Dec 7, 2021

FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt


Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.

För att underlätta för företagen har FMF arbetat fram ett ramverk till ett dokumentpaket som medlemsföretagen själva kan anpassa till sin verksamhet och riskprofil, samt bjudit in Finanspolisen att prata om sitt arbete. Fastighetsmäklare har sedan tidigare en skyldighet att rapportera in alla misstankar om penningtvätt till Finanspolisen. Trots detta är rapporteringsnivåerna låga.
– Mäklare fyller en viktig funktion i arbetet mot organiserad brottslighet, eftersom fastighetsaffärer betingar stora värden och är ett klassiskt sätt för kriminella att tvätta pengar, säger Nicklas Lundh, sektionschef på Finanspolisen.

Från kommande årsskifte har alla fastighetsmäklarföretag med särskild registrering för hyresförmedling eller fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen en skyldighet att bland annat göra en allmän riskbedömning för sin verksamhet och tillhandahålla interna penningtvättsåtgärdsrutiner till sina mäklare. Fastighetsmäklare med motsvarande registrering är dessutom skyldiga att göra riskbedömningar i varje kundrelation, samla information för kundkännedom och att rapportera in misstänkta fall av penningtvätt till Finanspolisen. Om fastighetsmäklaren inte sköter uppgiften finns det en risk att bli dömd för penningtvättsbrott eller meddelas sanktionsavgift. Även fastighetsmäklarföretaget och dess ledning riskerar sådana avgifter om företaget brister i sina interna rutiner. Finanspolisens uppgift i arbetet mot penningtvätt är att ta emot och analysera rapporterna för att avgöra vilka fall som kräver vidare utredning.

– Den information vi får från en enskild rapport är sällan tillräcklig för att starta en förundersökning men det kan ändå vara en viktig pusselbit i kombination med annan information. Det kan till exempel vara så att det ett halvår senare kommer in en liknande misstanke med samma personer inblandade. Då har vi mer att gå på när vi utreder och kan bygga upp ett tydligare case. Det är så vi blir starka tillsammans, oavsett hur liten misstanken från början är, säger Nicklas Lundh.

Fastighetsmäklare underrepresenterade i rapporteringen
Trots att fastighetsaffärer bedöms vara ett vanligt sätt för kriminella att tvätta pengar ser Finanspolisen att fastighetsmäklare är underrepresenterade i de rapporter om misstankar de får in. Nicklas Lundh tror att detta delvis beror på att många mäklare är osäkra på sina skyldigheter och hur man rapporterar. Det är en mycket låg grad av misstanke som krävs för att skicka in en rapport. Är det något som väcker frågor ska man först vidta ytterligare kund­kännedomsåtgärder och om frågetecknen fortfarande kvarstår ska man rapportera.

– Det är viktigt att komma ihåg att en rapport om misstanke inte är en brottsanmälan. Jag vill också understryka att vi skyddar våra källor. Enligt regelverket är det bara anställda vid Finanspolisen som kan se rapporterna i penningtvättsregistret, säger Nicklas Lundh.

Varningstecken på eventuell penningtvätt
Som fastighetsmäklare finns det flera olika varningstecken att vara uppmärksam på vid möten med kunder. Genom att ställa frågor och förstå kundens och säljarens syfte med affären blir det exempelvis tydligt om kunden är genuint intresserad av att köpa en bostad att flytta till och hur köpet finansieras, eller om det är någonting som inte riktigt stämmer.

– Det kan vara allt från att vilja betala hela eller stora delar av köpet kontant, eller handpenning från flera personer, till att det är svårt att kontrollera kundens identitet och att kunden inte vill svara på frågor kring sin ekonomi, säger Nicklas Lundh.

Fler exempel finns att läsa på Finanspolisens webbplats.

– Vi rekommenderar att registrera sig i rapporteringssystemet goAML. På så sätt blir det enklare att rapportera när det väl blir aktuellt och dessutom får man del av information från oss. Det är viktigt att vi får upp rapporteringen bland fastighets­mäklare. Om alla mäklare rapporterar in den misstänkta aktivitet de ser i sitt dagliga jobb så kan vi alla tillsammans stoppa organiserad brottslighet och skapa en mer rättvis fastighetsmarknad där penningtvätt inte snedvrider konkurrensen, avslutar Nicklas Lundh.

Text: Fastighetsmäklarförbundet

https://fmf.se/

 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  9
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  614
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4910
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2630
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2437