Jan 28, 2020

Fastighetsägarna ger ut nya stadgar för bostadsrättsföreningar


Bostadsrättsföreningar behöver regelbundet se över stadgarna för att se till att de är uppdaterade enligt de senaste lagarna och reglerna. För att hjälpa bostadsrättsföreningar att anpassa stadgarna har Fastighetsägarna tagit fram en ny version av vår mall för stadgar, Fastighetsägarnas mönsterstadgar.

Stadgarna är det viktigaste styrdokumentet för bostadsrättsföreningar. Stadgarna styr bland annat ansvarsfördelningen för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. Stadgarna reglerar också vem som får bli medlem, vilka avgifter som får tas ut, vad som gäller för andrahandsuthyrning och mycket annat. Att ha uppdaterade och ändamålsenliga stadgar är därför viktigt för alla bostadsrättsföreningar för att undvika konflikter och juridiska tvister mellan föreningen och medlemmar.

Fastighetsägarna har uppdaterat vår mall för stadgar för att underlätta för bostadsrättsföreningar att anta bra och lättöverskådliga stadgar som är uppdaterade efter nu gällande lagar och regler. Här svarar Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna och den som ansvarar för mallen för stadgar, på några vanliga frågor och vad man bör tänka på som bostadsrättsförening.

Behöver en bostadsrättsförening verkligen uppdatera stadgarna? 

Det korta svaret är att efter ändringarna i lagen om ekonomiska föreningar som gjordes 2016 och 2018 ska alla bostadsrättsföreningar ha stadgar som stämmer överens med lagstiftningen. Har ni inte uppdaterat stadgarna sedan 2016 behöver ni troligtvis göra det. Har ni de senaste åren uppdaterat stadgarna är den ändå viktigt att se till att stadgarnas innehåll stämmer med lagar och regler.

Det kan vara en god vana att styrelsen håller sig uppdaterade om vilka lagändringar som sker och med jämna mellanrum går igenom stadgarna för att se till att de stämmer med de senaste bestämmelserna.

Varför ska man använda Fastighetsägarnas stadgemall?

På Fastighetsägarna har vi lång erfarenhet av bostadsrättsfrågor och vet vad som är vanliga fallgropar i bostadsrättsföreningars verksamhet. Vi har därför tagit fram stadgar med tydlig ansvarsfördelning för underhåll mellan föreningen och bostadsrättshavaren, vilket är en vanlig konfliktfråga. Vi har också tydliggjort vilka avgifter som får tas ut och hur man bör reglera andrahandsuthyrning. Stadgarna är vidare lättöverskådliga för att det ska vara enkelt att hitta rätt bestämmelse. Även bostadsrättshavare ska kunna läsa stadgarna varför det är viktigt att de är lättlästa. Mallen för stadgar är förstås även uppdaterade efter den senaste lagstiftningen.

Hur gör man för att uppdatera stadgarna i en brf?

Börja med att gå igenom de nuvarande stadgarna. Kontrollera vad som gäller för avgifter och medlemskap. Kolla också vad som gäller för fördelning av underhållsansvar. Jämför sedan med Fastighetsägarnas mall för stadgar, där vi utgått från vad som är lämpliga bestämmelser för bostadsrättsföreningar i allmänhet. Vissa anpassningar behöver många gånger göras för att till exempel bibehålla samma regler för hur årsavgiften beräknas.

Vill ni göra anpassningar se till att skrivningarna är juridiskt hållbara och inte bryter mot bostadsrättslagen eller lagen om ekonomiska föreningar. Vissa paragrafer kan ändras medan andra regleras i lag. Är du det minsta tveksam kontakta vår medlemsjour så kan vi ge er vägledning.

När stadgarna ska antas är det viktigt att komma ihåg att de normalt sett måste antas på två efter varandra följande föreningsstämmor. Om alla röstberättigade deltar på första stämman, själva eller via fullmakt, och stämman enhälligt antar stadgeändringen räcker det med en stämma, men det är ovanligt.

Efter att stämman antagit stadgarna se till att de registreras hos Bolagsverket, det är först när ni fått registreringen från Bolagsverket som stadgarna gäller.

Vilka är de vanligaste fallgroparna när man antar nya stadgar?

Att ändra en bostadsrättsförenings stadgar är omgärdat av en hel del formalia. Beslutet måste tas av stämman och bland annat måste kallelsen innehålla information om alla ändringar. Vanligtvis skickas hela förslaget på nya stadgar ut med kallelsen. Vidare gäller särskilda kallelsetider vid stadgeändringar och särskilda krav på röstmajoritet beroende på vad ändringen innebär. Beslutet tas normalt sett på två stämmor och samma beslut måste tas på båda stämmorna. Om ändringar i förslaget görs på den andra stämman måste ytterligare en stämma hållas. Det förekommer att föreningar gör misstag vilket kan leda till att ytterligare stämmor behöver hållas, något som förstås är tidsödande.

Källa: Fastighetsägarna

 • Jun 14, 2021

  Nytt samarbete automatiserar hanteringen av digitala lås

  Nyheter I ett nytt samarbete mellan fastighetssystemleverantörerna Momentum, FAST2, Vitec och accessplattformen Amido har man tagit fram en lösning som automatiskt styr accessen till majoriteten av marknadens alla digitala lås. Genom en integration byggd på den öppna standarden fastAPI styrs accessen automatiskt via hyresavtalets giltighetstid. Först ut med den nya lösningen är Halmstads Fastighets AB.
  4
 • Jun 14, 2021

  Bengt Dahlgren lanserar verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS!

  Nyheter Det finns ett behov av att öka kunskapen om klimatpåverkan från VVS, som idag är begränsad i branschen. I de få fall VVS beaktas vid beräkning av en byggnads klimatpåverkan så används generellt en schablon för all VVS. Nu möjliggörs beräkning av ett projektspecifikt klimatavtryck med hjälp av ett automatiserat verktyg.
  6
 • Jun 14, 2021

  Parkeringshuset återvinner regnvattnet

  Nyheter Parkering Malmö vill bidra till hållbar stadsutveckling och bygger nu ett parkeringshus utöver det vanliga i Sege Park – med en stomme helt i trä. Parkeringshuset har högt satta hållbarhetsambitioner, och är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus. Tillsammans med VA SYD och Malmö stad, genom EU-projektet REWAISE, byggs ett unikt system för att återvinna regnvatten i syfte att minska användningen av dricksvatten.
  4
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  682

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3116
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3982
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2292
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1910