Bild: Pixabay

Apr 26, 2017

Förslag till ny bostadsrättslag


Idag den 26 april 2017 överlämnar utredaren Michael Koch utredningen Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden med flera olika förslag till hur konsumentskyddet kan stärkas på bostadsrättsmarknaden. Jag har för HSB deltagit som expert i utredningen och utredningen i sig har vi sett fram emot då det finns många delar i bostadsrättslagen som av olika skäl behöver ses över och anpassas till dagens förhållanden.

HSB har i utredningen tillsammans med övriga bostadsorganisationer föreslagit ett nytt regelverk för hur en bostadsrättsförenings finansiella situation på ett enklare och mer transparant sätt kan presenteras för boende, styrelsen och andra intressenter. Utgångspunkten i vårt förslag är att vi vill få ett framåtriktat perspektiv så att bostadsrättsföreningen får ett sparande som ska täcka framtida behov av renoveringar och underhåll för att hålla fastigheten i ett gott skick över tid. I den delen har utredaren valt att lägga fram ett förslag som enligt vår uppfattning tyvärr konserverar dagens ordning med avskrivningar och som inte stärker konsumenternas ställning, som vi anser att vårt förslag skulle göra, läs gärna mer om vårt förslag här

Utredningen har dock varit bredare och berört även andra delar av bostadsrättslagen, varav många av de förslag som utredningen lägger fram är bra och stärker konsumentskyddet samt tydliggör frågor som tidigare varit oklara.

Att köpa ny bostadsrättslägenhet blir tryggare

Reglerna kring ekonomiska planer och intygsgivarna skärps och tydliggöras i syfte att bland annat den ekonomiska planen ska vara ett bra underlag för en förvärvare av en nyproducerad bostadsrätt. Bland annat ska det finnas en underhållsplan och det ska anges hur föreningens fastighet har förvärvats. Detta ger särskilt ett ökat skydd vid ombildningar. Det föreslås vidare att intygsgivarna ska ha en ansvarsförsäkring.

En resning i avtalsfloran

Att förvärva en nyproducerad bostadsrätt är en process som tar lång tid från intresseanmälan till inflyttning och det förekommer flera olika avtal som kan vara svårt för en blivande förvärvare att förstå syftet och vilket ansvar som följer med dem. Utredningen föreslår att ett förhandsavtal ska skrivas under av parterna och att en bostadsrättsförening ska ge skriftlig information om det sker väsentliga förändringar från vad som är avtalat. Det ska inte heller längre vara tillåtet att teckna så kallade boknings- eller reservationsavtal.

Medlemskapet i bostadsrättsföreningen knyts till tillträdesdagen

Idag är det otydligt när ansvaret förflyttas från en säljare till en köpare av en bostadsrätt. HSB har länge när vi beviljat medlemskap i de besluten angett att medlemskapet för en köpare gäller från tillträdesdagen. Med medlemskapet följer alla de rättigheter och skyldigheter som finns för bostadsrättshavare. Bland annat vem som ansvarar för underhåll i lägenheten, vem som ska betala årsavgiften, vem som får närvara och rösta på föreningsstämman med mera.

Utredningen föreslår att medlemskapet beviljas från överlåtelseavtalets tillträdesdag, eller om tillträdesdagen har passerats, ett visst angivet senare datum. Om tillträdesdagen har flyttats är det enligt förslaget säljaren som ska underrätta föreningen om det. Sådan underrättelse ska ha kommit föreningen tillhanda innan den avtalade tillträdesdagen.

Förtydligat vad som ingår i upplåtelsen

I upplåtelseavtalen ska det anges om mark är upplåten med bostadsrätt samt om det finns andra utrymmen som är upplåtna med bostadsrätt. Detta är ett bra förtydligande och kommer att förenkla många praktiska frågor som idag finns ute i föreningarna när det är otydligt på vilken grund ett utrymme nyttjas och vem som därmed har ansvar för det.

