Apr 24, 2019

Case: Besparingar på 40 % varje år med ny avfallslösning i Brf Trångsund


Brf Trångsund ligger högt beläget i nordöstra Huddinge och består av fem fastigheter byggda 1961. Totalt finns 303 bostadsrättslägenheter i föreningen som förvaltas av HSB. Anders Myrdal är fastighetstekniker i föreningen sedan elva år och drev frågan om byte av avfallshanteringen i samråd med föreningens styrelse.

– 2016 blev vi ålagda av kommunens sophämtningsentreprenör att flytta ut vår befintliga avfallslösning till bostadsområdets utkanter. I flera av husen bestod den dåvarande lösningen av sopnedkast i trappuppgångarna där soppåsarna fångades upp av sopsäckar i källaren. Av arbetsmiljöskäl accepterades inte det av renhållningsbolaget som, om vi inte uppdaterade vår avfallslösning, skulle utfärda hämtstopp.

Säkerhetsrisker bakom beslutet 

En annan bidragande orsak till att Brf Trångsund redan tidigare övervägt att se över sin avfallshantering var säkerheten i boendeområdet. Att det dessutom är mycket trångt mellan husen i bostadsområdet innebar ökad olycksrisk. Stora fordon på trånga gångvägar där barn rör sig mellan lekpark och bostad blir lätt en farlig kombination. Föreningen betalade även en hög avfallstaxa till kommunen och man såg därför möjligheter att sänka kostnaderna med en modernare avfallslösning.  

Trots detta hade Föreningens styrelse tidigare valt att se till de boendes bekvämlighet i första hand och var oroliga för eventuella klagomål om en sådan förändring gjordes. Anders förklarar: 

– De boende i föreningen hade ju alltid tidigare haft möjlighet att gå ut i trappuppgången i bara morgonrocken för att slänga sina sopor. Därför förutsåg vi att de skulle reagera rätt kraftigt på att istället behöva promenera en bit för att göra sig av med dem. Det var en av anledningarna till att vi drog ut på beslutet om att uppdatera avfallshanteringen i föreningen. Till slut blev situationen ohållbar. De boende kom själva med synpunkter om de säkerhetsrisker som sopbilarna utgjorde i bostadsområdet. Särskilt med tanke på att det faktiskt inträffade en däckexplosion för en av sopbilarna inne i området, vilket ledde till att en buske fattade eld. Anders, igen:  

– Däcket tryckte in plåten på en balkong på bottenvåningen och fem fönsterrutor sprack i intilliggande lägenheter vid explosionen. Lyckligtvis kom ingen till skada. 

Olyckan i kombination med renhållningsbolaget hot om hämtstopp skyndade på beslutet.   

Valet av avfallslösning 

När styrelsen tagit beslut om att ändring måste ske föll ansvaret på Anders Myrdal att sondera marknaden och ta fram ett förslag på ny lösning för Brf Trångsunds avfallshantering:  

– Jag tittade på olika lösningar –  vägde för- och nackdelar med underjordsbehållare jämfört med avfallslösningar ovan mark. Det som avgjorde var att det skulle krävas mycket sprängning av berg vilket i slutändan skulle ha blivit för dyrt. Brf Trångsund hade även som krav att lösningarna skulle kräva minimalt med underhåll och vara lätta att hålla rena. 

San Sac – ett förstahandsval 

Brf Trångsund hade tidigare anlitat San Sac för köp av papperskorgar och askkoppar till föreningen. Det fanns också sedan länge sopskåp i betong för avfall från San Sac i området. Anders Myrdal beskriver varför valet föll på San Sac även denna gång: 

– I och med att vi hade en etablerad relation med San Sac sen tidigare och förtroende för dem som leverantör var de mitt förstahandsval. Men självklart tog jag in förslag från alternativa leverantörer av liknande produkter. De andra lösningarna var dyrare och kunde inte leverera exakt det vi ville ha.  

