera är att det finns olika premisser för skälen, exempelvis som att provsamboende anses vara ett giltigt skäl i högst ett år, inför pension inte kan göras gällande allt för långt i förväg och att svårt att sälja inte är direkt tillämpligt bara för att man inte kan sälja lägenheten till det pris man önskar.

Som går att utläsa ur listan med de skäl som utkristalliserats ur förarbeten och praxis är det inte ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelse att hyra ut lägenheten i syfte att tjäna pengar. Värt att notera är också att det är fråga om andrahandsupplåtelse även om det är en anhörig som är andrahandshyresgäst och även då andrahandshyresgästen inte betalar någon hyra till bostadsrättshavaren. Det är alltså inget krav att det ska utgå ersättning för andrahandsupplåtelsen.

Bostadsrättshavarens anknytning till lägenheten

För att få upplåta lägenheten ska bostadsrättshavaren har för avsikt att återvända till lägenheten. Om bostadsrättshavaren har ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelsen men saknar konkreta planer på att flytta tillbaka till lägenheten kan bostadsrättsföreningen ha befogad anledning att vägra samtycke för andrahandsupplåtelsen. Av förklarliga skäl behöver bostadsrättshavaren inte ha någon avsikt att återflytta till lägenheten om det aktuella skälet är svårt att sälja eller efter försäljning i väntan på tillträde.

Skälen kan också komma att väga lättare med tiden och bostadsrättshavarens anknytning till lägenheten försvagas ju längre tid som andrahandsupplåtelsen pågår. Det innebär att med tiden kan bostadsrättsföreningens befogade anledning att vägra samtycke väga tyngre än det av bostadsrättshavren angivna skälet, trots att det finns ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelse.

Om giltigt skäl saknas

Om det saknas giltigt skäl för andrahandsupplåtelse eller om föreningen har befogad anledning att vägra samtycke och bostadsrättshavaren därav inte får bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut lägenheten får bostadsrättshavaren naturligtvis inte hyra ut lägenheten ändå. Om bostadsrättshavaren upplåter lägenheten i andra hand utan föreningen samtycke utgör det en olovlig andrahandsupplåtelse vilket är en förverkandegrund enligt bostadsrättslagen.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Dec 5, 2021

  TIB:s kontinuerliga kontroller säkerställer hög kvalitet

  Nyheter Branschorganisationen TIB Takentreprenörerna genomför årligen kontroller av sina auktoriserade medlemsföretag. Varje nytt kalenderår behöver tak- och tätskiktsentreprenörerna som ansöker om auktorisering ange referenser för slutförda arbeten, ett kriterium som går i linje med TIB:s målsättning - att höja kvaliteten på branschen.
  9
 • Dec 5, 2021

  Fastighetsägare kan hjälpa till att lösa den svenska elkrisen

  Nyheter I stället för att passivt fortsätta förbruka allt dyrare el ska svenska byggnader förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det ansträngda nationella elnätet. Det är visionen bakom samverkansprojektet - En gemensam effektstrategi, där Castellum tillsammans med Jönköping Energi och fyra andra regionala elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bidra till lösning på klimatkrisen.
  12
 • Dec 5, 2021

  Colliers släpper rapport om fastighetsbranschens framtid

  Nyheter Under de senaste två åren har alla blivit mer vana vid att hantera förändringar, inte minst de verksamma inom fastighetsbranschen. Genom att påskynda den pågående transformationen av arbetsmiljön har pandemin i grunden förändrat hur hyresgäster och fastighetsägare ser på fastigheter.
  9
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  494
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1305

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3634
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4737
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2331