Reglerna för att få förändra en bostadsrätt

2003 års ändringar i bostadsrättslagen gavs ökade möjligheter för en bostadsrättshavare att göra förändringar i en lägenhet och föreningens möjligheter att neka är begränsade. Detta har lett till problem på olika sätt vid ombyggnationer och kan medföra skada för föreningen. Och det har framförts önskemål från framför allt bostadsrättsföreningar om att det är svårt att hantera situationer där ombyggnationer skett som medför skada på fastigheten och föreningen.

Utredningen föreslår därför ett reglerna ska förtydligas för att det ska bli enklare för både styrelse och bostadsrättshavare men också att ge ett ökad skydd för fastigheten så att det inte sker ombyggnationer och förändringar som orsakar skada för föreningen eller annan medlem. Exempelvis att brandskydd eller bärande konstruktioner tar skada vid förändringar.

Bostadsrättsföreningarna ges därför i linje med detta ökade möjligheter att säga nej till önskemål från bostadsrättshavare att förändra en bostadsrättslägenhet. För bostadsrättshavarna stärks ställningen i förslaget genom att de kan vända sig till hyresnämnden och få styrelsens beslut överprövat om de fått ett avslag på en önskad förändring av sin bostadsrättslägenhet.

Om en åtgärd trots allt är utförd utan lov från föreningen eller hyresnämnden kan en bostadsrättsförening enligt förslaget få avhjälpa eventuella brister på bostadsrättshavarens bekostnad. En olovlig åtgärd kan också leda till att nyttjanderätten förverkas, det vill säga bostadsrättshavare som utfört åtgärder utan tillstånd som skadar föreningen inte åtgärdar dem.

Vår framtid är här - nu

Sammantaget är det mer än välkommet att vi har en översyn av regelverket för bostadsrätter då nuvarande regelverk i många delar behöver anpassas och ses över utifrån dagens behov. Som redogjorts för ovan har utredningen i många delar rätat ut frågetecken men också varit tvungen att lämna vissa delar åt framtiden att hantera. Min och HSBs ambition är att ständigt förbättra villkoren för våra medlemmar och för bostadsrätten som upplåtelseform – och vi ser det som att vår framtid är här - nu.

 • May 27, 2020

  Balco Group stärker sitt fokus på hållbarhet

  Nyheter Ett prioriterat område i Balcos hållbarhetsarbete är ambitionen att sänka CO2-avtrycket vid tillverkningen av en balkong med 20 procent till år 2021. Det ger en klimatpositiv effekt 5-10 år tidigare jämfört dagens 30-50 år. Sett över balkongens totala livslängd på minst 90 år* är det en avsevärd miljövinst.
  18
 • May 26, 2020

  Haningeförening vinner HSB Stockholms hållbarhetspris

  Nyheter HSB Stockholms hållbarhetspris går i år till bostadsrättsföreningen Loke i Handen. Bakom utmärkelsen ligger ett systematiskt och omfattande hållbarhetsarbete. Ett färskt exempel är den volontärgrupp som hjälper grannar under coronakrisen.
  10
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Semesterparagrafen kan sättas i spel i sommar

  Vi lever i en extraordinär tid orsakad av Covid-19 som får effekter för både enskilda individer som företag, myndigheter och samhället i stort. Det är sämre tider för många företag och regering och myndigheter vidtar flertalet ekonomiska åtgärder för att stimulera marknaden och minimera de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Här finns det anledning att som hyresvärd anta att en och annan lokalhyresgäst kommer att vilja frånträda den förhyrda lokalen i förtid. Ett sätt kan då vara att sätta den sk. semesterparagrafen i spel (12 kap 32 § jordabalken).
  62
 • Lagar & Regler

  Balkongsäsong - vad får man göra på balkongen?

  Alla har vi vårt eget sätt att njuta av balkonglivet. Vissa kanske rullar ut lite konstgräs och övar på puttningen inför golfsäsongen, en annan kanske smyger ut för att sola naken medan en tredje kanske sitter och avnjuter någon spännande tobak i en vattenpipa. Hur du än väljer av att njuta av din balkong är det viktigt att du visar hänsyn till dina grannar och tänker på vad du faktiskt får och inte får göra.
  969
 • Ordföranderollen

  Nyheter I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  87

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  1828
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  2363
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  1655