Idag har föreningen inga sopnedkast inne i trapputgångarna utan all avfallshantering sker utomhus. Föreningen har en blandning av avfallslösningar bestående av kärlskåp i komposit, markstående och krantömda behållare, så kallade RMP-behållare, samt kärl för matavfall. Samtliga är placerade i föreningens ytterområden där de boende naturligt rör sig i vardagen. De gamla betongskåpen från San Sac fick ny funktion och används nu istället för matavfallsinsamling.  

Faktaruta – mix av lösningar som köptes in till föreningen: 

4 kärlskåp 3×660 l för hushållssopor och matavfall (kärltömmande) 

1 RMP markstående 2200 l för hushållsavfall (krantömmande) 

1 RMP Bio markstående 1000 l för matavfall (krantömmande) 

Stora besparingar och säkrare boendeområde 

– Att implementera den nya lösningen gick över förväntan, berättar Anders. Inte bara på grund av att själva arbetet gick smärtfritt – de boende själva har heller inte framfört några klagomål överhuvudtaget. Inga soppåsar har blivit stående i trapphusen eller på balkongerna. Vi befarade helt enkelt en större och mer negativ reaktion på bytet än vad det faktiskt blev. 

Det enda jag ångrar är att vi inte gjorde det här tidigare

Förutom att området nu känns tryggare för de boende, utan stora sopbilar bland husen, har föreningens kostnader för hantering av avfall blivit betydligt lägre som ett resultat av färre hämtningsställen och insamling av matavfall vilket sänker avfallstaxan. Med den kostnadsreduktion som bytet av avfallslösning innebar beräknades föreningen kunna räkna hem investeringskostnaden inom fyra år.  

– Föreningens besparing ligger på omkring 40 % lägre kostnad per år och vi är även väldigt nöjda med lösningen rent praktiskt. Den är lättskött och innebär så när som på inget underhåll. Det enda jag ångrar är att vi inte gjorde det här tidigare, avslutar Anders Myrdal.

 • Sep 20, 2019

  Elavtal

  Play I det här avsnittet reder Johan Flodin, Fastighetsägarna Stockholm, med hjälp av Anders Berglund, Eskilstuna energi och miljö, ut vanliga fällor som finns vid tecknande av elavtal och hur föreningen kan spara pengar på sitt elavtal.
  41
 • Sep 20, 2019

  Laddstationer

  Nyheter Är er bostadsrättsförening redo att erbjuda lösningar för laddning av elfordon? Vad krävs och hur stort är behovet? Idag finns modern teknik och möjlighet att bygga laddstationer nästan överallt. Även mindre föreningar och samfälligheter kan installera laddstolpar om det behövs men det finns en del att tänka på innan man sätter igång.
  55
 • Sep 19, 2019

  Nu börjar säsongen för radonmätningar

  Lagar & Regler Det är fastighetsägarens ansvar att mäta radon i bostäder och att vidta åtgärder om gränsvärdena är för höga. Frågor om radon på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar. Mätning av radon ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober – 30 april. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om radon och om hur mätningen går till.
  57
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Nu börjar säsongen för radonmätningar

  Det är fastighetsägarens ansvar att mäta radon i bostäder och att vidta åtgärder om gränsvärdena är för höga. Frågor om radon på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar. Mätning av radon ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober – 30 april. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om radon och om hur mätningen går till.
  57
 • Lagar & Regler

  Snart skärps straffen för den som hyr ut svart

  Från och med den 1 oktober ändras lagen och hyresgäster som hyr ut sin bostad i andra hand utan tillåtelse från värden kan förlora sitt kontrakt. Den som tar ut alltför hög hyra kan bli uppsagd utan varning. I värsta fall kan straffet bli fängelse.
  72
 • Elavtal

  I det här avsnittet reder Johan Flodin, Fastighetsägarna Stockholm, med hjälp av Anders Berglund, Eskilstuna energi och miljö, ut vanliga fällor som finns vid tecknande av elavtal och hur föreningen kan spara pengar på sitt elavtal.
  41

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  1136
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  1391
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  1217