Oct 25, 2021

Eidar startar kampanjen "Våga bry dig!" för att få ännu fler att visa omtanke om sina grannar.


Nu drar Eidar Trollhättans bostadsbolag igång kampanjen "Våga bry dig!". Kampanjen handlar om att sprida kunskap till hyresgäster och personal om hur man känner igen och kan agera när man misstänker att någon mår dåligt eller far illa. Det kan handla om oro för våld i en familj eller att en granne verkar vara ensam. Kampanjen är en uppmaning om att visa omtanke.

Bolagets ambition är att nå ut till samtliga hyresgäster under några veckor i oktober och november. Informationsmaterial har tagits fram och personal från Eidars bosociala avdelning kommer att gå runt och knacka på hemma hos hyresgäster för att berätta om kampanjen.

-Vi vill verkligen försäkra oss om att informationen når fram, dessutom vill vi kunna svara på frågor direkt. Därför väljer vi denna metod, säger Marita Darefelt, chef bosocial avdelning på Eidar.

Syftet med kampanjen är att fler personer ska känna igen signalerna på om en granne verkar må psykiskt dåligt, utsätts för någon form av våld eller på annat sätt inte verkar ha det bra.

-Tillsammans med våra hyresgäster kan vi göra skillnad om vi bara vet hur vi ska agera. Att bara ringa på hos någon och fråga hur det står till kan vara den enskilda handling som faktiskt räddar liv, säger Anna Wänblom, chef social hållbarhet på Eidar.

Satsningen startade tidigare i år med en utbildningsdag på temat för hela Eidars personal. Med under denna dag var personal från Trollhättans stads ”Enheten mot våld i nära relationer”. Den interna utbildningsinsatsen fortsätter under hösten.

Frågan har aktualiserats under coronapandemin. När många varit hemma i stället för på arbetsplatsen har både våldet i nära relationer och våld mot barn ökat. Enligt Brottsförebyggande rådet är det så många som var fjärde kvinna i Sverige som har utsatts för våld i en nära relation, och var tredje vecka mördas en kvinna av sin partner eller före detta partner. Enligt Rädda Barnen så lever 3-5 barn i varje svensk klass i stor otrygghet och rädsla hemma.

-Detta är ett samhällsproblem som definitivt berör Eidars personal och hyresgäster. Var femte Trollhättebo bor hos Eidar. Genom att sprida kunskap om detta hos våra hyresgäster, entreprenörer och egen personal kan vi göra stor skillnad, säger Anna Wänblom, chef social hållbarhet på Eidar.

Text: Eidar

https://www.eidar.se/

 • Dec 7, 2021

  Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

  Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
  2
 • Dec 7, 2021

  FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

  Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
  2
 • Dec 7, 2021

  Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

  Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
  2
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  495
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1305

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3634
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4738
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2331