Nov 24, 2021

Den digitala stämmans vara eller inte vara 2022


Under pandemin har bostadsrättsföreningar kunnat hålla sina stämmor helt och hållet på distans i syfte att värna sina medlemmar och minska smittspridningen av Covid-19. Många föreningar vill hålla stämmorna digitalt även i fortsättningen. Stefan Hamilton, bolagsjurist på SBC, berättar hur det är möjligt.

Stämmorna har under pandemin kunnat hållas på distans tack vare Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (”Stämmolagen”). Lagen har bland annat inneburit att styrelserna, oavsett vad som står i stadgarna, har kunnat besluta om att princip vem som helst får vara ombud på en föreningsstämma samt att ombudet får företräda i princip hur många medlemmar som helst.

Lagen har också möjliggjort för bostadsrättsföreningar att tillämpa poströstning, något som annars inte är möjligt i en bostadsrättsförening. Stämman har kunnat hållas helt och hållet med hjälp av poströstning genom speciellt utformade poströstningsformulär, alternativt kunnat kombineras med en digital stämma, där medlemmar kunnat närvara och delta digitalt i stämman. Därigenom har föreningen inte behövt kalla medlemmarna till en fysisk plats, vilket har bidragit till att minska smittspridningen i samhället, samtidigt som föreningarna har kunnat fullgöra sin skyldighet enligt lag att hålla ordinarie föreningsstämma inom 6 månader från räkenskapsårets slut.

SBC var tidigt ute med att erbjuda föreningarna de nya formerna för stämma i början av pandemins utbrott tack vare en väl utvecklad och standardiserade arbetsprocess och ändamålsenligt systemstöd.

Den tillfälliga lagen i framtiden

Den tillfälliga lagen förlängdes på grund av fortsatt pandemiläge till utgången av 2021. Den 25 oktober i år meddelades dock på Regeringskansliets hemsida att den tillfälliga stämmolagen inte kommer att förlängas efter årsskiftet, vilket innebär att föreningsstämmor efter årsskiftet endast får genomföras enligt ordinarie regler, dvs. bostadsrättslagen och stadgarna.

SBC genomförde en enkätundersökning under 2020 mitt under rådande pandemi som visade att hundratals av de föreningar SBC hjälper såg positivt på möjligheten till helt digitala stämmor även i framtiden. Pandemin har satt djupa spår och i grunden förändrat såväl beteende som hur vi interagerar med andra människor. Att samla stora grupper av människor i föreningslokaler kan även i framtiden väcka negativa känslor och minska deltagandet och engagemanget. Inför förlängningen av de tillfälliga reglerna till utgången av 2021 kom Moderaterna in med en motion till Riksdagen där de föreslog att ”regeringen skyndsamt bör utreda och återkomma med förslag på hur helt digitala stämmor kan möjliggöras permanent och tillkännager detta för regeringen.” Endast förlängning av den tillfälliga lagen bifölls dock och motionen avslogs. SBC med flera andra aktörer har också förordat en permanent lagändring som möjliggör stämmor på distans.

Håll stämman digitalt även 2022

Fram till årsskiftet finns dock möjlighet för de föreningar som har brutet räkenskapsår och ska hålla sina ordinarie stämmor under hösten att tillämpa den tillfälliga lagen. Trots att stämmolagen upphör vid årsskiftet har SBC tack vare snabbfotat digitalt utvecklingsarbete och organisatoriska anpassningar under pandemin förutsättningar att även nästa år och i framtiden erbjuda stämmor helt eller delvis på distans.

Om alla röstberättigade i bostadsrättsföreningen samtycker till det kan föreningen nämligen fortfarande hålla en föreningsstämma helt och hållet digitalt utan att kalla till en fysisk lokal. Det finns också möjlighet även fortsatt att hålla s k hybridstämmor där föreningen kallar till och leder stämman från en lokal på orten där styrelsen har sitt säte och medlemmar samtidigt ges möjlighet att delta i stämman digitalt. Detta har varit möjligt redan före pandemin, men alternativen har inte utnyttjats eftersom behovet av att hålla stämma på distans inte varit lika uttalat och de digitala förutsättningarna har inte heller varit lika goda som de är idag hos SBC.

Så ser möjligheten till poströstning ut framåt

Det enda som i praktiken kommer att försvinna – förutom de utvidgade fullmakts- och ombudsreglerna som nämndes inledningsvis – är möjligheten till ren poströstningsstämma samt poströstning i kombination med digital stämma. Dessa alternativ upplever dock SBC inte har fungerat lika väl som övriga alternativ och är en produkt av den snabba och forcerade lagstiftningen som krävdes i pandemins hetta.

Få hjälp med nästa stämma

Utöver de digitala alternativen – helt digital stämma och hybridstämma – är SBC väl förtrogen med den ordinarie fysiska stämmoprocessen och står gärna till förfogande som extern ordförande inför kommande stämmosäsong.

Tveka inte att höra av er till SBC för att diskutera lämplig form för stämman och en offert skräddarsydd efter just era behov

 

Med vänliga hälsningar

Stefan Hamilton
Bolagsjurist
076-534 06 31 | 08-775 72 31 | stefan.hamilton@sbc.se
www.sbc.se

 SBC
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  8
 • Jan 16, 2022

  Kan fastigheters ventilation motverka spridningen av Covid-19?

  Nyheter Vi vill uppmärksamma en intressant artikel som indirekt kastar ljus på kapaciteten i Myrspovens lösning. Informationen var ny kunskap även för oss. Det har visat sig att bra ventilation och luftväxling kan förhindra spridningen av luftburna virus. Med ett systematiskt arbete kring övervakning och förbättring av koldioxidnivåer och luftflöde kan positva resultat på människors hälsa och välmående vara en möjlig utsikt.
  10
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  612
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4908
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2629
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2434