Sep 20, 2021

Därför bör man mäta radonhalten hemma och på jobbet


Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. I dag vet vi att radongas är den näst vanligaste orsaken till lungcancer och studier visar att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas.

Förutom att våra hem kan ha förhöjda radonhalter har på senare år även arbetsplatser lyfts fram som en potentiell riskmiljö. Liksom hemmet kan arbetsplatsen vara en plats där vi kan utsättas för långvarig exponering för radongas. Som en del i arbetet för att minska de riskerna anger sedan några år det så kallade EURATOM BSS-direktivet hur våra arbetsplatser ska mätas och vid behov åtgärda förhöjda radonhalter. EU:s medlemsstater måste också ha handlingsplaner för radon på plats som även speglas i den nationella lagstiftningen. Länder som USA och Kanada har också infört omfattande program och regelverk för att minska radonexponeringen.

Behöver radonhalten verkligen mätas där jag bor eller arbetar?
En vanlig första fråga brukar vara om man behöver mäta radonhalten i den aktuella bostaden eller arbetsplatsen? Det enkla svaret är ja, om en radonmätning inte genomförts de senaste 10 åren eller efter det att fastigheten byggts om eller renoverats bör en mätning genomföras. Radonhalten kan förändras över tid och till exempel påverkas av rörgenomföringar, sprickbildningar, ventilation och ändrade markförhållanden. 

Vad gäller arbetsplatser kan också konstaterats att bara en bråkdel av de svenska arbetsplatserna genomfört en radonmätning. Detta trots att den nya strålskyddslagen som infördes 1 juni 2018 säger att arbetsgivaren har skyldighet ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Statistik från genomförda radonmätningar visar också att cirka var femte svensk arbetsplats har förhöjda radonhalter.

– Den nya lagen tillkom av en anledning. Att under längre tid arbeta i lokaler med förhöjda radonvärden kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Samtidigt är vår erfarenhet att många arbetsgivare blir förvånade när de inser hur enkelt det är att genomföra en mätning. I de fall det krävs åtgärder brukar de heller inte vara särskilt komplicerade eller kostsamma. Kontentan är att det inte finns några bra ursäkter att inte genomföra en radonmätning på arbetsplatsen, säger Radonova Laboratories vd Karl Nilsson.

Radonkartor kan inge en falsk trygghet
Tyvärr finns det fortfarande en ganska utbredd uppfattning att så kallade radonkartor ger svar på om man behöver genomföra en mätning eller ej. Så är inte fallet. En radonkarta säger ingenting om radonhalten i den enskilda fastigheten. Dessutom bygger de som finns ofta på gammal och otillräcklig data. Radonkartor kan i bästa fall vara ett verktyg när beslutsfattare ska göra mer generella prioriteringar men de går aldrig att använda för att bedöma risken för förhöjda radonhalter i en viss byggnad, oavsett om det är en bostad eller en arbetsplats. Det enda sättet att få en tillförlitlig bild av de aktuella radonhalterna är därför att genomföra en mätning.

När du som fastighetsägare eller arbetsgivare har bestämt dig för att genomföra en mätning är det viktigt att vända sig till ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO-standarden 17025. På så vis garanteras ett tillförlitligt mätresultat samtidigt som man möter de myndighetskrav som finns på genomförande och analys.

Text: Radonova

https://radonova.se/

 • Oct 28, 2021

  Långsamt framåt för energibesparande åtgärder

  Nyheter 2006 infördes energideklarationer i Sverige med syftet att främja effektiv energianvändning (och samtidigt säkerställa ett gott inomhusklimat). Innan dess var det upp till fastighetsägaren om denne ville se över sin energianvändning eller inte. Fler fastighetsägare har energideklarationer idag men hur är det egentligen med efterlevnaden av energibesparande åtgärder?
  10
 • Oct 27, 2021

  Dela på elen och spar pengar med grannarna i huset

  Nyheter Varför betala varsin abonnemangsavgift när ni kan dela på en? Med gemensam el i bostadsrättsföreningen sparar du och dina grannar pengar varje månad. Med solceller på taket blir besparingen ännu större.
  7
 • Oct 27, 2021

  Så höjer du priset på din bostad innan försäljning

  Nyheter Går du i säljtankar och vill förbättra dina chanser till en bra försäljning? Då är du inte ensam. Början av hösten är nämligen den årstid då flest svenskar väljer att sälja sin bostad. Därför tipsar sanitetsleverantören GROHE tillsammans med SkandiaMäklarna nu om fem enkla åtgärder för ditt kök och badrum som får din bostad att stiga i värde.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  215
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  386
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1157

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3526
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4558
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2514
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2228