Nov 4, 2021

Fräscha återvinningsrum ökar lusten att sopsortera


När barndomsvännerna Patrik Rosengren och Micael Collen från Örnsköldsvik förstod att det fanns ett behov av företag som rengjorde återvinningskärl i fastigheter och butiker startade de Kinab för att möta upp behovet. De insåg vikten av att ha fräscha återvinningsrum för att få människor att vilja sopsortera och idag säger företagets VD Annica Jonsson att det känns bra att vara en del av ett större miljöarbete.

I slutet av 2000-talet upptäckte de båda barndomsvännerna Patrik Rosengren och Micael Collen från Örnsköldsvik att det inte fanns något företag som rengjorde återvinningskärl i fastigheter och butiker. Patrik var verksam i fastighetsbranschen och fick själv rengöra återvinningskärlen med bristfällig utrustning. Mikael hade för tillfället en städfirma där många av hans kunder efterfrågade tjänsten. 2009 startade därför Mikael och Patrik företaget Kinab med målet att skapa fräscha återvinningsmiljöer för fastighetsägare. För två år sedan började också Annica Jonsson på Kinab och hon är sedan i somras företagets VD. Annica tycker att återvinningsbranschen har en otroligt viktig roll i det globala miljöarbetet eftersom sopsortering är något vi som privatpersoner kan hjälpa till med. Hon ser det som en stor vinst att hennes arbete med att skapa rena och trevliga återvinningsrum bidrar till att människor vill sopsortera.

“Privatpersoner kan göra skillnad och vi vill hjälpa dem att göra återvinningen till en trevlig upplevelse.” /Annica Jonsson, VD Kinab

Mätningar i kommunala bostadsbolag har visat att människor är mer benägna att sopsortera om miljöerna är fräscha och Annika berättar att vissa fastighetsägare t.o.m. har satt upp en kristallkrona i återvinningsrummet för att det ska kännas trevligare att gå in där. 

Patrik uppmanar alla bostadsrättsföreningar att rengöra sina återvinningsrum minst två gånger per år eftersom det är mycket partiklar som fastnar i kärlen men också för att lokalen i sig behöver rengöras. Tidigare har många föreningar haft eldsjälar som hållit rent men idag har de flesta varken tid eller lust till det. Därför menar han att det är bra att anlita ett företag som rengör grundligt ett par gånger per år vilket gör det lättare för de boende att hålla efter lite grann.  

“I många bostadsrättsföreningar finns eldsjälar som håller efter i återvinningsrummen men vi kan väl konstatera att de blir färre och färre.” /Annica Jonsson, VD Kinab

När Kinab är på plats i ett återvinningsrum börjar de med att styra ut kärlen och mellanlagra det som finns i dem för att kunna rengöra dem grundligt med högtryckstvätt. De använder inga kemikalier. Vid eventuella brister på kärlen utför de också service och underhåll på plats. Sedan rengörs väggar, golv och tak i återvinningsrummet innan kärlen återfylls och styrs tillbaka. Om bostadsrättsföreningen har nedgrävda underjordsbehållare lyfts de upp och rengörs på samma sätt. Föreningen får också hjälp med egenkontroll och besiktning av behållarens lyftanordning med kedjor, vajrar och falluckor.

För de föreningar som är tidigt i byggprocessen av ett återvinningsrum kan Kinab vara med och ge förslag på konstruktion, placering på gården samt materialval på väggar, golv och tak så att de blir lätta att rengöra. Idag finns Kinab över hela landet och arbetar för att bostadsrättsföreningar och butiker har rena, fungerande och trivsamma återvinningsmiljöer. 

“Vi vill vara med och hjälpa privatpersoner och företag att vara en del av det större miljöarbetet.” /Annica Jonsson, VD Kinab

Vill du veta mer om Kinab? Klicka här.

Text: Linda Svedin 

Följ BRF-Nytt på Facebook https://www.facebook.com/brfnyheter

 

 

 • Dec 7, 2021

  Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

  Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
  6
 • Dec 7, 2021

  FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

  Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
  6
 • Dec 7, 2021

  Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

  Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  495
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1306

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3635
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4740
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2332