Mar 18, 2022

Den goda byggkonjunkturen håller i sig enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för februari


Byggstarterna av nyproduktionsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Mellan februari 2021 och februari 2022, har Byggstartsindikatorn ökat med 12 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under februari med 1,5 procent, marginellt högre än förra månadens uppreviderade 1,4 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 11,8 procent, också det marginellt högre än förra månaden.

-Byggstarterna ökade under februari, enligt Byggstartsindikatorn. Det verkar vara ett skifte på gång där byggandet utanför bostadssektorn är på väg att bli mer drivande. Pågående projekteringar tyder på att byggandet kommer att fortsätta öka i snabb takt. Ovissheten kring effekter av Ukraina-kriget, den stigande inflationen, ränteläget och finansieringsmöjligheter gör dock att det är långt från självklart att alla projekt fullföljs, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Ökningstakten avtar i bostadsbyggandet

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet ökar, men i avtagande takt. I februari steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 0,7 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 19,0 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 22,7 procent för december.

-Takten i bostadsbyggandet är historiskt hög och listan på kommande projekt är lång. Den avtagande befolkningstillväxten, avvecklingen av investeringsstödet och osäkerhet kring konjunktur och ränteläge reser dock frågetecken kring om takten är hållbar, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder planar ut

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att plana ut strax under 65 000 bostäder under 2022, säger Tor Borg.

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

Källa : Byggfakta, SCB

Byggandet inom industrisektorn växer kraftigt

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg under februari med 1,7 procent, den sjätte månaden i rad då indikatorn stigit. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 1,8 procent högre, en tydlig uppgång sedan föregående månader.

-Byggandet utanför bostadssektorn har vänt uppåt det senaste halvåret. Framför allt är det byggandet inom industrisektorn som lyft. De senaste tolv månaderna har nybyggnationsprojekt till ett värde av drygt 22 miljarder byggstartats inom industri och lager. Det är drygt 40 procent över tidigare toppnivåer. Och det finns många stora projekt på gång som inte byggstartats än, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, februari 2022

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 256,9 +1,5% +11,8%
Bostäder 311,0 +1,3% +19,0%
Övriga byggnader 226,6 +1,7% +1,8%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 175 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månadern
a
Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 104,6 mdkr. Det är en uppgång med 22,6 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 69,9 mdkr, en uppgång med 8,1 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
feb-22 174,5 mdkr 104,6 mdkr 69,9 mdkr
feb-21 143,8 mdkr 82,0 mdkr 61,8 mdkr
feb-20 126,4 mdkr 73,4 mdkr 53,0 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har utfallet för både bostadsbyggandet och övrigt byggande reviderats upp, framför allt för andra halvåret 2021 och januari 2022. För övrigt byggande har även första halvåret reviderats upp. För det totala byggandet resulterar detta i upprevideringar för både 2021 och januari 2022.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
feb-22 256,9 +1,5% +11,8%
jan-22 253,2 (238,4) +1,4% (+0,5%) +11,4% (+5,8%)
dec-21 249,7 (237,2) +1,2% (+0,4%) +11,2% (+6,5%)
nov-21 246,7 (236,3) +1,2% (+0,5%) +11,7% (+7,7%)
Bostäder
feb-22 311,0 +1,3% +19,0%
jan-22 307,1 (291,3) +0,7% (-0,5%) +22,7% (+16,7%)
dec-21 305,0 (292,8) +0,8% (-0,3%) +26,7% (+22,0%)
nov-21 302,6 (293,8) +1,2% (+0,2%) +29,3% (+26,0%)
Övriga byggnader
feb-22 226,6 +1,7%

+1,8%
jan-22 215,9 (183,4) +2,6% (+2,2%)

-3,0%

(-8,3%)
dec-21 206,2 (179,5) +1,9% (+1,7%) -7,4% (-12,3%)
nov-21 199,7 (176,6) +1,3% (+1,0%) (-9,0%) (-13,8%)

Källa: Byggfakta


https://www.byggfakta.se/

 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  7
 • May 13, 2022

  Vad kostar det att bygga balkonger för en bostadsrättsförening?

  Nyheter Att bygga helt nya eller byta ut befintliga balkonger är så gott som alltid en god investering för en bostadsrättsförening. Du kanske bor eller är påväg att flytta in i en fastighet som planerar att bygga eller renovera balkongerna. Oavsett vilken typ av balkongentreprenad ni vill eller behöver göra så undrar du säkert hur upplägget ser ut. Du är inte ensam. Många bostadsrättsinnehavare ställer sig själva frågorna: Vad kostar det min förening och hur påverkar det min ekonomi? Hur finansierar bostadsrättsföreningar balkongbygget?
  13
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  198
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  297
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1848

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  127
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  140
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4154
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5451
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2725