Sep 20, 2021

Därför bör man mäta radonhalten hemma och på jobbet


Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. I dag vet vi att radongas är den näst vanligaste orsaken till lungcancer och studier visar att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas.

Förutom att våra hem kan ha förhöjda radonhalter har på senare år även arbetsplatser lyfts fram som en potentiell riskmiljö. Liksom hemmet kan arbetsplatsen vara en plats där vi kan utsättas för långvarig exponering för radongas. Som en del i arbetet för att minska de riskerna anger sedan några år det så kallade EURATOM BSS-direktivet hur våra arbetsplatser ska mätas och vid behov åtgärda förhöjda radonhalter. EU:s medlemsstater måste också ha handlingsplaner för radon på plats som även speglas i den nationella lagstiftningen. Länder som USA och Kanada har också infört omfattande program och regelverk för att minska radonexponeringen.

Behöver radonhalten verkligen mätas där jag bor eller arbetar?
En vanlig första fråga brukar vara om man behöver mäta radonhalten i den aktuella bostaden eller arbetsplatsen? Det enkla svaret är ja, om en radonmätning inte genomförts de senaste 10 åren eller efter det att fastigheten byggts om eller renoverats bör en mätning genomföras. Radonhalten kan förändras över tid och till exempel påverkas av rörgenomföringar, sprickbildningar, ventilation och ändrade markförhållanden. 

Vad gäller arbetsplatser kan också konstaterats att bara en bråkdel av de svenska arbetsplatserna genomfört en radonmätning. Detta trots att den nya strålskyddslagen som infördes 1 juni 2018 säger att arbetsgivaren har skyldighet ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Statistik från genomförda radonmätningar visar också att cirka var femte svensk arbetsplats har förhöjda radonhalter.

– Den nya lagen tillkom av en anledning. Att under längre tid arbeta i lokaler med förhöjda radonvärden kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Samtidigt är vår erfarenhet att många arbetsgivare blir förvånade när de inser hur enkelt det är att genomföra en mätning. I de fall det krävs åtgärder brukar de heller inte vara särskilt komplicerade eller kostsamma. Kontentan är att det inte finns några bra ursäkter att inte genomföra en radonmätning på arbetsplatsen, säger Radonova Laboratories vd Karl Nilsson.

Radonkartor kan inge en falsk trygghet
Tyvärr finns det fortfarande en ganska utbredd uppfattning att så kallade radonkartor ger svar på om man behöver genomföra en mätning eller ej. Så är inte fallet. En radonkarta säger ingenting om radonhalten i den enskilda fastigheten. Dessutom bygger de som finns ofta på gammal och otillräcklig data. Radonkartor kan i bästa fall vara ett verktyg när beslutsfattare ska göra mer generella prioriteringar men de går aldrig att använda för att bedöma risken för förhöjda radonhalter i en viss byggnad, oavsett om det är en bostad eller en arbetsplats. Det enda sättet att få en tillförlitlig bild av de aktuella radonhalterna är därför att genomföra en mätning.

När du som fastighetsägare eller arbetsgivare har bestämt dig för att genomföra en mätning är det viktigt att vända sig till ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO-standarden 17025. På så vis garanteras ett tillförlitligt mätresultat samtidigt som man möter de myndighetskrav som finns på genomförande och analys.

Text: Radonova

https://radonova.se/

 • May 24, 2022

  En hållbar bostadsmarknad, öppen för alla?

  Nyheter Mäklarsamfundet är på plats under årets Almedalsvecka. Vi är där för att diskutera nödvändiga bostadspolitiska reformer för en hållbar bostadsmarknad öppen för alla, och för att föra fram branschens perspektiv på bostadsmarknad och bostadspolitik. Vi arrangerar egna programpunkter, tar möten och deltar i seminarier och debatter.
  4
 • May 24, 2022

  Forskning visar: Svenska mäklare är lugna som filbunkar

  Nyheter Under flera år har ett forskningsprojekt testat svenska mäklares personlighetsdrag. - Den största skillnaden mot medelsvensson, är hur samvetsgranna mäklare är, men mest slogs vi av deras höga värden för känslomässig stabilitet, säger Jonas Kågström, forskare vid Högskolan i Gävle.
  4
 • May 24, 2022

  Erfaren arrangör startar ny mässa för hela hemmet

  Nyheter Med över 25 års erfarenhet i mässbranschen är Numera Mässor en av Sveriges största mässarrangörer. Efter pandemin satsar företaget framåt och utökar mässportföljen med en mässa för hela hemmet i Helsingborg.
  5
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  219
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  344
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1874

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  149
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  161
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4186
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5494
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2746