Nov 21, 2021

Fortifikationsverket och Bengt Dahlgren har gjort en handbok om brandskydd tillsammans


Fortifikationsverket som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter såg ett behov att öka kunskapen om brandskydd i sin organisation. Tillsammans med teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren har de tagit fram en specialanpassad brandskyddshandbok som ska ge svar på de vanligaste frågeställningarna avseende militära anläggningar.

Försvarsmakten bygger och utvecklar nya fastigheter för sin specifika verksamhet i hög fart. Per Höglund, specialist brand på Fortifikationsverket ser ett behov av att bygg kunskap och kompetens inom olika lagstiftningsområden (tex brandskydd och säkerhetsskydd) för att hålla hög kvalitet på utvecklingen. När Per kom i kontakt med Maria Wallgren Gyllentri, Brandkonsult på Bengt Dahlgren väcktes idén att skapa en specialanpassad brandskyddshandbok för de vanligaste frågeställningarna för Fortifikationsverket.

-Jag tror mycket på samarbete och samverkan då det handlar om att öka både kunskapen och förståelsen för Försvarsmaktens förutsättningar och behov. Bengt Dahlgren hade redan ett bra underlag att utgå ifrån. Nu har vi specialanpassat den efter Fortifikationsverket behov och förutsättningar och på det sättet skapat en användbar produkt tillsammans.

-Både Per och jag drivs av att förbättra nivån på brandskydd i Sverige. Det här samarbetet är ett bra exempel på något som kommer göra skillnad ute i Fortifikationsverkets fastigheter, fyller Maria Wallgren Gyllentri i.

-Säkerhet är självklart väldigt viktigt när det kommer till Försvarsmaktens fastigheter. Brandskydd och säkerhet hänger ihop, vi kan bli ännu bättre på att jobba med dessa frågor parallellt, där tror jag att vår handbok kan bli ett viktigt verktyg, säger Per.

- Brandskydd berör så många, både de som projekterar, äger och förvaltar, samt vistas i byggnader. Med den här handboken kan vi bättre nå ut till alla för att ge råd och vägledning så att säkerheten inom brandskydd blir så bra som möjligt för försvarssektorn, säger Maria.

Per avslutar; -Det är alltid en ynnest att samarbeta med människor med så hög kunskap och kompetens som Maria har. Tillsammans skapar vi en win-win-situation som kommer utveckla alla inblandade och som följd höja nivån på brandskydd i Sverige.

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet och energi & miljö.

Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har drygt 600 medarbetare som verkar i hela landet samt internationellt.

Text: Bengt Dahlgren

https://bengtdahlgren.se/

 • Dec 7, 2021

  Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

  Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
  6
 • Dec 7, 2021

  FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

  Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
  6
 • Dec 7, 2021

  Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

  Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
  9
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  495
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1306

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3635
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4740
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2332