Mar 31, 2021

Får man röka i sin bostadsrätt?


Kan en bostadsrättsförening tvinga en bostadsrättshavare som röker i sin lägenhet att flytta från föreningen? Den frågan ställdes i ett nyligen avgjort rättsfall från Norrköpings tingsrätt. Det korta svaret är ja, i vissa fall – om röklukten är konstant och allt för påtaglig

I rättsfallet hade två grannar till en rökare klagat på röklukt under flera års tid. Röklukten var konstant och hade spridit sig ut i både trappuppgång och in grannarnas lägenheter. Röklukten hade bland annat satt sig i grannarnas textilier. Föreningen hade vidtagit vissa åtgärder för att minska röklukten, bland annat tätat den rökande bostadsrättshavarens lägenhetsdörr och installerat en ny ventilation i huset. Trots dessa åtgärder stördes grannarna av röklukten.

Enligt bostadsrättslagen ska en bostadsrättshavare vid användning av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Med anledning av detta valde föreningen att skicka en rättelseanmodan till den rökande bostadsrättshavaren med innebörden att han skulle upphöra med rökningen i lägenheten. Bostadsrättshavaren följde inte rättelseanmodan utan fortsatte röka i lägenheten, vilket gjorde att föreningen sade upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

Norrköpings tingsrätt konstaterade att det saknas praxis kring om röklukt är en störning som boende i ett flerfamiljshus bör förväntas tåla eller inte. Synen på rökning har dock förändrats avsevärt de senaste decennierna, från att ha betraktats som en företeelse som i allmänhet får tolereras till att i dag betraktas med minskande tolerans av omgivningen. Detta har tagit sig uttryck bland annat i att rökförbud nu råder på många platser i samhället samt att rökning inomhus i allmänhet inte accepteras.

Tingsrättens uppfattning i frågan blev att viss röklukt från en granne fortfarande faller inom ramen för vad som skäligen får tålas av övriga boende i ett flerfamiljshus. En viss mängd röklukt får man alltså som boende i ett flerfamiljshus räkna med. I det aktuella fallet var dock lukten från den rökande bostadsrättshavarens lägenhet kraftig och konstant och därför ansåg tingsrätten att störningen påverkat övriga boende på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Störningen hade inte varit ringa och inget som man som boende i ett flerfamiljshus ska kunna räkna med. Den rökande bostadsrättshavaren förpliktades därför att flytta från lägenheten.

Det bör noteras att detta rättsfall avgjordes i tingsrätten, det vill säga en underinstans. Skulle frågan prövas igen i en annan tingsrätt eller i en högre instans som hovrätten eller Högsta domstolen, är det inte säkert att utfallet i domen skulle bli detsamma som i fallet från Norrköpings tingsrätt.

Text/Källa: HSB Riksförbund

 • Apr 10, 2021

  Årets Pelargon 2021: Zonalpelargon Astrid

  Produktnyheter Årets Pelargon 2021 är en helt ny zonalpelargon som heter Astrid. Sorten har fyllda blommor som skimrar i olika nyanser av rosa och aprikos. Bladen är friskt gröna med en bred, böljande, chokladbrun zonmarkering. Förutom ett vackert yttre har sorten fantastiska odlingsegenskaper: pelargonen levererar blomsterprakt både inne och ute, tål regn och rusk och bjuder på osannolik blomning hela sommaren!
  24
 • Apr 7, 2021

  Amorteringskrav påverkar unga vuxna negativt

  Ekonomi Finansinspektionen har meddelat att de i september vill återinföra de tillfälligt borttagna amorteringskraven för de hushåll som behöver ta lån för att köpa en bostad. Detta kommer att påverka möjligheten att kunna köpa en bostad för 29 procent av svenskarna och 41 procent av unga vuxna. Det visar en ny Sifo-undersökning beställd av HSB.
  46
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Att lyckas med en digital årsstämma

  SBC hjälper bostadsrättsföreningar i hela landet med förvaltning, och de är dagligen i kontakt med föreningar som genomfört digitala stämmor under 2020.
  44
 • Lagar & Regler

  Får man röka i sin bostadsrätt?

  Kan en bostadsrättsförening tvinga en bostadsrättshavare som röker i sin lägenhet att flytta från föreningen? Den frågan ställdes i ett nyligen avgjort rättsfall från Norrköpings tingsrätt. Det korta svaret är ja, i vissa fall – om röklukten är konstant och allt för påtaglig
  58
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  395

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  2794
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3691
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2211
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1726