Jan 2, 2022

Elåret 2021. Från rekordlågt till rekordhögt elpris


Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 63 öre/kWh år 2021, en ökning med 52 öre jämfört med 2020, motsvarande 82 procent. Storleksordningen för kraftslagen är densamma som tidigare år, där vattenkraften står för 43 procent av den totala elproduktionen, kärnkraft 30 procent, vindkraft 17 procent och kraftvärme 9 procent. Solkraften står än så länge bara för en procent men växer kraftigt.

Som årsgenomsnitt var systempriset – det vill säga referenspriset på den nordiska elmarknaden – det högsta någonsin. Året gav också rekordhöga noteringar för såväl tim-, dygns-, vecko- som månadsgenomsnitt. 

– Bakgrunden är framför allt höga priser på naturgas vilket lett till höga elpriser i hela Europa. Till detta kommer höga priser på kol och utsläppsrätter, periodvis låg vindkraftsproduktion och en ökad efterfrågan på el med återhämtning efter Coronapandemin. Ett stort underskott i den hydrologiska balansen har också minskat den nordiska motståndskraften mot de europeiska priserna säger Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige.

Stora prisskillnader inom Sverige

Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 35 öre/kWh i mars till 151 öre/kWh i december. Det högsta timpriset under året var 433 öre/kWh och inträffade den 21 december klockan 9–10, medan det lägsta timpriset var knappt minus 0,08 öre/kWh den 3 oktober klockan 04–05.

De genomsnittliga priserna i de fyra svenska elområdena – Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö – varierade mellan 43 och 82 öre/kWh. Priset var detsamma i alla svenska elområden under 33 procent av årets timmar. I genomsnitt var elpriset i Malmö 15 öre/kWh högre än i Stockholm och 39 öre/kWh högre än i Sundsvall och Luleå.

I Stockholm och Malmö noterades det högsta timpriset till 646 öre/kWh den 6 december klockan 16–17. I Luleå och Sundsvall uppgick årets högsta timpris till 371 öre/kWh den 29 november klockan 16–17.

– Begränsningar i stamnätet innebär att produktion från vatten- och vindkraft i de norra delarna av Sverige inte kan föras ner till söder. Detta förstärks av minskad planerbar elproduktion i söder. På så sätt blir också priserna i de södra delarna av landet än mer kopplat till de europeiska elpriserna, säger Magnus Thorstensson.

Tyska elpriser 60 procent högre än i Norden

Trots mindre tillgång till vattenkraftproduktion var prisnivån i Norden ändå klart lägre än i Tyskland, där det genomsnittliga priset blev 99 öre/kWh.

Den höga andelen sol- och vindkraft i Tyskland gör att prisvariationerna där är betydligt större. Det högsta timpriset under året var 630 öre/kWh och det lägsta minus 70 öre/kWh.

Lägre vindkraftsproduktion medförde även att antalet negativa priser mer än halverades jämfört med förra året. I Tyskland var priset negativt under drygt 130 timmar. I Norden var systempriset negativt under fyra timmar medan negativa priser noterades i Sverige under tolv timmar.

Våtår och ökad kraftvärmeproduktion

Trots låga magasinsnivåer under sommaren bidrog höstfloden till hög produktion i vattenkraften, 71,2 TWh (terawattimmar = miljarder kilowattimmar, kWh) vilket är lika mycket som förra året och kan jämföras med 65 TWh vid ett normalår.

Innehållet i de svenska vattenmagasinen är i slutet av år 2021 63 procent vilket är 2 procentenheter under normalvärdet. De nordiska magasinen, som i hög grad påverkar priserna på elbörsen, har dock fortfarande en relativt låg fyllnadsgrad, endast 58 procent, vilket är 9 procentenheter under normalvärdet.

Trots stängningen av Ringhals 1 vid årsskiftet 2020/2021 har elproduktionen i kärnkraften ökat med 7 procent till 50,5 TWh jämfört med 47,3 TWh under 2020.

Vindkraftsproduktionen minskade något och levererade 27,5 TWh att jämföra med 27,6 TWh år 2020.

Övrig värmekraft, främst kraftvärme i industrin, ökade rejält till 14,9 TWh vilket är en ökning med 17 procent från 2020 då 12,7 TWh producerades. De höga elpriserna under hösten har varit en bidragande faktor till ökad elproduktion.

Solkraften uppskattas år 2021 till 1,5 TWh, en ökning med 38 procent jämfört med år 2020 då den gav 1,1 TWh.

Förändring i installerad effekt

När man tittar på produktionssiffrorna är det även intressant att jämföra med den installerade effekten, det vill säga om fler produktionsanläggningar tillkommit eller försvunnit:

– Förutom fortsatt ökad installation av solceller så uppskattas utbyggnaden av vindkraften ha ökat den installerade effekten av vindkraft med 20 procent under året. Detta medan stängningen av Ringhals 1 den 31 december 2020 innebar att den installerade effekten i kärnkraften minskade med 900 MW, säger Magnus Thorstensson.

Preliminär elbalans 2021 jämfört med 2020 och tio år sedan

Tabellen nedan visar 2021 års värden jämfört med föregående år och för tio år sedan. Preliminärt producerades totalt 165,6 TWh 2021 jämfört med 158,8 TWh 2020. Nettoexporten från Sverige blev 25,3 TWh.

TWh

2011

2020

2021

diff 20-21

Vattenkraft

66,2

71,2

71,2

0%

Vindkraft

3,5

27,6

27,5

0%

Kärnkraft

55,6

47,3

50,5

7%

Övr kraftvärme

19,8

12,7

14,9

17%

Sol*

0,0

1,1

1,5*

38%

Produktion totalt

145,1

158,8

165,6

4%

Import till Sverige

17,6

11,8

8,0

-32%

Export från Sverige

15,6

36,8

33,3

-9%

nettoexport

-2,1

25,0

25,3

1%

*uppskattat värde

Text: Energiföretagen

https://www.energiforetagen.se/

 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  9
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  614
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4910
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2630
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2436