Oct 13, 2021

Entreprenadavtal för bostadsrättsföreningar


I en bostadsrättsförening har de boende rätt att tillsammans bestämma över byggprojekt och större renoveringar. Byggprojekt kan stärka bostadsrättsföreningens ekonomi men det finns många saker som en bostadsrättsförening måste tänka på vid tecknandet av entreprenadkontraktet. Även under och efter byggnationen gäller det att ha koll på läget. HSB Riksförbunds bolagsjurist Caroline Soreff Lundgren berättar mer.

Standardavtalen är viktiga

Det saknas regelrätt "entreprenadlagstiftning" och eftersom bostadsrättsföreningen är en juridisk person gäller inte heller konsumenttjänstlagen. Vid sidan av själva entreprenadavtalen är det istället framförallt standardavtal som reglerar entreprenader. Man talar om AB 04, som reglerar utförandeentreprenader, samt ABT 06, som reglerar totalentreprenader. 

Skilj på utförandeentreprenad och totalentreprenad

I en utförandeentreprenad (som regleras i standardavtalet AB 04) är det beställaren, det vill säga bostadsrättsföreningen, som har ansvaret för funktionen och projekteringen. Bostadsrättsföreningen har alltså ansvarar för att byggarbetet får den funktionen som var tänkt.

I en totalentreprenad (som regleras i standardavtalet ABT 06) är det entreprenören som är ansvarig för utförandet och att entreprenaden uppnår avtalad funktion medan beställaren "endast" ställer krav på funktionen.

AB 04 och ABT 06 är standardavtal som förhandlats fram inom branschen och bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomisk optimal riskfördelning mellan parterna. Ändringar i dessa bestämmelser skall därför undvikas, det skapar oftast bara problem!

Den vanligaste entreprenadformen för bostadsrättsföreningar är totalentreprenad. Nedan följer några viktiga regler i ABT 06 som är bra för en bostadsrättsförening att känna till. Om er bostadsrättsförening behöver hjälp med en entreprenad kan ni vända er till HSBs jurister.

Ansvarstid och garantitid enligt ABT 06

När en entreprenad är färdställd talar man om ansvarstid och garantitid. Garantitiden är fem år för hela entreprenaden och entreprenörens arbetsprestation. Det förutsätts att entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden. Om entreprenören anser att felet inte beror på honom skall han visa att felet beror på något annat än honom själv.

Ansvarstiden är tio år från entreprenadens godkännande och inleds med den femåriga garantitiden. När garantitiden löpt ut ansvarar entreprenören endast för väsentliga fel som framträder efter utgången av garantitiden om felet visar sig ha grund i vårdslöshet av entreprenören. Ett väsentligt fel är fel som medför stora kostnader och påverkar beställarens möjlighet till användning. Exempel på vårdslöshet är att entreprenaden inte är fackmässigt utförd eller att det förekommer fel som medför stora kostnader för beställaren.

Reklamation enligt ABT 06

Om en skada på grund av ett fel inträffar måste en reklamation upprättas. Reklamationen bör ske skriftligt och utan dröjsmål från att felet inträffade, men en reklamation skall givetvis upprättas så snart som möjligt från att felet upptäcktes. Reklamationen måste vara tydlig och mottagaren måste förstå att det rör sig om en reklamation. Reklamationen ska tydligt beskriva felet där man också ber entreprenören avhjälpa felet utan dröjsmål. Om man inte reklamerar i tid så kan rätten gå förlorad trots att det alltjämt rör sig om ett fel.

Besiktning enligt ABT 06

Det finns en rad olika besiktningar som parterna kan kalla till. En typ av besiktning är slutbesiktningen som skall verkställas vid kontraktstidens utgång eller efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd. 

En annan betydelsefull besiktning som bostadsrättsföreningen inte ska glömma att kalla till är garantibesiktningen. Garantibesiktningen görs strax före utgången av den 5-åriga garantitiden. I den här besiktningen är det viktigt att beställaren tar upp samtliga fel som uppkommit och som inte åtgärdats av entreprenören. Om felen inte tas upp kan det bli svårt för beställaren att påtala felen i efterhand.

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 24, 2022

  En hållbar bostadsmarknad, öppen för alla?

  Nyheter Mäklarsamfundet är på plats under årets Almedalsvecka. Vi är där för att diskutera nödvändiga bostadspolitiska reformer för en hållbar bostadsmarknad öppen för alla, och för att föra fram branschens perspektiv på bostadsmarknad och bostadspolitik. Vi arrangerar egna programpunkter, tar möten och deltar i seminarier och debatter.
  4
 • May 24, 2022

  Forskning visar: Svenska mäklare är lugna som filbunkar

  Nyheter Under flera år har ett forskningsprojekt testat svenska mäklares personlighetsdrag. - Den största skillnaden mot medelsvensson, är hur samvetsgranna mäklare är, men mest slogs vi av deras höga värden för känslomässig stabilitet, säger Jonas Kågström, forskare vid Högskolan i Gävle.
  4
 • May 24, 2022

  Erfaren arrangör startar ny mässa för hela hemmet

  Nyheter Med över 25 års erfarenhet i mässbranschen är Numera Mässor en av Sveriges största mässarrangörer. Efter pandemin satsar företaget framåt och utökar mässportföljen med en mässa för hela hemmet i Helsingborg.
  5
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  219
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  344
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1874

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  149
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  162
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4186
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5494
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2746