Jun 2, 2021

Får vi kamerabevaka husets entréer?


Många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar ägnar sig idag åt kamerabevakning och ännu fler kanske har funderat på det. Kamerabevakning kan trots allt vara ett effektivt sätt att skapa en säker och trygg boendemiljö. Ett vanligt önskemål är att kamerabevaka entrén i sitt flerbostadshus – men är det verkligen tillåtet? I det här inlägget reder fastighetsjurist Mattias Olsson ut vad som gäller i frågan.

Förutsättningarna för kamerabevakning i flerbostadshus

Något särskilt tillstånd för kamerabevakning krävs i regel inte enligt kamerabevakningslagen men behandlingen av ljud- och bildmaterialet måste vara förenlig med dataskyddsförordningen (GDPR). En fastighetsägare får alltså inte påbörja kamerabevakning hur som helst. Även om det finns framtagna riktlinjer och vägledningar är bedömningen i det enskilda fallet ofta komplicerad och det kan därför vara nödvändigt att redan i planeringsstadiet ta hjälp av en jurist för att bedöma förutsättningarna för kamerabevakning.

Vid en bedömning av om det finns förutsättningar för kamerabevakning i ett flerbostadshus är det framförallt viktigt att utreda om fastighetsägaren har ett berättigat intresse av att bedriva kamerabevakning och om bevakningen är nödvändig, samt hur fastighetsägarens intresse förhåller sig till de registrerades intressen (med registrerade avses de människor som bevakas av kamerorna); det måste göras en så kallad intresseavvägning enligt artikel 6 i GDPR. Eftersom personlig integritet är ett mycket viktigt intresse är det sällan tillåtet att bedriva kamerabevakning i ett flerbostadshus rent generellt, även om vissa ytor är mer integritetskänsliga än andra. Det måste även beaktas att människor i regel inte förväntar sig att bevakas i sin boendemiljö. Eftersom den personliga integriteten ska respekteras måste varje beslut om att kamerabevaka föregås av en ordentlig och korrekt bedömning.

Kamerabevakning i entréer är integritetskänsligt och oftast inte tillåtet

Kamerabevakning i flerbostadshus är tillåtet endast i undantagsfall, men har tillåtits när en fastighetsägare har tungt vägande skäl, exempelvis till följd av omfattande och upprepad skadegörelse eller allvarlig brottslighet. Det anses särskilt problematiskt att bedriva kamerabevakning vid entréer eftersom det handlar om ytor som de boende regelbundet passerar. Tillsynsmyndigheten IMY har därför angett att kamerabevakning i entréer i flerbostadshus normalt endast kan godtas vid mycket omfattande och/eller mycket allvarlig brottslighet, och inte för att stävja ordningsstörningar, nedsmutsning eller dylikt. Som exempel på situationer då kamerabevakning i entréer kan vara tillåtet nämner IMY fall då en bostadsrättsförening eller hyresvärd haft stora problem med brott i fastigheten (exempelvis vapen- och narkotikaförsäljning i trapphuset), eller utsätts för omfattande skadegörelse och stölder, obehöriga personer som uppehåller sig i trapphus och hot mot boende. Kamerabevakning i entréer kan alltså endast tillåtas i rena undantagsfall.

IMY har i flera tillsynsärenden bedömt att kamerabevakning i entréer inte varit tillåtet och påfört sanktionsavgifter. Även i äldre rättspraxis har kamerabevakning i entréer ansetts problematiskt. I rättsfallet HFD 2011:77 ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att ”kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus generellt måste betraktas som ett intrång i såväl de boendes som de besökandes personliga integritet” och konstaterade att den aktuella kamerabevakningen inte var tillåten. Även om det rättsliga regelverket ändrats i och med GDPR är slutsatsen idag den samma: kamerabevakning i entréer utgör ett stort intrång i den personliga integriteten.

Vårt erbjudande - vi bedömer era förutsättningar att kamerabevaka

Kamerabevakning kan utgöra ett viktigt verktyg för att hantera olika problem i ett flerbostadshus men är samtidigt förenat med komplicerade juridiska överväganden. Som ett stöd för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag har vi därför tagit fram ett erbjudande där vi till fast pris bedömer om det finns förutsättningar att bedriva kamerabevakning. Denna bedömning är ett första steg i kamerabevakningsprocessen. Vårt mål är att underlätta för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag att göra rätt och samtidigt säkra den personliga integriteten.

I det fasta priset ingår en skriftlig bedömning av era specifika förutsättningar att bedriva kamerabevakning, en mall för information om kamerabevakning samt digitalt videomöte med jurist (30 minuter). Det fasta priset för bedömningen är 4 500 kronor exklusive moms för bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB eller har förvaltningsavtal med HSB, annars 5 500 kronor exklusive moms.

Skicka en förfrågan till oss genom detta formulär.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Jun 14, 2021

  Nytt samarbete automatiserar hanteringen av digitala lås

  Nyheter I ett nytt samarbete mellan fastighetssystemleverantörerna Momentum, FAST2, Vitec och accessplattformen Amido har man tagit fram en lösning som automatiskt styr accessen till majoriteten av marknadens alla digitala lås. Genom en integration byggd på den öppna standarden fastAPI styrs accessen automatiskt via hyresavtalets giltighetstid. Först ut med den nya lösningen är Halmstads Fastighets AB.
  4
 • Jun 14, 2021

  Bengt Dahlgren lanserar verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS!

  Nyheter Det finns ett behov av att öka kunskapen om klimatpåverkan från VVS, som idag är begränsad i branschen. I de få fall VVS beaktas vid beräkning av en byggnads klimatpåverkan så används generellt en schablon för all VVS. Nu möjliggörs beräkning av ett projektspecifikt klimatavtryck med hjälp av ett automatiserat verktyg.
  6
 • Jun 14, 2021

  Parkeringshuset återvinner regnvattnet

  Nyheter Parkering Malmö vill bidra till hållbar stadsutveckling och bygger nu ett parkeringshus utöver det vanliga i Sege Park – med en stomme helt i trä. Parkeringshuset har högt satta hållbarhetsambitioner, och är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus. Tillsammans med VA SYD och Malmö stad, genom EU-projektet REWAISE, byggs ett unikt system för att återvinna regnvatten i syfte att minska användningen av dricksvatten.
  4
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  680

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3116
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3982
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2292
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1910