Sep 1, 2021

Förhandsavtal och kravet på beräknad tidpunkt för upplåtelsen


Ett förhandsavtal är ett avtal som ingås mellan en bostadsrättsköpare och en bostadsrättsförening innan lägenheten är färdigbyggd, det vill säga innan lägenheten är klar för inflyttning. Ett sådant avtal måste bland annat vara skriftligt, och tydligt ange när lägenheten som senast kommer vara klar för inflytt. Det har länge varit oklart hur pass specifikt denna tidpunkt för upplåtelsen måste anges. Räcker det att ange ett tidsintervall på några månader, eller måste tidpunkten anges som ett specifikt datum?

Om förhandsavtal

Ett förhandsavtal är ett avtal som tecknas mellan en så kallad förhandstecknare (den part som ska förvärva bostadsrätten, det vill säga "köparen") och en bostadsrättsförening. När förhandsavtalet har ingåtts blir förhandstecknaren skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt och bostadsrättsföreningen blir skyldig att upplåta bostadsrätten till förhandstecknaren. Sådana avtal förekommer alltså när parterna i ett tidigt stadium -- redan innan lägenheten är färdigbyggd -- vill säkerställa att upplåtelsen kommer ske.

Förhandsavtal är dock förenade med vissa risker för förhandstecknaren. Byggnationen kan till exempel dra ut på tiden vilken kan ställa till med praktiska och ekonomiska problem. Förhandstecknaren är också under tiden för byggnationen utesluten från föreningen verksamhet och beslutsfattning. 

Med hänsyn till förvärvarens relativt svaga ställning har lagstiftaren beslutat att förhandsavtalen måste vara utformade på ett visst sätt och innehålla viss information. Bland annat måste avtalen innehålla en "beräknad tidpunkt för upplåtelsen" så att förhandstecknaren ska kunna frånträda avtalet vid dröjsmål, det vill säga om upplåtelsen skjuts fram på grund av exempelvis förseningar i entreprenaden. Denna beräknade tidpunkt brukar vanligtvis vara ett specifikt datum. Det har dock inte varit helt klart om den angivna beräknade tidpunkten för upplåtelsen faktiskt måste vara ett angivet datum eller om det kan vara en utdragen tidsperiod, till exempel ett kvartal eller ett annat tidsintervall. Denna frågeställningen avhandlades i ett rättsfall från Högsta domstolen: NJA 2021 s. 245 ("Tollare strand"). Denna artikel kommer att redogöra för rättsfallet och dess innebörd beträffande formkravet ”beräknad tidpunkt för upplåtelsen”

Bakgrunden till målet

I målet hade ett par tecknat ett förhandsavtal med en bostadsrättsförening. Några månader senare infördes förhöjda amorteringskrav vilket resulterade i att paret inte beviljades förnyat lånelöfte från banken; de hade inte längre råd att köpa lägenheten. För att komma ur förhandsavtalet yrkade paret bland annat på att förhandsavtalet var formellt ogiltigt. I förhandsavtalet angavs nämligen att den preliminära tiden för upplåtelse av bostadsrätten var ett tidsintervall (tidsperiod) om sex månader (två kvartal), snarare än ett specifikt datum. Paret ansåg att detta var otillåtet och att förhandsavtalet därför var ogiltigt i sin helhet.

Högsta domstolens resonemang

Högsta domstolen fann att ett tidsintervall om sex månader uppfyllde kravet på "beräknad tidpunkt för upplåtelsen", även om man betonade att ett vidsträckt intervall kan vara till nackdel för förhandstecknaren då detta kan skapa problem vid försäljningen av sin nuvarande bostad. Faktumet att den beräknade tidpunkten angavs som ett tidsintervall snarare än ett specifikt datum innebar dock inte att avtalet kunde ogiltigförklaras enligt 5 kap. 4 § bostadsrättslagen. 

Som skäl angav Högsta domstolen att syftet med att ange en beräknad tidpunkt är att förhandstecknaren ska kunna frånträda avtalet vid dröjsmål från bostadsrättsföreningen (köparen måste alltså kunna veta när han eller hon har rätt att frånträda avtalet om bygget försenas). Högsta domstolen menade således att detta syfte uppfylls även när förhandsavtalet anger ett tidsintervall för upplåtelsen; förhandstecknaren har i så fall ändå en sluttid att förhålla sig till vilket en eventuell talan om dröjsmål kan ta sin utgångspunkt i.

Slutsats

Sammanfattningsvis är det enligt lag tillåtet att den beräknade tidpunkten för upplåtelsen anges som ett tidsintervall på sex månader. Som bostadsrättsförening kan detta vara något positivt eftersom det kan bidra till ökad flexibilitet vid upplåtelsen (försäljningen) om byggnadsåtgärderna drar ut på tiden. 

Viktigt att betona är dock att Högsta domstolen riktade viss kritik mot att ange ett tidsintervall istället för ett specifikt datum eftersom förhandstecknaren kan komma att hamna i en sits där han eller hon har svårt att planera sitt frånträde från sin tidigare bostad. Ett alltför långt intervall skulle därför kunna betraktas som oskäligt och kan i så fall angripas med stöd av jämkningsregeln i 36 § avtalslagen. 

Text: HSB

www.hsb.se

 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  8
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  8
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  614
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4908
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2629
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2436